Essays about: "fruit"

Showing result 1 - 5 of 214 essays containing the word fruit.

 1. 1. Kunskapsförändringar i svenska trädgårdshandböcker, 1840-1950

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Andreas Sahlqvist; [2018]
  Keywords : trädgårdshandbok; fruktträdsodling; 1840-1950; skötsel; etablering; kunskapsförändringar; trädflytt; konstgödsel; trädgårdshistoria;

  Abstract : “Change of knowledge in Swedish gardening handbooks from 1840 to 1950” is a bachelor thesis in Landscape architecture at the Swedish University of Agricultural Sciences at the location Alnarp. The intent of the thesis is to investigate the knowledge and competence development within gardening handbooks in Sweden during the period of 1840 to 1950. READ MORE

 2. 2. Shit Matters! Assessing sociocultural barriers and opportunities for upscaling adoption of human faeces derived fertilizers in central Uganda

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Elina Persson; Therese Hågerup; [2018]
  Keywords : nutrient recovered faecal sludge; soil infertility; sociocultural norms; IBM-WASH; diffusion of innovations; Uganda; sustainability science; Social Sciences;

  Abstract : Nutrient recovered faecal sludge is a novel alternative fertilizer product, and is proposed to be promoted in places where improvement in sanitation management is needed, for example in Uganda’s capital Kampala. However, Uganda and most of Africa is perceived as a faecofobic area, i.e. READ MORE

 3. 3. Den moderna 1800-talsgården : dagens behov i kombination med 1800-talets charm

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Helen Strid Bozac; [2018]
  Keywords : 1800-tal; trädgård; stilideal; Ormanäs; Skåne; gestaltning;

  Abstract : Den moderna 1800-talsgården handlar om en lantgård belägen i Ormanäs, norr om Västra Ringsjön mitt i Skåne. Familjen som bor här vill få en tydlig 1800-talsprägel på sin gård samtidigt som de har behov av att skapa en struktur på utemiljön som fungerar med deras moderna livsstil. READ MORE

 4. 4. Drosophila - A Population Study in Southern Scania

  University essay from Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Author : Jonas Jansson; [2018]
  Keywords : Biology and Life Sciences;

  Abstract : Most studies done on Drosophila are made in labs and focus on genetics, something which has formed a somewhat one-sided field of studies. To counter this bias, this report was based on fieldwork. READ MORE

 5. 5. Perenn odling med jorden i fokus : odling av perenna frukt-, bär- och grönsakskulturer för en alternativ livsmedelsproduktion i svenska klimatzon fyra

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sara Östblom; [2018]
  Keywords : perenna grönsaker; fruktodling; bärodling; jordbearbetning; småskalig odling; självförsörjning;

  Abstract : I arbetet beskrivs inledningsvis jordbearbetningens negativa effekter på våra odlingsmarker. Vidare skildras jordbearbetningens omfattning i annuella odlingssystem jämfört med i perenna odlingssystem. READ MORE