Essays about: "examples of sequence"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the words examples of sequence.

 1. 1. Göteborgs Regnlinje : att ta tillvara på regnets upplevelsekvaliteter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Frida Axelsson; Therése Ryding; [2017]
  Keywords : gestaltningsförslag; Göteborg; landskapsarkitektur; regn; sinnlig upplevelse; vandringsled; urbant friluftsliv;

  Abstract : Hur kan vi som landskapsarkitekter ta tillvara på regnets upplevelsekvaliteter i staden och hur kan en plats se ut som får folk att vilja gå ut när det regnar? I detta examensarbete tar vi utgång i Göteborgs Stads pågående jubileumsprojekt “Världens bästa stad när det regnar” som tagits fram inför stadens 400-årsjubileum. Syftet med arbetet är att problematisera hur regn hanteras i staden idag utifrån ett upplevelseperspektiv samt undersöka vad upplevelsen av regn innebär med målet att visa på hur regnets kvaliteter kan tas tillvara, med exemplifiering i Göteborg. READ MORE

 2. 2. An introduction to Krein strings

  University essay from Lunds universitet/Matematik (naturvetenskapliga fakulteten)

  Author : Tien Truong; [2017]
  Keywords : Spectral theory; Krein strings; vibrating strings; non-constant density; Mathematics and Statistics;

  Abstract : Krein strings appear in the study of the motion of a vibrating string where an irregular density is allowed. This thesis presents the theory from the perspective of integral equations and operator theory. READ MORE

 3. 3. Understanding Structured Documents with a Strong Layout

  University essay from KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Author : Romeyn Marc; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : This work will focus on named entity recognition on documents with a strong layout using deep recurrent neural networks. Examples of such documents are receipts, invoices, forms and scientific papers, the latter of which will be used in this research.The problem of NER on structured documents is modeled in different ways. READ MORE

 4. 4. A comparative study of structured prediction methods for sequence labeling

  University essay from KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Author : Aitor Palacios Cuesta; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : Some machine learning tasks have a complex output, rather than a real number or a class. Those outputs are composed by elements which have interdependences and structural properties. Methods which take into account the form of the output are known as structured prediction techniques. READ MORE

 5. 5. Ut och skissa! : skapande formstudier som väg till platskännedom

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jonas Eriksson; [2014]
  Keywords : Platskännedom; skissa; fenomenologi; miljonprogram; Gottsunda; Valsätra; landskapsarkitektur;

  Abstract : I arbetet visas hur man kan använda skapande arbete som väg till platskännedom och bas för ett koncept för en plats, med ett område i Gottsunda/Valsätra, Uppsala, som exempel. Jag utarbetade tio undersökningsmetoder med skapande arbete som gemensam nämnare och prövade dem på området. READ MORE