Essays about: "environmental problems dialogue"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the words environmental problems dialogue.

 1. 1. "Biologisk mångfald skapas inte på asfalten inne i Uppsala" : en empirisk studie om miljömål och motivation hos konventionella lantbrukare i Uppsala kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Matilda Hillerius; [2017]
  Keywords : biologisk mångfald; miljömål; motivation; dialog;

  Abstract : Riksdagen har beslutat att vi ska ta hand om våra miljöproblem nu, inte lämna över dessa till framtida generationer. Sveriges miljömål är riktmärken för detta miljöarbete. Ett av riksdagens 16 nationella miljömål är ett rikt växt- och djurliv. READ MORE

 2. 2. Towards more socially inclusive smart sustainable cities: A study of smart city districts in Greater Copenhagen region

  University essay from Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Author : Daniel Ssekatawa; [2016]
  Keywords : Smart city; sustainable; smart city district; social inclusion; co-creation; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Today world’s cities are in a state of flux exhibiting complex dynamics and at the core of sustainability challenges including climate change and urbanization. At the same time cities have been acknowledged as agents of change when it comes to addressing these challenges. READ MORE

 3. 3. Investigating communication and participatory processes in decision making : a study of the Swedish Forest Agency

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Stewart Devine; [2016]
  Keywords : communication; participation; Swedish Forest Agency; semi-structured interviews;

  Abstract : Today, public participation has become mainstream when it comes to decision-making in natural resource management issues. The idea that science and experts hold all the answers is being disregarded in favour of more inclusive processes that should ideally include the views of all interested parties. READ MORE

 4. 4. Bilateral interactions and governability of complex environmental issues : A case study of Swedish bilateral environmental cooperation

  University essay from Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Author : Anna George; [2016]
  Keywords : Governability; interactive governance; environmental policy; international cooperation; environmental governance; Internationellt miljösamarbete; miljöpolitik; globala miljöproblem;

  Abstract : While domestic environmental agencies are still responsible for follow up the progress of environmental policy, the context of complex and large-scale environmental problems strongly influence the possibility to fulfill policy objectives. This thesis explores a case of bilateral environmental cooperation carried out by Swedish environmental authorities, to analyze how it contributes to governance and governability of environmental issue areas. READ MORE

 5. 5. Landskapsaspekten i åtgärdsvalsstudier

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Katharina Nyström; [2015]
  Keywords : åtgärdsvalsstudie; ÅVS; landskap; ELC; infrastruktur; landskapskaraktärisering; LKA;

  Abstract : Transportsystemet i sin helhet ska betraktas i ett samhällsbyggnadsperspektiv. Infrastruktur ger förutsättningarna för markanvändning och bebyggelseutveckling. READ MORE