Essays about: "flyktingar"

Showing result 1 - 5 of 26 essays containing the word flyktingar.

 1. 1. Podcast Social Marketing: : “Selling Integration like soap”

  University essay from KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Author : Agri Dehqan; [2017]
  Keywords : Social Marketing; Acculturation; Podcasting; Sveriges Radio; Thematic Analysis;

  Abstract : To identify key issues concerning the use of Swedish Radio’s podcasts as a vehicle for social marketing to promote integration, a thematic analysis was conducted on podcasts published by the Kurdish department of Swedish Radio (SR) during one week. From a total of 37 published podcasts which were analyzed during the chosen time frame, three central themes were identified: (a) crime and criminality, (b) incidents and events related to different municipalities and at state level in Sweden at the time, and (c) issues related to refugees and immigration in Sweden. READ MORE

 2. 2. Låt oss springa i riktning mot en integrerad och välmående stad : en fallstudie om motionslöpning som integrationsverktyg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kristin Malmcrona Friberg; [2017]
  Keywords : Östersund; Inlöparna; motionslöpning; fysisk aktivitet; asylsökande; flykting; integration; fysisk och psykisk hälsa; socialt hållbar stadsutveckling;

  Abstract : Det finns många aspekter för stadsplanerare att tänka in i utformningen av staden - aspekter som en god och jämlik hälsa, ökad fysisk aktivitet och integration. En i synnerhet aktuell utmaning som städer idag ställs inför är den senaste tidens ensamkommande såväl som tillsammanskommande flyktingar från konflikt och krigshärjade områden. READ MORE

 3. 3. Tillsammans i mottagandet : en studie kring flyktingmottagande och samverkan i Haparanda

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Caroline Augustsson; [2017]
  Keywords : flyktingmottagande; integration; tillit; kommunikativ och instrumentell logik; samverkan; kommun; civilsamhälle; Haparanda;

  Abstract : Många människor på flykt som tagit sig till Sverige, har av olika anledningar placerats i landsbygdskommuner. Det ökade antalet flyktingar och mottagandet av dem skapar både utmaningar och möjligheter för myndigheterna och landsbygdskommunerna. READ MORE

 4. 4. Collapsible Home : Celebrate life again

  University essay from Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling

  Author : Meisam Kalantari; [2016]
  Keywords : housing; home; modular; prefabricated; urgent; temporary; foldable; collapse; catastrophic; hut; earthquake; collapsible; disaster; life; reborn; sustainable; green; catastrophy; service; service design; semantics; refugee; homeless; design; product design; industrial design; rescue; emergency; accommodate; accommodation; catastrophe; solar energy; hybrid; aftermath; humanitarian; social; war; civil war; civil; civilization; accommodating; housing alternative; housing; خانه پیش ساخته، زلزله‌ ، خانه تاشو، پیش ساخته ، مدولار، مدیریت بحران، امداد، کمک رسانی;

  Abstract : There has been significant increase in the occurrence of earthquakes and other disasters around the world recently. With record-breaking storms and natural disasters destroying different parts of the world, many people have to deal with the repercussions of the aftermaths; and homelessness is one of the facts of such incidence. READ MORE

 5. 5. Urbanisering av flyktingläger : att skapa ett hem

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Henriksson; [2016]
  Keywords : UNHCR; urbana värden; emergency Handbook; fysisk planering; identitet; Zaatari; Azraq;

  Abstract : Denna kandidatuppsats är en studie av UNHCR:s (The United Nations High Commissioner for Refugees) riktlinjer för planering och uppbyggnad av flyktingläger, flyktingars möjlighet till att skapa sig ett hem samt fenomenet urbanisering i flyktingläger. Litteraturstudier samt en intervju har gjorts för att försöka besvara hur UNHCR:s riktlinjer svarar mot flyktingars behov av en boplats, hur de skulle kunna utvecklas och vilka värden som finns i urbana miljöer. READ MORE