Essays about: "historical land law."

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the words historical land law..

 1. 1. "Den kemiska bekämpningen av skadlig lövskog har öppnat helt nya vyer för skogsbruket" : flygbesprutning med herbicider i Arjeplog 1953-1978

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Sandra Laestander; [2015]
  Keywords : herbicider; skogsbruk; skogsstruktur; flygbesprutning; lövträd; norra Sverige; fenoxisyror; skogshistoria; herbicides; forestry; forest structure; aerial spraying; deciduous trees; northern Sweden; phenoxy acids; forest history;

  Abstract : Attityden gentemot lövträd och lövskog i norra Sverige började förändras i mitten av 1900-talet. Tidigare var lövträden en resurs inom det agrara samhället, men genom det industriella skogsbrukets utveckling började man alltmer betrakta lövträden som ett problem. READ MORE

 2. 2. Land Disjunctions; A historical survey

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Mimmi Schmidt; [2014]
  Keywords : Real estate; real property; land law; 20th century; land division; Swedish; consolation; cadastral; cadastre; parcel; historical land law.; Jordavsöndring; avsöndring; fastighet; fastig-hetshistoria; fastighetsteknik; rättshistoria; skifte; jorddelningsrätt; jorddelning; överlåtelse; jordpolitik.;

  Abstract : Parcelling was a land divison institution that was used intensively in Sweden during the years 1827-1928. The parcelling consisted of one person selling a certain, decided piece of land to another. The deal was sealed with a simple contract. READ MORE

 3. 3. Tillgängliggörande av fornlämningar

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Tove Dåderman; [2012]
  Keywords : tillgänglighet; fornlämningar; kulturmiljö; varsamhet; rörelsehinder; funktionsnedsättning; delaktighet;

  Abstract : Detta arbete, Tillgängliggörande av fornlämningar, har som mål att diskutera hur aktuella regelverk och rekommendationer kan tillämpas vid tillgängliggörande av fornlämningar. Bak-grunden till arbetet är att det idag finns otillgängliga kulturmiljöer, trots att Sverige ratificera-de FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder år 2008. READ MORE

 4. 4. Grönstrukturplanering för framtiden – Grönstrukturplanering i Eskilstuna och Örebro

  University essay from SLU/Department of Plant Protection Biology

  Author : Gry Arvidsson; [2012]
  Keywords : grönstruktur; grönstrukturplanering; kommunal planering; grönstruktur begreppet; kulturella funktioner; ekologiska funktioner; sociala funktioner; hälsa; Boverket;

  Abstract : Syftet med denna uppsats har varit att länka en historisk förståelse av begreppet grönstruktur och dess syfte till en analys av dagens strategier för utvecklingen av planerad grönstruktur i urbana områden. Avsikten är att försöka förstå och väva samman vetenskapliga, professionella och policyperspektiv på grönstrukturer. READ MORE

 5. 5. Human Rights as Born in Europe and Its Fate in China: a Historical/Structural Analysis

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Jingli Liu; [2008]
  Keywords : International Human Rights Law; Law and Political Science;

  Abstract : Human rights have their roots in citizen's rights. The development of citizen's rights has been centring on property rights. Property rights own its root to Rome. Private property rights are crucial elements in the Roman law, but were less recognized in the Middle Ages. READ MORE