Essays about: "fruit"

Showing result 11 - 15 of 201 essays containing the word fruit.

 1. 11. Local adaptation of Grauer's gorilla gut microbiome

  University essay from Uppsala universitet/ZooekologiUppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Author : Kristaps Bebris; [2017]
  Keywords : Metagenomics; Grauer s gorilla; gut microbiome; MALT; Megan; capture;

  Abstract : The availability of high-throughput sequencing technologies has enabled metagenomicinvestigations into complex bacterial communities with unprecedented resolution andthroughput. The production of dedicated data sets for metagenomic analyses is, however, acostly process and, frequently, the first research questions focus on the study species itself. READ MORE

 2. 12. Bestämning av optimal skördetidpunkt och lagringspotential för äpple med DA-meter

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sarah Eneqvist Staflin; [2017]
  Keywords : äpple; optimal skördetidpunkt; mognadsindex; DA-meter; fruktkvalitet; lagringssjukdom;

  Abstract : För att kunna tillgodose marknadens och konsumenternas krav på högkvalitativ frukt krävs en långsiktig strategi för hantering av frukt vid och efter skörd. Därför har en ny metod tagits fram som på ett exakt och icke-destruktivt sätt bestämmer optimal skördetidpunkt och lagringsduglighet. READ MORE

 3. 13. Jordtrötthet i frukt-och bärodlingar

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Zhanna Hjelt; [2017]
  Keywords : jordtrötthet; växtparasitära nematoder; återplanteringssyndrom;

  Abstract : Vad är jordtrötthet? Många har hört talas om eller i praktiken stött på detta begrepp för ett specifikt jordtillstånd. Definitionen är ett samlingsbegrepp som karakteriserar olika fysikaliska, kemiska och biologiska parametrar i marken som i sin helhet leder till försämrad tillväxt i odlingar av olika lantbruks-och trädgårdskulturer. READ MORE

 4. 14. Modeling of a solar dryer for fruit preservation in developing countries

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Author : Juliette Chaignon; [2017]
  Keywords : solar drying - fruit preservation - indirect solar dryer - direct solar dryer - modeling - CFD; Technology and Engineering;

  Abstract : About 25,3 % of the Mozambican population is suffering from undernourishment even though a sufficient amount of food and specifically fruits are produced. Post-harvest losses are estimated to 25 % to 40 % and part of the production is not even harvested due to a short season. READ MORE

 5. 15. Comparing the serotonergic system in vertebrates and invertebrates

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Author : Elin Hessling; [2017]
  Keywords : Serotonergic system; serotonin receptors; SSRIs; serotonin transporter protein;

  Abstract : The serotonergic system is involved in a broad range of functions in both vertebrates and invertebrates and is highly conserved across taxa. Serotonin is an important monoamine acting in the brains of humans and animals, and has large and varying influences on many aspects of an individual’s life. READ MORE