Essays about: "flyktingar"

Showing result 1 - 5 of 23 essays containing the word flyktingar.

 1. 1. Collapsible Home : Celebrate life again

  University essay from Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling

  Author : Meisam Kalantari; [2016]
  Keywords : housing; home; modular; prefabricated; urgent; temporary; foldable; collapse; catastrophic; hut; earthquake; collapsible; disaster; life; reborn; sustainable; green; catastrophy; service; service design; semantics; refugee; homeless; design; product design; industrial design; rescue; emergency; accommodate; accommodation; catastrophe; solar energy; hybrid; aftermath; humanitarian; social; war; civil war; civil; civilization; accommodating; housing alternative; housing; خانه پیش ساخته، زلزله‌ ، خانه تاشو، پیش ساخته ، مدولار، مدیریت بحران، امداد، کمک رسانی;

  Abstract : There has been significant increase in the occurrence of earthquakes and other disasters around the world recently. With record-breaking storms and natural disasters destroying different parts of the world, many people have to deal with the repercussions of the aftermaths; and homelessness is one of the facts of such incidence. READ MORE

 2. 2. Att nyanlända till landsbygden : en studie om immigranters erfarenheter av etableringsprocessen i svenska landsbygder

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Eva Engström; [2016]
  Keywords : flykting; nyanländ; bosättning; etablering; integration; landsbygd; Öland;

  Abstract : De senaste åren har många flyktingar kommit till Sverige och en del av dem som får uppe-hållstillstånd, i den här uppsatsen benämnda nyanlända, placeras ut i mindre orter på lands-bygden. Syftet med studien är att undersöka hur det är att komma som nyanländ till en lands-bygdsort i Sverige och vilka möjligheter och svårigheter man möter där den första tiden. READ MORE

 3. 3. A Picture is Worth a Thousand Words : A Study of the Visual Representation of Syrian Refugees in Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Author : Shabnam Nasrollahi; [2016]
  Keywords : Visual representation; Syrian Refugee Crisis; Framing; Agenda setting; Stereotypes; Images; Dehumanization; Identical Victim effect; Othering;

  Abstract : The purpose of this research paper is to examine how Syrian refugees are visually represented in two of the largest newspapers in Sweden: Dagens Nyheter (Today’s news) and Svenska Dagbladet (The Swedish daily paper). Their choice of images on the Syrian refugee crisis will be analysed, to see what sort of message they send by using those specific images. READ MORE

 4. 4. Tidernas möjlighet? : om organisering av integrationsarbetet i Sävsjö och Vaggeryds kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lovisa Rogö; [2016]
  Keywords : integration; civilsamhälle; governance; samverkan;

  Abstract : Sverige har de senaste åren tagit emot ett stort antal flyktingar. Många utav dessa blir anvisade till mindre orter ute i landsbygdskommunerna. READ MORE

 5. 5. Integration of Unaccompanied Asylum Seeking and Refugee Minors in Sweden

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Author : Viktoriia Gnatenko; [2016]
  Keywords : Immigrant s integration; Unaccompanied alone coming minors; Refugees; Sweden; Social powe; Discrimination; Invandrares integration; Ensamkommande flyktingbarn; Flyktingar; Sverige; Social makt; Diskriminering;

  Abstract : This study is focused on getting a deeper understanding of the access unaccompanied refugee youth have to integration. Thesis will examine what fosters and what hinders minors’ integration. Research is based on a qualitative field study carried out in Southern and Western Sweden. READ MORE