Essays about: "historical land law."

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words historical land law..

 1. 1. The Responsibility to Protect in Libya and Syria - The future of international law or an abuse of power?

  University essay from Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Henna Kjellberg; [2017]
  Keywords : Public International Law; International Public Law R2P; Folkrätt; Responsibility to Protect; Libyen; Syrien; Humanitära interventioner; Law and Political Science;

  Abstract : The Responsibility to Protect, or “R2P”, is a principle that has generated heated debate since its introduction in a report by the International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) in 2001. Having received an enthusiastic response from member states at the World Summit Outcome in 2005, the United Nations seemed to move into a new era of protecting humanitarian values; that of acting to protect the citizens of states when the states themselves proved unwilling or unable to do so. READ MORE

 2. 2. "Den kemiska bekämpningen av skadlig lövskog har öppnat helt nya vyer för skogsbruket" : flygbesprutning med herbicider i Arjeplog 1953-1978

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Sandra Laestander; [2015]
  Keywords : herbicider; skogsbruk; skogsstruktur; flygbesprutning; lövträd; norra Sverige; fenoxisyror; skogshistoria; herbicides; forestry; forest structure; aerial spraying; deciduous trees; northern Sweden; phenoxy acids; forest history;

  Abstract : Attityden gentemot lövträd och lövskog i norra Sverige började förändras i mitten av 1900-talet. Tidigare var lövträden en resurs inom det agrara samhället, men genom det industriella skogsbrukets utveckling började man alltmer betrakta lövträden som ett problem. READ MORE

 3. 3. Land Disjunctions; A historical survey

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Mimmi Schmidt; [2014]
  Keywords : Real estate; real property; land law; 20th century; land division; Swedish; consolation; cadastral; cadastre; parcel; historical land law.; Jordavsöndring; avsöndring; fastighet; fastig-hetshistoria; fastighetsteknik; rättshistoria; skifte; jorddelningsrätt; jorddelning; överlåtelse; jordpolitik.;

  Abstract : Parcelling was a land divison institution that was used intensively in Sweden during the years 1827-1928. The parcelling consisted of one person selling a certain, decided piece of land to another. The deal was sealed with a simple contract. READ MORE

 4. 4. Tillgängliggörande av fornlämningar

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Tove Dåderman; [2012]
  Keywords : tillgänglighet; fornlämningar; kulturmiljö; varsamhet; rörelsehinder; funktionsnedsättning; delaktighet;

  Abstract : Detta arbete, Tillgängliggörande av fornlämningar, har som mål att diskutera hur aktuella regelverk och rekommendationer kan tillämpas vid tillgängliggörande av fornlämningar. Bak-grunden till arbetet är att det idag finns otillgängliga kulturmiljöer, trots att Sverige ratificera-de FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder år 2008. READ MORE

 5. 5. Grönstrukturplanering för framtiden – Grönstrukturplanering i Eskilstuna och Örebro

  University essay from SLU/Department of Plant Protection Biology

  Author : Gry Arvidsson; [2012]
  Keywords : grönstruktur; grönstrukturplanering; kommunal planering; grönstruktur begreppet; kulturella funktioner; ekologiska funktioner; sociala funktioner; hälsa; Boverket;

  Abstract : Syftet med denna uppsats har varit att länka en historisk förståelse av begreppet grönstruktur och dess syfte till en analys av dagens strategier för utvecklingen av planerad grönstruktur i urbana områden. Avsikten är att försöka förstå och väva samman vetenskapliga, professionella och policyperspektiv på grönstrukturer. READ MORE