Essays about: "children development"

Showing result 1 - 5 of 422 essays containing the words children development.

 1. 1. Äventyrslek i naturmark : ett idéförslag till en naturanpassad lekmiljö i Gustavsberg, Värmdö kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sara Junehag; [2017]
  Keywords : barn; äventyrslek; lekplats; lekmiljö; landskapsgestaltning;

  Abstract : I en tid då våra städer förtätas allt mer och ”överblivna” naturområden nu ses som potentiella exploateringsområden, är det av extra stor vikt att även planera för barn och deras behov. Barn tränas fysiskt, men också mentalt av att leka ute. READ MORE

 2. 2. Att skapa en levande och lekfull stad : ett förslag på temporär landskapsarkitektur som kan främja en dialog om en bra stadsplanering för barn och unga

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Andrea Hagerfors; [2017]
  Keywords : barn; gestaltning; kvalitetskriterier; temporär landskapsarkitektur; unga; stadsplanering;

  Abstract : Barn och unga hamnar ofta utanför fokus när staden förtätas och utvecklas. Detta kan påverka barns och ungas fysiska utemiljö negativt. Landskapsarkitekter har här en viktig roll i den framtida stadsutvecklingen för att skapa en socialt hållbar stad för alla. READ MORE

 3. 3. Who is left out? : Hidden Patterns of Birth Under-registration; A Case Study about Iran

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Author : Sahba Samadi Dezfouli; [2017]
  Keywords : Birth registration; Legal identity; Statelessness; Iran; Bottleneck Analysis; Sustainable Development Goals; SDGs;

  Abstract : Universal full coverage of birth registration by 2030 is one of the sustainable development targets which itself is of great significance for the accomplishment of many development goals such as poverty eradication, inclusion, as well as improvement of several health factors. Despite the importance of this topic, not much academic attention has been paid to study the problem of birth under-registration from the perspective of development studies. READ MORE

 4. 4. Physical and psychosocial effects related to sleep inchildren with neurodevelopmental disorders : A study of the relationship between motor proficiency, sleep efficiency and possible influencing factors

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Author : Frida Williamsson; [2017]
  Keywords : Low motor proficiency; Sleep disturbances; Neurodevelopmental disorders; Developmental Coordination Disorder; Autism Spectrum Disorder; Attention- Deficit Hyperactivity Disorder; Self-efficacy; Physical activity; Mental health; Children; Utvecklingsneurologiska störningar; Fysisk aktivitet; Sömneffektivitet; Barn;

  Abstract : The purpose of the study was to examine the relationship between sleep patterns, motor proficiency and commonly co-occurring neurodevelopmental disorders in children, attitude to physical activity, mental health, and age. The study also looked at differences in sleep efficiency, as well as, perceived adequacy in physical activity between typically developing children and children with low motor proficiency. READ MORE

 5. 5. Young Children's Opportunities towards Development and Attachment at an Orphanage in Uganda

  University essay from Lunds universitet/Socialhögskolan

  Author : Emma Jonerud; Alida Karlman; [2017]
  Keywords : Orphanage; Uganda; Children s development; Attachment; Cultural aspects.; Social Sciences;

  Abstract : Author: Alida Karlman and Emma Jonerud Title: Young Children's Opportunities towards Development and Attachment at an Orphanage in Uganda Supervisor: Bodil Rasmusson Assesor: Malin Arvidson This study was performed at the orphanage Sanyu Babies Home in the capital city Kampala of Uganda and became possible with the financial support through the Minor Field Study (MFS) scholarship from SIDA. The purpose of the study was to view how the employees promoted children’s attachment and development with the existing conditions at the orphanage. READ MORE