Essays about: "dental materials"

Showing result 1 - 5 of 30 essays containing the words dental materials.

 1. 1. Shear Strength Between Adhesive Cement and Yttria-Stabilized-Zirconia and Cobalt-Chrome Alloy With and Without Retentive Holes - an in vitro study

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Author : Rihan Issa; Nuray Acar; [2017]
  Keywords : shear strength; dental alloys; resin-bonded; chromium alloys; resin cement; zirconium oxide.;

  Abstract : ABSTRACT De-bonding is the most common failure of resin-bonded fixed partial dentures. The aim was to determine if the shear bond strength (SBS) differed between a dental adhesive and a Co-Cr alloy and an yttria-stabilized zirconia (Y-TZP). READ MORE

 2. 2. The association of dental status to atherosclerosis and hyperglycemia. A cross-sectional report from the Malmö Offspring Dental Study

  University essay from Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Author : Alice Humble; Jens Oldberg; [2017]
  Keywords : Periodontitis; Dental caries; Diabetes; Atherosclerosis; Cardiovascular disease; Root canal treatment;

  Abstract : Syfte Parodontit och andra orala sjukdomar har rapporterats öka risken för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Syftet med denna tvärsnittsstudie var att undersöka sambandet mellan ateroskleros, hyperglykemi och tandstatus, som här inkluderade parodontit, karies och rotbehandlade tänder. READ MORE

 3. 3. Cariogenic potential of dental biofilm bacteria - support for caries as a polymicrobial disease

  University essay from Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Author : Soha Abdul Rahim; Carolina Robertsson; [2017]
  Keywords : bacteria; microbiology; caries; biofilm; ecological plaque hypothesis; ekologiska plackhypotesen; karies; bakterier;

  Abstract : Syfte: Tillväxt och syraproduktion undersöktes i olika suspensioner hos bakterier som är vanligt förekommande i den dentala biofilmen. Förekomst av buffringskapacitet till följd av proteolytisk aktivitet i artificiellt konsortium och oralt konsortium undersöktes också. READ MORE

 4. 4. The clinical success, survival and failure of titanium-ceramic tooth-supported constructions submitted to patients at the Faculty of Odontology, Malmö University - A retrospective clinical study

  University essay from Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Author : Åsa Blom; Marie Mahlberg; [2017]
  Keywords : tooth-supported constructions; titanium-ceramic; titanium-ceramic single crown; titanium-ceramic fixed dental protheses; clinical success; clinical survival; clinical failure;

  Abstract : Syfte: Syftet med föreliggande studie var att utvärdera kliniskt lyckande, överlevnad och misslyckande för metal-keramiska singelkronor och broar med underkonstruktion av titan som lämnats ut till patienter på Odontologiska fakulteten, Malmö högskola. Material och metod: För att svara på den aktuella frågeställningen identifierades patienter som mellan åren 2011-2015 fått fastsittande protetiska konstruktioner i titan-keramik, på Odontologiska fakulteten, Malmö högskola. READ MORE

 5. 5. Tooth loss: The Impact on the Quality of Life for patients visiting Kantipur Dental College and Hospital, Kathmandu, Nepal.

  University essay from Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Author : Jonas Alfredsson; Jakob Attin; [2017]
  Keywords : OHIP; OHIP-14; OHRQoL; Oral health; tooth loss; Nepal; Kathmandu; Impact;

  Abstract : Syfte Syftet med denna studie var att undersöka hur tandförlust påverkar den orala hälsorelaterade livskvalitén genom ett OHIP-14 fråge-formulär samt ytterligare konstruerade frågor, bland patienter som besöker Kantipur Dental College and Hospital (KDCH) i Katmandu, Nepal. Material och metod Data erhölls från ett frågeformulär baserat på OHIP-14, kompletterande frågor och klinisk undersökning. READ MORE