Essays about: "fruit"

Showing result 1 - 5 of 183 essays containing the word fruit.

 1. 1. Investigation of biochemical methane potential in Thái Nguyên city and Sông Công city in Vietnam

  University essay from Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Author : Anurag Deo; Mette Axelsson Bjerg; [2017]
  Keywords : Substrate Investigation; Biogas; Biochemical Methane Potential Tests; BMP; Brewery Waste; Food Waste; Waste Water Treatment Plant sludge; WWTP; Vietnam;

  Abstract : Currently Vietnam is facing several problems with waste handling. For instance, a lot of the municipal organic solid waste is dumped at landfills, which contributes to environmental difficulties such as greenhouse gas emissions. READ MORE

 2. 2. Bestämning av optimal skördetidpunkt och lagringspotential för äpple med DA-meter

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sarah Eneqvist Staflin; [2017]
  Keywords : äpple; optimal skördetidpunkt; mognadsindex; DA-meter; fruktkvalitet; lagringssjukdom;

  Abstract : För att kunna tillgodose marknadens och konsumenternas krav på högkvalitativ frukt krävs en långsiktig strategi för hantering av frukt vid och efter skörd. Därför har en ny metod tagits fram som på ett exakt och icke-destruktivt sätt bestämmer optimal skördetidpunkt och lagringsduglighet. READ MORE

 3. 3. Ökad skörd och skördekvalitet i svenska vinodlingar : effekten av plasttäckning av Vitis vinifera L. ’Solaris’ vid blomning och fruktsättning

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Dennis Astorsdotter; [2017]
  Keywords : temperatur; luftfuktighet; Vitis; vinifera; Solaris; blomning; fruktsättning; plasttäckning; skörd; gråmögel;

  Abstract : Skördeeffekten av att plasttäcka Vitis vinifera L. ’Solaris’ från blomning till tre veckor efter fruktsättningen studerades i fält. Försöket utfördes i Ästad, Halland. Syftet var att gynna utvecklingen av svensk vinproduktion. READ MORE

 4. 4. Reaching for higher hanging fruit - A quantitative study of the impact of business incubators on students' opportunity-based entrepreneurial intentions in low-income countries

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Author : Carl Ljunggren; Marcus Karlsson; [2016]
  Keywords : Entrepreneurship; Entrepreneurial Intention; Business Incubator; Low-income Countries; Uganda;

  Abstract : This study examines the role of business incubators in the development of opportunity-based entrepreneurial intentions among students in low-income countries. The study, conducted at Makerere University in Uganda, first concludes that Shapero's model for measuring entrepreneurial intentions is applicable in a low-income country's context, though with lower explanatory effect than in high-income countries. READ MORE

 5. 5. Inhibiting malate metabolism in L. plantarum 299v by introducing lactic acid in ProViva apple drinks

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Madeleine Göransson; [2016]
  Keywords : Microbiology; Product development; Lactic acid; Lactobacillus plantarum 299v; ProViva Apple drink; Preservative; food technology; livsmedelsteknologi; Technology and Engineering;

  Abstract : This master thesis aimed to evaluate the possibilities of inhibition of Lactobacillus plantarum 299v metabolism of malate by introduction of lactic acid in ProViva apple drinks. The malate metabolism of L. READ MORE