Essays about: "animals and environment"

Showing result 1 - 5 of 546 essays containing the words animals and environment.

 1. 1. Inhysningens betydelse för arbetsmiljön på svenska ridskolor : en jämförande studie av lösdriftsystem och traditionell hästhållning

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Therese Fransson; Anna Söderman; [2018]
  Keywords : arbetsmiljö; tidsåtgång; inhysningssystem; säkerhet; risker; ergonomi; mekanisering;

  Abstract : Today half a million Swedes are engaged in equestrian sports and the sport counts as Sweden's second largest youth sport. Equestrian practitioners consist of 90% women and they are also the ones who mostly perform the work in our riding schools. Working in a stable environment often implies high physical workload and exposure to risks. READ MORE

 2. 2. Interspecies animal "friendships"

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Nadil Silva; [2017]
  Keywords : species; stress; animal bonds; play; behaviour;

  Abstract : Even though conspecific close relationships are well documented, scientific studies done on interspecies close relationships are scarce. There is no agreement of using the word friendships without inverted commas when describing close relationships of animals. READ MORE

 3. 3. Sambandet mellan våld mot lantbrukets djur och våld i nära relationer : en undersökning om djurskyddshandläggarnas kunskaper

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Felicia Liljenmalm; [2017]
  Keywords : lantbruksdjur; djurskyddshandläggare; våld i nära relationer; skador; sambandet mellan våld mot djur och våld mot människor;

  Abstract : Ett klart samband har sedan tidigare kunnat ses mellan våld mot djur och våld i nära relationer. Om någon utsätts för våld av en närstående är risken stor att djuren i hemmet också är utsatta och vice versa. Sällskapsdjur har fått mest fokus i tidigare forskning, men lantbrukets djur kan också utsättas för våld. READ MORE

 4. 4. Bete eller slåtter i naturliga fodermarker : faktorer som påverkar artsammansättningen

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Ebba Hellstrand; [2017]
  Keywords : naturbetesmark; bete; slåtter; skötselmetoder; kärlväxter;

  Abstract : Naturbetesmarker är bland de habitat som innehåller flest kärlväxter i världen. Många av de arter som lever i denna typ av mark har blivit sällsynta och hotade. READ MORE

 5. 5. What Is a River? : A report about a picture book on rivers

  University essay from Konstfack/Grafisk design & illustration

  Author : Monika Vaicenaviciene; [2017]
  Keywords : Picture book; Rivers; Narrative; Non-fiction; Interconnectedness; Nature;

  Abstract : The thesis consist of two parts - a creative part and a written report.The creative part is a picture book about rivers and the plentiful connections they have with The creative part is a picture book about rivers and the plentiful connections they have with us humans. READ MORE