Essays about: "children interaction"

Showing result 1 - 5 of 97 essays containing the words children interaction.

 1. 1. Universal Primary Education Program and Educational Outcomes in Rwanda

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Alexandre Nshunguyinka; [2016-10-05]
  Keywords : Universal Primary Education Program; Primary school attendance; Primary school completion; Delayed enrollment; Rwanda;

  Abstract : MSc in Economics.... READ MORE

 2. 2. Mobile Devices in the Hands of the Youngest Children

  University essay from Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Author : Diana Jones Thomory; Nataliia Mykhailovska; [2016]
  Keywords : mobile devices; applications; games; entertainment videos; cognitive development; children development; children interaction; mobila enheter; applikationer; spel; underhållning videor; kognitiv utveckling; barns utveckling; barn interaktion;

  Abstract : Det har blivit modernt att använda mobila enheter i tidig ålder. Studien syftar till att förstå hur barn interagerar med mobila enheter under de första 4 levnadsåren och hur de kan hjälpa föräldrar att få inlärningsfördelar för de yngsta barnen. READ MORE

 3. 3. Högstadieelevers perspektiv på skolgården

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Andrea Eriksson; [2016]
  Keywords : högstadieskolgårdar; multifunktionalitet; förtätning; fysisk aktivitet; tonåringar; grönska; brist på yta;

  Abstract : Idealet om den kompakta staden har lett till att grönytor i allt större utsträckning tas i anspråk till förmån för ny bebyggelse. För barn och unga som växer upp i urbana samhällen innebär detta att tillgång till ytor för lek och vistelse begränsas. READ MORE

 4. 4. Risk perception and WTP in connection to radioactive substances in food products

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Malin Lokrantz; [2016]
  Keywords : risk perception; WTP; radioactive substances; food hazards; ordered probit model;

  Abstract : Nuclear power accidents can have severe impact on land, animals and people. The perception of risk connected to nuclear power has been a topic for research for decades. Sweden was heavily effected by the nuclear accident at Chernobyl nuclear power plant. Approximately five percent of the radionuclides that spread ended up on Swedish ground. READ MORE

 5. 5. User Experience Design for Children : Developing and Testing a UX Framework

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Author : Arvid Bräne; [2016]
  Keywords : user experience UX ; user interface UI ; interaction design IxD ; graphical user interface GUI ; design; usability; kids; children; minors; teenagers; childhood; guidelines; framework; child centered design CCD ; tablets; smartphones; media; Lego; Star Wars; North Kingdom;

  Abstract : Designing good digital experiences for children can be difficult; designers have to consider children's cognitive and motor skill limitations, understand their target audience, create something entertaining and educational, comply with national and international jurisdiction, and at the same time appeal to parents. We set out to create a general framework which designers and developers can use as a foundation and testing ground for their digital products in the field of user experience. READ MORE