Essays about: "fruit yield"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the words fruit yield.

 1. 1. Investigation of biochemical methane potential in Thái Nguyên city and Sông Công city in Vietnam

  University essay from Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Author : Anurag Deo; Mette Axelsson Bjerg; [2017]
  Keywords : Substrate Investigation; Biogas; Biochemical Methane Potential Tests; BMP; Brewery Waste; Food Waste; Waste Water Treatment Plant sludge; WWTP; Vietnam;

  Abstract : Currently Vietnam is facing several problems with waste handling. For instance, a lot of the municipal organic solid waste is dumped at landfills, which contributes to environmental difficulties such as greenhouse gas emissions. READ MORE

 2. 2. Ökad skörd och skördekvalitet i svenska vinodlingar : effekten av plasttäckning av Vitis vinifera L. ’Solaris’ vid blomning och fruktsättning

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Dennis Astorsdotter; [2017]
  Keywords : temperatur; luftfuktighet; Vitis; vinifera; Solaris; blomning; fruktsättning; plasttäckning; skörd; gråmögel;

  Abstract : Skördeeffekten av att plasttäcka Vitis vinifera L. ’Solaris’ från blomning till tre veckor efter fruktsättningen studerades i fält. Försöket utfördes i Ästad, Halland. Syftet var att gynna utvecklingen av svensk vinproduktion. READ MORE

 3. 3. Improving Image Based Fruitcount Estimates Using Multiple View-Points

  University essay from Linköpings universitet/Datorseende

  Author : Madeleine Stein; [2016]
  Keywords : Computer vision; epipolar geometry; fruit count; fruit yield; mango; mono camera; lidar;

  Abstract : This master-thesis presents an approach to track and count the number of fruit incommercial mango orchards. The algorithm is intended to enable precision agri-culture and to facilitate labour and post-harvest storage planning. READ MORE

 4. 4. Näringsförsök i ettårig odling av substratodlade long cane-hallon : kvävets påverkan på skördemängd och skördekvalitet

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Johanna Lindberg; Maria Grymer; [2016]
  Keywords : hallon; kväve; näring; long cane; tunnelodling; substrat; gödsling; Tulameen;

  Abstract : Long cane-hallon som bärkultur, odlat i substrat och i tunnel under en säsong, är idag ett modernt och mycket framgångsrikt sätt att odla på. Denna odlingsteknik för hallon skiljer sig från andra genom att det är en kultur där man endast tar skörd på plantorna under en säsong och sedan byter ut plantorna. READ MORE

 5. 5. Estimating Light Interception of Orchard Trees Using LiDAR and Solar Models

  University essay from Linköpings universitet/Reglerteknik

  Author : Örn Samuel; [2016]
  Keywords : agriculture; lidar; light interception; fruit; orchard; trees;

  Abstract : In farming of fruit trees it is of interest to know the light interception of the trees. Therefore, in this project, a geometric model of the trees was derived using LiDAR data and this was combined with a sky model to estimate the light interceptionof orchard trees. READ MORE