Essays about: "hermeneutik"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the word hermeneutik.

 1. 1. Välkommen till dödens landskap : en hermeneutisk studie av Flackarps gravplats

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Oskar Airijoki; [2017]
  Keywords : Flackarp; gravplats; landskap; hermeneutik; tolkning; heterotopi; död;

  Abstract : Denna uppsats är ett försök att kombinera de vetenskapliga disciplinerna konst- och bildvetenskap samt landskapsarkitektur. Målsättningen är att besöka en gravplats för att sedan beskriva och tolka dess betydelse. Detta genomförs med en hermeneutisk metod samt Foucaults teori om heterotopi. READ MORE

 2. 2. “You shall not lie with a male as with a woman; it is an abomination.” (Lev 18:22, 20:13) – Come again?

  University essay from Uppsala universitet/Gamla testamentets exegetik

  Author : Simon Hedlund; [2016]
  Keywords : Leviticus 18:22; Leviticus 20:13; homosexuality; cultural appropriation; hermeneutics; Old Testament; Hebrew Bible; male same-sex; bans; third book of Moses; Holiness Code; implications; Leviticus 18:22; Leviticus 20:13; homosexualitet; kulturell appropriering; hermeneutik; Gamla testamentet; Hebreiska Bibeln; samkönat sex; förbud; tredje Mosebok; Helighetslagen; implikationer;

  Abstract : This paper investigates Leviticus 18:22 and 20:13 from the perspective of the hermeneutical implications of their historical context appropriated into a modern contextual understanding and possible application. To do this, four prominent historical theories (relating the ban to procreation, idolatry, against nature/the order of creation, and Canaanite practices) of the origin of the verses, and the ban therein, are chosen to be analysed. READ MORE

 3. 3. Information Avoidance Experienced by Academic Librarians in USA : A Phenomenological Hermeneutic Approach

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Author : Viktor Isaksson; [2014]
  Keywords : Information behavior; Information theory; Information literacy; Information science; Universities and colleges; Librarians; Informationbeteende; informationsteori; informationskompetens; informationsvetenskap; universitet; bibliotekarier;

  Abstract : This master’s thesis describes and analyses the experiences and beliefs of academic librarians working at universities in USA in relation to the phenomenon information avoidance.Heidegger’s, Gadamer’s, and Ricoeur’s theories about hermeneutics and phenomenology are used as a basis for the interpretations and the method in the investigation. READ MORE

 4. 4. Historik and Hermeneutics : The Heidelberg Lectures

  University essay from Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Author : Alexander Torell; [2014]
  Keywords : ;

  Abstract : In Heidelberg 1985 the historian Reinhart Koselleck gave a lecture with the title “Hermeneutik und Historik”to the occasion of the birthday of the philosopher Hans-Georg Gadamer. In response to this Gadamer answered with a lecture entitled Historik und Sprache – eine Antwort”. READ MORE

 5. 5. WHAT DOES AN ELDERLY WOMAN HAVE IN COMMON WITH A MULTI-NATIONAL, MULTI-BILLION-DOLLAR COMPANY? - A QUALITATIVE STUDY ON VICTIMHOOD, INTELLECTUAL PROPERTY AND PIRACY

  University essay from Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Author : Mika Andersson; [2012]
  Keywords : criminology; hermeneutics; legal norms; philosophy of law; piracy; semiotics; victimology fildelning; hermeneutik; juridiska normsystem; kriminologi; rättsfilosofi; semiotik; viktimologi.;

  Abstract : Fildelning av upphovsrättsskyddad egendom har ökat i stor utsträckning efter inträdet av ny media och nya kommunikationskanaler. Målet med denna studie är att undersöka om företag behandlas enligt samma normativa standard som vanliga individer när de utsätts för ett brott. READ MORE