Essays about: "human animal"

Showing result 1 - 5 of 304 essays containing the words human animal.

 1. 1. Interspecies animal "friendships"

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Nadil Silva; [2017]
  Keywords : species; stress; animal bonds; play; behaviour;

  Abstract : Even though conspecific close relationships are well documented, scientific studies done on interspecies close relationships are scarce. There is no agreement of using the word friendships without inverted commas when describing close relationships of animals. READ MORE

 2. 2. Smärtbedömning av häst utifrån ansiktsuttryck

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Emelie Johansson; [2016]
  Keywords : häst; etologi; smärta; beteende; ansiktsuttryck; horse; ethology; pain; behavior; facial expression;

  Abstract : Denna litteraturstudie undersöker veterinärers och djurägares möjlighet att, i en klinisk respektive familjär miljö för hästen, bedöma smärta utifrån hästens beteende med fokus på ansiktsuttryck samt värdera hur väl ansiktsuttryck kan verka som smärtindikator i förhållande till redan befintliga smärtbedömningsmetoder. Smärta har en väsentlig roll i veterinärens praktiska vardag och detta komplexa fenomen försvåras då bedömning, behandling och utvärdering sker på patienter utan talförmåga. READ MORE

 3. 3. Equestrian Tourism in Trinidad : Every horse has something to teach, every human something to learn

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Author : Katja Björlinger; Sanna Johansson; [2016]
  Keywords : Cuba; Trinidad; Equestrian Tourism; Carrying Capacity; Animal Welfare;

  Abstract : This Minor Field Study, sponsored by SIDA, undertaken as a Bachelor´s Thesis investigates equestrian tourism in Trinidad, Cuba. Tourism has become a vital tool for development of the destination. Since the legalization of equestrian excursion, horses have become a link between less developed areas and the profit from tourism. READ MORE

 4. 4. Skillnaden mellan galopphästars och dressyrhästars muskelfysiologi

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Katrine Petäjistö; [2016]
  Keywords : häst; muskelfiber; skelettmuskler; Engelskt fullblod; Andalusier; träning; dressyr; galopp; horse; muscle fibre; skeletal muscle; equine; thoroughbred; Andalusian; exercise; dressage; aerobic exercise; anaerobic exercise;

  Abstract : Genom avel har hästar anpassats till olika syften ända sedan de domesticerades av människan. Detta har bl.a. resulterat i att hästar av olika raser skiljer sig i sin muskelfibersammansättning. READ MORE

 5. 5. Plasmakortisol som en indikator för stress under djurförsök hos häst och hund

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Matilda Backström; [2016]
  Keywords : kortisol; stress; djurförsök; studiedesign; cortisol; animal experiments; study design;

  Abstract : Djurförsök är en viktig del i medicinsk forskning och för att kunna undvika onödigt lidande och stress hos djuren måste metoder för att utvärdera detta finnas. Vid stress aktiveras det sympatiska nervsystemet och endogena substanser såsom kortisol frisätts i blodet. Kortisol är en ofta använd variabel för att mäta upplevd stress. READ MORE