Essays about: "children development"

Showing result 1 - 5 of 434 essays containing the words children development.

 1. 1. Efficiency and Effectiveness of Requirements Elicitation Techniques for Gathering Requirements from Children

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Author : Jerker Ersare; Jonas Kahler; Thorsteinn D. Jörundsson; [2017-06-22]
  Keywords : Requirements engineering; Requirements elicitation; Children; Questionnaires; Interviews; Storyboarding; Focus Groups; Observations;

  Abstract : Different requirements elicitation techniques havebeen researched in the context of their applicability with children,mainly within the field of Human-Computer-Interaction. Thesetechniques have not yet been compared in regard to theircompatibility with children within the context of RequirementsEngineering. READ MORE

 2. 2. Äventyrslek i naturmark : ett idéförslag till en naturanpassad lekmiljö i Gustavsberg, Värmdö kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sara Junehag; [2017]
  Keywords : barn; äventyrslek; lekplats; lekmiljö; landskapsgestaltning;

  Abstract : I en tid då våra städer förtätas allt mer och ”överblivna” naturområden nu ses som potentiella exploateringsområden, är det av extra stor vikt att även planera för barn och deras behov. Barn tränas fysiskt, men också mentalt av att leka ute. READ MORE

 3. 3. Att skapa en levande och lekfull stad : ett förslag på temporär landskapsarkitektur som kan främja en dialog om en bra stadsplanering för barn och unga

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Andrea Hagerfors; [2017]
  Keywords : barn; gestaltning; kvalitetskriterier; temporär landskapsarkitektur; unga; stadsplanering;

  Abstract : Barn och unga hamnar ofta utanför fokus när staden förtätas och utvecklas. Detta kan påverka barns och ungas fysiska utemiljö negativt. Landskapsarkitekter har här en viktig roll i den framtida stadsutvecklingen för att skapa en socialt hållbar stad för alla. READ MORE

 4. 4. Interventions reducing anxiety in hospitalized children : A systematic literature review from 2010 to 2017

  University essay from Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Author : Lieselotte van Dijk; [2017]
  Keywords : Anxiety; Reducing; Children; Hospital; Medical procedure; Interventions; Systematic literature review;

  Abstract : A medical procedure is a threatening and stressful experience for many children. The consequent increased feelings of anxiety in hospitalized children can negatively affect their healing process, their psychological health, and their behavioural, cognitive, emotional and academic development. READ MORE

 5. 5. Quantifying the Impact of Community Social Capital on Sustainable Development in Uganda: The influence of water user committees in mitigating deterioration of household access to safe water

  University essay from Lunds universitet/Socialmedicin och global hälsa

  Author : Jacqueline Kisakye; [2017]
  Keywords : water management; social capital; sustainable development; water user committees; Social Sciences;

  Abstract : Background: while access to safe water in Uganda increased between the early 1990s and 2010, current studies are showing that many safe water sources are not being properly maintained and so end up being abandoned. Since the maintenance of safe water sources is under the jurisdiction of water user committees (WUCs), this study seeks to measure the ability of water user committees in mitigating a deterioration in access to safe water. READ MORE