Essays about: "flyktingar"

Showing result 1 - 5 of 25 essays containing the word flyktingar.

 1. 1. Låt oss springa i riktning mot en integrerad och välmående stad : en fallstudie om motionslöpning som integrationsverktyg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kristin Malmcrona Friberg; [2017]
  Keywords : Östersund; Inlöparna; motionslöpning; fysisk aktivitet; asylsökande; flykting; integration; fysisk och psykisk hälsa; socialt hållbar stadsutveckling;

  Abstract : Det finns många aspekter för stadsplanerare att tänka in i utformningen av staden - aspekter som en god och jämlik hälsa, ökad fysisk aktivitet och integration. En i synnerhet aktuell utmaning som städer idag ställs inför är den senaste tidens ensamkommande såväl som tillsammanskommande flyktingar från konflikt och krigshärjade områden. READ MORE

 2. 2. Tillsammans i mottagandet : en studie kring flyktingmottagande och samverkan i Haparanda

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Caroline Augustsson; [2017]
  Keywords : flyktingmottagande; integration; tillit; kommunikativ och instrumentell logik; samverkan; kommun; civilsamhälle; Haparanda;

  Abstract : Många människor på flykt som tagit sig till Sverige, har av olika anledningar placerats i landsbygdskommuner. Det ökade antalet flyktingar och mottagandet av dem skapar både utmaningar och möjligheter för myndigheterna och landsbygdskommunerna. READ MORE

 3. 3. Collapsible Home : Celebrate life again

  University essay from Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling

  Author : Meisam Kalantari; [2016]
  Keywords : housing; home; modular; prefabricated; urgent; temporary; foldable; collapse; catastrophic; hut; earthquake; collapsible; disaster; life; reborn; sustainable; green; catastrophy; service; service design; semantics; refugee; homeless; design; product design; industrial design; rescue; emergency; accommodate; accommodation; catastrophe; solar energy; hybrid; aftermath; humanitarian; social; war; civil war; civil; civilization; accommodating; housing alternative; housing; خانه پیش ساخته، زلزله‌ ، خانه تاشو، پیش ساخته ، مدولار، مدیریت بحران، امداد، کمک رسانی;

  Abstract : There has been significant increase in the occurrence of earthquakes and other disasters around the world recently. With record-breaking storms and natural disasters destroying different parts of the world, many people have to deal with the repercussions of the aftermaths; and homelessness is one of the facts of such incidence. READ MORE

 4. 4. Att nyanlända till landsbygden : en studie om immigranters erfarenheter av etableringsprocessen i svenska landsbygder

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Eva Engström; [2016]
  Keywords : flykting; nyanländ; bosättning; etablering; integration; landsbygd; Öland;

  Abstract : De senaste åren har många flyktingar kommit till Sverige och en del av dem som får uppe-hållstillstånd, i den här uppsatsen benämnda nyanlända, placeras ut i mindre orter på lands-bygden. Syftet med studien är att undersöka hur det är att komma som nyanländ till en lands-bygdsort i Sverige och vilka möjligheter och svårigheter man möter där den första tiden. READ MORE

 5. 5. A Picture is Worth a Thousand Words : A Study of the Visual Representation of Syrian Refugees in Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Author : Shabnam Nasrollahi; [2016]
  Keywords : Visual representation; Syrian Refugee Crisis; Framing; Agenda setting; Stereotypes; Images; Dehumanization; Identical Victim effect; Othering;

  Abstract : The purpose of this research paper is to examine how Syrian refugees are visually represented in two of the largest newspapers in Sweden: Dagens Nyheter (Today’s news) and Svenska Dagbladet (The Swedish daily paper). Their choice of images on the Syrian refugee crisis will be analysed, to see what sort of message they send by using those specific images. READ MORE