Essays about: "food products"

Showing result 1 - 5 of 486 essays containing the words food products.

 1. 1. Sustainable Forestry? : A Sustainability Analysis of the Swedish Forest Sector Applying 'Backcasting from Sustainability Principles' as the Methodology

  University essay from KTH/Miljöstrategisk analys (fms)

  Author : Victoria Ronge; [2017]
  Keywords : Framework for Strategic Sustainability; Sustainability Principles; Backcasting from principles; Backcasting from scenarios; Swedish Forest Sector; Clear-cutting; Continuous Cover Forestry; Environmental Objectives; UN Sustainable Development Goals; National Forest Program; Ramverket för strategisk hållbar utveckling; Hållbarhetsprinciper; Backcasting från principer; Backcasting från scenarier; Svenska skogssektorn; Kalhuggning; Trakthyggesbruk; Kontinuitetsskogsbruk; Hyggesfritt skogsbruk; Svenska miljömålen; FNs Hållbarhetsmål; Nationella skogsprogrammet;

  Abstract : Forests are key providers of terrestrial ecosystem services such as climate regulation, water purification, natural pest control, habitats for biodiversity, as well as different forms of wood based materials and food. Nevertheless forests are dangerously exposed to great pressures from various kinds of societal activities. READ MORE

 2. 2. "Be the Change?" - Exploring the Environmental Mitigation Potential of Lifestyle Changes in Europe Using a Multi-Regional Input-Output Model

  University essay from Lunds universitet/Ekosystemteknik (CI); Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Author : Ruben Lundström; [2017]
  Keywords : Sustainable Consumption; Climate Mitigation; Lifestyles; Europe; MRIO; Technology and Engineering;

  Abstract : Är det möjligt för konsumenter att vara förändringen man vill se i samhället, och därmed bidra till en hållbarare framtid? Med hjälp av en modell baserad på Multi-Regional Input-Output (MRIO) analys undersöks den miljömässiga potentialen av olika livsstilar i EU. Europeiska hushålls fotavtryck för koldioxid, toxicitet, vatten och land beräknas för olika konsumtionsmönster. READ MORE

 3. 3. Feasibility study of thermochromic inks for the packaging industry

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Martin Bäckman; [2017]
  Keywords : chemical engineering; kemiteknik; thermochromic ink; termokromisk färg; colour changing ink; Technology and Engineering;

  Abstract : A thermochromic ink is defined as an ink that exhibits colour changes depending on temperature. Thermochromic inks used in printing generally consist of an encapsulated three part system which includes a dye that changes colour, a compound that acts as a colour developer and a solvent. READ MORE

 4. 4. Effekt av pluggstorlek, plantålder och planteringsdjup på kvalitativ och kvantitativ skörd av två olika sorters sötpotatis Ipomoea batatas (L.) Lam., under svenska odlingsförhållanden

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Emanuel Elgerud; [2017]
  Keywords : bäddodling; växthusproduktion; stickling; pluggplanta; näringsinnehåll; fältetablering; kulturtid; rotutveckling;

  Abstract : Sötpotatis härstammar från Sydamerika och är en stor jordbruksgröda internationellt sett, och populariteten ökar, inte minst i Sverige. En anledning till det är att sötpotatisen är nyttig och innehåller många bioaktiva ämnen. I Sverige säljs sötpotatisar som odlats i Spanien, Portugal och U.S. READ MORE

 5. 5. Zero Waste within the food sector and an evaluation of the package-free distribution of two different food products

  University essay from Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Author : Vilhelm Sjölund; [2017]
  Keywords : zero waste; package free; life cycle assessment; food waste; oats; rapeseed oil; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : This study investigates the zero-waste concept applied to the food industry, and how the environmental impact differs between a package-free scenario found at a specialised Danish retail-store and a conventional scenario, using two reference products typically found in normal retail stores in Sweden. In the Danish store, the oats are sold in gravity dispensers, and the rapeseed oil is sold in glass bottles intended to be brought back to the store by the consumer to be cleaned and reused. READ MORE