Essays about: "example of conclusion of thesis"

Showing result 1 - 5 of 276 essays containing the words example of conclusion of thesis.

 1. 1. Temporär landskapsarkitektur för långsiktiga effekter : en undersökning i utvecklingsområdet Kungens kurva

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Therese Lindqvist; Amanda Söderman; [2017]
  Keywords : externa handelsområden; landskapsarkitektur; områdesutveckling; temporär; temporär användning; temporär design; tidsbegränsad; utvecklingstiden;

  Abstract : Högt tryck på stadens ytor resulterar i att många områden vilka tidigare inte ansetts lämpliga för blandade funktioner omvandlas till urbana stadsdelar. Externa handelscentrum är områden vilka möter en sådan utveckling. READ MORE

 2. 2. Can a veto undermine international peace and security? - A discussion on the legitimacy of veto decisions concerning the question on Syria

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Jenny Edstrand; [2017]
  Keywords : Public International Law; Folkrätt; UN; FN; Security Council; Säkerhetsrådet; Legitimacy; veto decisions; Syria; amendments; Law and Political Science;

  Abstract : Since the start of the conflict in Syria, the determination of the conflict has changed and engaged the global community. There have been, and still are, several opinions from both organisations and the media, on the conflict in Syria as well on the United Nations Security Council. READ MORE

 3. 3. Customer Based Business Development : Strategic Challenges for a Small Research-Based Spin-Off Enterprise

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för kemi - BMC

  Author : Viktor Rognås; Hanna Stenberg; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : The biotechnology industry is one of the fastest growing sectors of the western economy. The biotech industry is helping the world by creating significant societal and economic value in various sectors. However, as a result of the fast development of the biotech industry, the environment is constantly changing and doing so at a high pace. READ MORE

 4. 4. Analys av varför sjöar klassats till dålig ekologisk status : rapporterade enligt vattendirektivet 2015

  University essay from SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Author : Jenny Näslund; [2017]
  Keywords : dålig ekologisk status; biologisk kvalitetsfaktor; hydromorfologisk kvalitetsfaktor; expertbedömning; vattendirektivet; vattenförekomst;

  Abstract : Vattendirektivet 2000/60/EG infördes i Europeiska Unionen med syfte att skydda Europas vattenresurser. Målet är att alla vattenförekomster ska uppnå god vattenstatus till år 2015, alternativt 202l och senast 2027. Vattenförekomster är exempelvis sjöar och vattendrag. READ MORE

 5. 5. Optimization of ingredients for Lactobacillus fermented beverages

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Rebecka Olsson; [2017]
  Keywords : Agriculture and Food Sciences;

  Abstract : The ingredients generally used in the fermentation of probiotics tend to give an off-flavour to the fermentation product which is not ideal when producing e.g. fruit drinks. READ MORE