Essays about: "fruit"

Showing result 1 - 5 of 189 essays containing the word fruit.

 1. 1. Att planera en museiträdgård : Glimmingehus som fallstudie

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sandra Eliasson; [2017]
  Keywords : historisk trädgård; medeltida trädgård; trädgårdsrekonstruktion; trädgårdsarkeologi;

  Abstract : Det här arbetet har undersökt hur en trovärdig historisk trädgård skulle kunna implementeras i museiverksamheten vid Glimmingehus, som är en medeltidsborg i högreståndsmiljö på Österlen i Skåne. Uppsatsen börjar med att sätta Glimmingehus i sin historiska kontext. READ MORE

 2. 2. Optimization of ingredients for Lactobacillus fermented beverages

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Rebecka Olsson; [2017]
  Keywords : Agriculture and Food Sciences;

  Abstract : The ingredients generally used in the fermentation of probiotics tend to give an off-flavour to the fermentation product which is not ideal when producing e.g. fruit drinks. READ MORE

 3. 3. Becoming an agri-food super power: Exploring the politicization of the Chilean Food System

  University essay from Lunds universitet/Humanekologi

  Author : Pedro Glatz; [2017]
  Keywords : Social Sciences;

  Abstract : This thesis examines the creation and development of the modern Chilean Food System. Providing a description of the system focused on the production and consumption areas, the fruit export complex and the salmon industry are characterized. READ MORE

 4. 4. Investigation of biochemical methane potential in Thái Nguyên city and Sông Công city in Vietnam

  University essay from Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Author : Anurag Deo; Mette Axelsson Bjerg; [2017]
  Keywords : Substrate Investigation; Biogas; Biochemical Methane Potential Tests; BMP; Brewery Waste; Food Waste; Waste Water Treatment Plant sludge; WWTP; Vietnam;

  Abstract : Currently Vietnam is facing several problems with waste handling. For instance, a lot of the municipal organic solid waste is dumped at landfills, which contributes to environmental difficulties such as greenhouse gas emissions. READ MORE

 5. 5. Bestämning av optimal skördetidpunkt och lagringspotential för äpple med DA-meter

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sarah Eneqvist Staflin; [2017]
  Keywords : äpple; optimal skördetidpunkt; mognadsindex; DA-meter; fruktkvalitet; lagringssjukdom;

  Abstract : För att kunna tillgodose marknadens och konsumenternas krav på högkvalitativ frukt krävs en långsiktig strategi för hantering av frukt vid och efter skörd. Därför har en ny metod tagits fram som på ett exakt och icke-destruktivt sätt bestämmer optimal skördetidpunkt och lagringsduglighet. READ MORE