Essays about: "genus kön"

Showing result 1 - 5 of 27 essays containing the words genus kön.

 1. 1. “Nature is full of rapists” : the representation of animal’s gender behavior in popular science

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ylva Jonsson; [2017]
  Keywords : Gender; popular science; ideology;

  Abstract : This master’s thesis in rural development investigates the representations of animals and their social- and gender behavior in a Swedish popular science magazine. How is gender produced and reproduced, and how is language used to establish and maintain existing power relations? These are the questions that this thesis aim to answer. READ MORE

 2. 2. Moody Men and Malicious Maidens : Gender in the Swedish medieval ballad

  University essay from Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Author : Elisabet Ryd; [2017]
  Keywords : Medieval ballad; Scandinavian ballad; gender studies; gender; masculinity; femininity; power relationships; medieval; medieval studies; performativity; Medeltida ballader; genusforskning; genus; maskulinitet; femininitet; maktrelationer; medeltid; medeltidsforskning; performativitet.;

  Abstract : Syftet med den här uppsatsen är att granska hur genus och genusrelationer uttrycks i svenska, medeltida ballader. Genom att förstå balladkaraktärernas handlingar som performativa, ämnar uppsatsen undersöka hur maskulinitet och femininitet etableras och omförhandlas i balladernas narrativ genom att kartlägga handlingsmönster. READ MORE

 3. 3. Att observera det osynliga : en kritisk studie av Jan Gehls observationsmetoder utifrån ett genusperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Patrik Wallin; [2017]
  Keywords : genus; genusordning; Jan Gehl; observation; offentligt utrymme; Public Life Studies;

  Abstract : Den här kandidatuppsatsen lyfter frågorna kring genus som ett perspektiv i gestaltningsprocesser. Observationsstudier används ofta som metod för att undersöka hur människor använder offentliga utrymmen genom att observera direkta beteenden hos människor. READ MORE

 4. 4. Grammatical gender in Hindukush languages : An areal-typological study

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Author : Julia Lautin; [2016]
  Keywords : Grammatical gender; areal-typology; Hindukush; animacy; nominal categories; Grammatiskt genus; arealtypologi; Hindukush; animacitet; nominala kategorier;

  Abstract : In the mountainous area of the Greater Hindukush in northern Pakistan, north-western Afghanistan and Kashmir, some fifty languages from six different genera are spoken. The languages are at the same time innovative and archaic, and are of great interest for areal-typological research. READ MORE

 5. 5. Gender neutral pattern design for children’s clothing regarding color and motif

  University essay from Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Josefine Brandt; [2016]
  Keywords : mönster; genusneutral design; unisex; barnkläder; formgivning; grafisk design; färg; motiv;

  Abstract : Följande studie syftar till att undersöka hur ett genusneutralt mönster för barnkläder skulle kunna se ut med avseende på färg och motiv. Forskning genom design har använts som tillvägagångssätt, varpå olika designförslag tagits fram. READ MORE