Essays about: "idiopathic"

Showing result 1 - 5 of 28 essays containing the word idiopathic.

 1. 1. Idiopatisk meningoencefalomyelit hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Erik Jönsson; [2017]
  Keywords : granulomatös; nekrotiserande; MUO; idiopatisk meningoencefalomyelit;

  Abstract : Idiopatisk meningoencefalomyelit delas upp i formerna: granulomatös meningoencefalomyelit (GME), nekrotiserande meningoencefalomyelit (NME) och nekrotiserande leukoencefalit (NLE) och drabbar framförallt små och yngre hundar vilka får centralnervösa symptom med hög dödlighet. Det saknas idag kunskap om varför och hur sjukdomarna uppstår och syftet med studien är därför att redogöra för vilka tänkbara etiologier som finns beskrivna för sjukdomen, vilka patologiska förändringar sjukdomarna ger upphov och hur diagnos ställs utifrån detta. READ MORE

 2. 2. Idiopatisk epilepsi hos hund : en studie om tidpunkt för epileptiska krampanfall

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jennifer Assermark; [2017]
  Keywords : idiopatisk epilepsi; hund; krampanfall; tidpunkt; anfallsfrekvens;

  Abstract : SAMMANFATTNING Epilepsi hos hund är en förhållandevis vanligt förekommande neurologisk sjukdom inom veterinärmedicinen. Sjukdomen har sitt ursprung i hjärnan och orsakar en kronisk predisposition att drabbas av epileptiska krampanfall. READ MORE

 3. 3. Obstruktiv FLUTD : orsaker, symtom och omvårdnad

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Rebecka Tjäder; [2016]
  Keywords : FLUTD; urinstopp; omvårdnad;

  Abstract : Detta är en litteraturstudie där resultat från vetenskapliga studier och annan litteratur sammanställts. Syftet var att ge en översiktlig bild av nedre urinvägssjukdom hos katt med fokus på urinstopp. READ MORE

 4. 4. Idiopatisk dilaterad kardiomyopati : sjukdomsförlopp och behandling

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Michelle Pettersson; [2016]
  Keywords : dilaterad kardiomyopati; DCM; behandling; hund; dilated cardiomyopathy; treatment; dog;

  Abstract : Dilaterad kardiomyopati (DCM) är en mycket vanlig hjärtsjukdom hos hund som kräver permanent behandling efter ställd diagnos för att upprätthålla god livskvalité och förlänga överlevnaden hos hunden. Idiopatisk DCM är obotlig och dess sjukdomsförlopp kommer den här litteraturstudien att fokusera på. READ MORE

 5. 5. Primärt glaukom hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anja Babra; [2016]
  Keywords : primärt; glaukom; hund; primary; glaucoma; dog;

  Abstract : Det här arbetet är utfört i syfte att besvara frågor som; vad är primärt glaukom, vilka mekanismer leder till tillståndet och hur kan vi använda oss av kunskapen för att förbättra hundhälsan? Primära glaukom hos hund är en bred grupp ögonsjukdomar med ett gemensamt slutstadium och idiopatisk etiologi. Typiskt för tillståndet är skador på retinala ganglieceller och synnerven och följden blir med tiden oftast blindhet. READ MORE