Essays about: "animals and environment"

Showing result 1 - 5 of 466 essays containing the words animals and environment.

 1. 1. Interspecies animal "friendships"

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Nadil Silva; [2017]
  Keywords : species; stress; animal bonds; play; behaviour;

  Abstract : Even though conspecific close relationships are well documented, scientific studies done on interspecies close relationships are scarce. There is no agreement of using the word friendships without inverted commas when describing close relationships of animals. READ MORE

 2. 2. Study of spatial and temporal variation of atmospheric optical parameters and their relation with PM 2.5 concentration over Europe using GIS technologies

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Panagiotis Symeonidis; [2017]
  Keywords : aerosols; air quality; satellite remote sensing; GIS; geography; Geographical Information Systems; particulate matter; Aerosol Optical Depth; MODIS; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The purpose of this study was to examine the use of remote sensing aerosol data as an estimator of ground level fine particulate matter concentration (PM 2.5). In order to examine this possible relation, daily MODIS Aerosol Optical Depth (AOD) data were used, collected for an entire year. READ MORE

 3. 3. Olika faktorers påverkan på DON-halter i havre : en intervjustudie odlingssäsongen 2013

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Jonna Wiklund; [2017]
  Keywords : Fusarium; F. graminearum; DON; silt;

  Abstract : Växtpatogena svampar av släktet Fusarium skapar problem i bland annat i spannmål världen över. Angrepp kan orsaka skördenedsättningar. Vissa arter producerar även mykotoxiner vilka kan vara toxiska för människor och djur. Ett av dessa toxiner är deoxynivalenol (DON). READ MORE

 4. 4. Hälsa hos mjölkraskalvar som flyttas till uppfödande gård innan avvänjning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Elin Eriksson; [2017]
  Keywords : Kalvhälsa; ; antibiotika; ; lunginflammation; ; diarré; ; nötköttsproduktion;

  Abstract : Det har blivit vanligare i Sverige att gårdar tar emot två till fyra veckor gamla mjölkraskalvar för att föda upp dem till slakt. Kalvhälsa har setts som ett problem på vissa av dessa gårdar, medan andra lyckas bättre. Kalvar är mer känsliga för stress och har inte ett fullt utvecklat immunförsvar jämfört med äldre djur. READ MORE

 5. 5. Rhipicephalus microplus inverkan på nötboskap

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sofia Jonsson; [2017]
  Keywords : Bos taurus; Bos indicus; nötboskap; Rhipicephalus microplus; immunitet; produktion; cattle; ; rhipicephalus microplus; ; cattle tick; ; immunitet; ; production;

  Abstract : SAMMANFATTNING Rhipicephalus (Boophilus) microplus, cattle tick, är en vitt spridd fästingart som angriper bland annat nötboskap. Ofta fokuseras det på de sjukdomar som fästingen är vektor för, men syftet i den här uppsatsen är att belysa effekten av själva fästingen på boskap. Informationshämtning har skett genom en litteraturstudie. READ MORE