Essays about: "boundary work"

Showing result 1 - 5 of 181 essays containing the words boundary work.

 1. 1. Civil investigators on the rise A case study of recruitment processes and their consequences in the Swedish Police Authority

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Sofia Karlsson; [2017-07-05]
  Keywords : Recruitment; Civil investigators; Boundary Work; Professions; The Swedish Police;

  Abstract : MSc in Management.... READ MORE

 2. 2. Keeping it up to the level - How professionals deal with work and life demands

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Stephan Berger; Christian Fellner; [2017-07-04]
  Keywords : Work-Life-Balance; Boundary work; Translation theory; Consulting industry; Paradox;

  Abstract : MSc in Management.... READ MORE

 3. 3. Negotiating creativity: An ethnographic study of selling advertising services.

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : David Johansson; Andreas Volmberg; [2017-07-04]
  Keywords : Advertising creativity; Actor-network-theory; Knowledge boundaries; Boundary objects;

  Abstract : Master Degree Project in Management, MSc in Marketing and Consumption.... READ MORE

 4. 4. Gränslandet mellan staden och den värdefulla naturen : ett gestaltningsförslag för Södra Ormesta parken

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anders Lind; [2017]
  Keywords : landskapsarkitektur; värdefull natur; naturreservat; stadsplanering; fysisk planering; ekologi; park; gestaltning;

  Abstract : I en tid av bostadsbrist byggs det i våra städer i en takt som vi inte sett på väldigt länge. Staden förtätas och den yttre stadsgränsen skjuts längre ut närmare landsbygden. I Örebro finns det flera naturområden som ligger i stadens randzon och som påverkas av stadens expansion. READ MORE

 5. 5. The passionate economy of graffiti and street art : Building social cohesion through art collecting

  University essay from Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Author : Malcolm Jacobson; [2017]
  Keywords : Economic sociology; social cohesion; boundary work; materiality; art worlds; graffiti; street art; sociology of emotions; cultural sociology;

  Abstract : This study examines how social cohesion is built through exchange of urban art. Graffiti and street art are treated like dirt and washed away. Unsanctioned art is often perceived as alien to museums and private homes. Despite this, many graffiti and street artists produce art in studios that are sold in galleries as urban art. READ MORE