Essays about: "fruit"

Showing result 11 - 15 of 186 essays containing the word fruit.

 1. 11. Estimating Light Interception of Orchard Trees Using LiDAR and Solar Models

  University essay from Linköpings universitet/Reglerteknik

  Author : Örn Samuel; [2016]
  Keywords : agriculture; lidar; light interception; fruit; orchard; trees;

  Abstract : In farming of fruit trees it is of interest to know the light interception of the trees. Therefore, in this project, a geometric model of the trees was derived using LiDAR data and this was combined with a sky model to estimate the light interceptionof orchard trees. READ MORE

 2. 12. Degradation and restoration method interact to affect the performance of planted seedlings in tropical rainforest restoration : evidence from plant functional traits

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Julia Mellåker; [2016]
  Keywords : Dipterocarpaceae; enrichment planting; INIKEA; secondary rainforest; hjälpplantering; sekundär regnskog;

  Abstract : A common action to improve or save biodiversity in the tropics is restoration of degraded rainforest. To understand the complex ecological structures of the forest and adapt the restoration actions after them, studies have focused on characterizing species with functional traits. READ MORE

 3. 13. Svenska äpplen - hur ligger det till med växtnäringsbehovet?

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Vilhelm von Unge; [2016]
  Keywords : äppelodling; fruktodling; näringsbalans; näringsläckage; enkätundersökning;

  Abstract : Apples are a popular fruit in Sweden. The production is however low in comparison to the consumption. With a warmer climate in Sweden in the near future it is probable that there will be an increase in the number of apple orchards. READ MORE

 4. 14. Odlingsvärd medicinalväxt Schisandra chinensis fjärilsranka

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Susanne Stenqvist; [2016]
  Keywords : Schisandra; medicinalväxt; lignaner; sekundära metaboliter; adaptogen; basala angiospermer;

  Abstract : Schisandra chinensis är en tvåhjärtbladig växt och ingår i familjen Schisandraceae och i släktet Schisandra. Släktet innehåller ett tjugotal arter som är klätterväxter. Blommorna är oftast enkönade, blomställningen är enkel. Frukten är ett aggregat och är fäst längs med den förlängda blomaxeln. READ MORE

 5. 15. Hassel i Sverige : mer än bara nötter

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Cecilia Söderberg; [2016]
  Keywords : Hassel; Corylus avellana;

  Abstract : Att odla hasselnötter i Sverige för att sälja som färska gröna nötter skulle kunna vara ett spännande komplement för dagens fruktodlare. Klimatförändringar och trenden för lokalodlad mat talar för att prova odling av hasselnötter i Sverige. Hasseln har växt vild i Sverige sedan värmeperioden efter istiden. READ MORE