Essays about: "building materials"

Showing result 1 - 5 of 237 essays containing the words building materials.

 1. 1. Storytelling som marknadsföringsstrategi för en hållbar innovation : en berättelse om flerbostadshus i trä

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Jesper Kollberg Dahlström; Moa Gunnarsson; Stina Laggren; [2017]
  Keywords : hållbar innovation; hållbar marknadsföring; storytelling; byggindustrin; flerbostadshus byggda i trä; cirkulär- och biobaserad ekonomi; bryta en norm;

  Abstract : Den globala uppvärmningen tillsammans med en allt snabbare resursförbrukning till följd av en växande population innebär att det inte längre är hållbart för företag att använda den linjära ekonomiska modellen” take-make-dispose”. Den ekonomiska modellen som har dominerat företagsstrukturen sedan den industriella revolutionen. READ MORE

 2. 2. Förtroende i skogliga affärsrelationer : skogsägarens förtroende för virkesköparen beroende av skogsägarens avstånd till skogsfastigheten

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Erika Nylander; [2017]
  Keywords : skoglig kompetens; kommunikation; viljan att kundanpassa; lokal anknytning; trygghet;

  Abstract : Den här studien genomfördes i samarbete med SCA Skog AB eftersom att de upplevde ett behov av att förstå hur skogsägare resonerar kring begreppet förtroende i skogliga affärsrelationer. Konkurrensen bland virkesköpande organisationer om skogsägares virke ökar i takt med industriernas ökade efterfrågan på råvara och i och med urbaniseringen och den skiftande skogsägarstrukturen. READ MORE

 3. 3. Energy mapping of public buildings : A study at Älvkarlebyhus

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Author : Kieran Crowley; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : The aim of this report is to identify all energy systems in the Skutskärs Vårdcentral and Folktandvården building, Centralgatan 12 building and the Library building to be studied in this report and carry out an investigation on whether the energy systems efficiency may be increased by improving on the elements or factors that affect the energy systems. A model of the buildings energy systems were created in Microsoft excels using the steady state method and modifying it to calculate an average heating session. READ MORE

 4. 4. Time-Resolved Photoluminescence Studies of InGaP Nanowires for Improving the Internal Quantum Efficiency

  University essay from Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik

  Author : Lert Chayanun; [2017]
  Keywords : Physics and Astronomy;

  Abstract : Semiconductor Nanowires are promising building blocks for advanced optoelectronic devices since their small diameter give rise to quantization effects. The small diameter also makes them susceptible to non-radiative recombination due to surface states. READ MORE

 5. 5. Tactile constructions : Building with textile, sensual mathematics

  University essay from Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Author : Ingrid Persson; [2017]
  Keywords : Interior Architecture Textile Knitting Weaving Architextile; Inredningsarkitektur Arkitektur textil väv stickat;

  Abstract : In my thesis work I choose to define textile as a way of constructing, before seeing it as a material. I have explored the possibilities of building with the tension that is formed between the threads in weaving and knitting. READ MORE