Essays about: "hazard trees"

Found 4 essays containing the words hazard trees.

 1. 1. Alléer längs framtida vägar : autonoma fordons påverkan på alléer i landskapet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Dag Lindbom; [2017]
  Keywords : alléer; träd; autonoma fordon; självkörande uppkopplade fordon; vägar; implementeringseffekter; trafiksäkerhet; trafiksäkerhetsfara; vägbreddning;

  Abstract : Företeelsen att plantera alléer längs vägar har förekommit sedan 4000 år tillbaka i tiden. Under 1700‐talets Sverige blev allén allt vanligare, främst planterad längs vägar efter praktiska och ekonomiska skäl. READ MORE

 2. 2. Kastanjeblödarsjuka : ett allvarligt hot mot våra hästkastanjer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jenny Fogelström; [2014]
  Keywords : hästkastanj; Aesculus hippocastanum; kastanjeblödarsjuka; Pseudomonas syringae pv. aesculi; trädsjukdom; blödande hästkastanjer; alléträd;

  Abstract : Syftet med denna uppsats har varit att beskriva ett tillvägagångssätt för att hantera den alltmer utbredda sjukdomen kastanjeblödarsjuka. Kastanjeblödarsjuka är en relativt ny sjukdom som drabbar hästkastanjer, Aesculus hippocastanum. Den upptäcktes i Holland så sent som år 2002 och nyligen har även Sverige drabbats. READ MORE

 3. 3. A Risk Assessment of Reusing Wastewater on Agricultural Soils - A Case Study on Heavy Metal Contamination of Peach Trees in Ouardanine, Tunisia

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Author : Kristina Berglund; Helena Claesson; [2010]
  Keywords : heavy metals; Health risk assessment; Ouardanine Monastir; Tunisia; peaches; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : This thesis is a risk assessment of the risk related to ingestion of heavy metals via peaches irrigated with treated wastewater. The studied heavy metals were Cadmium (Cd), Lead (Pb), Zinc (Zn) and Cupper (Cu). The thesis is founded on a case study performed on a peach field in Ouardanine, Tunisia. READ MORE

 4. 4. Development of inspection systems for estimating the structural integrity of trees : an overview of sampled tree risk assessment and hazard rating systems

  University essay from SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Author : Curtis Charles Bellows; [2008]
  Keywords : trees; hazard trees; tree risks; failure; assessment; evaluation; rating; damage; urban trees;

  Abstract : Urban tree managers are charged with the responsibility of managing large tree populations while securing a safe environment. A conflict exists between the presence of urban trees and the potential hazards these trees can be to buildings, vehicles, and inhabitants. READ MORE