Essays about: "importance of advertising in business"

Showing result 1 - 5 of 18 essays containing the words importance of advertising in business.

 1. 1. YouTube influence on Well-being brands

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Paula Kauppinen; Antoniya Pavlova; [2017]
  Keywords : Business and Economics;

  Abstract : This study aims to find a deeper understanding of how millennials, a consumer group of increasing importance, perceives endorsed brands in fitness and health vlogs. The study used a combination of netnography, including video and comment analysis, and qualitative, semistructured interviews with both audience and creator of vlogs as its methodology. READ MORE

 2. 2. Varumärkesprofilering av svensk sparris : en kvalitativ studie om hur svenska sparrisodlare profilerar sin produkt och verksamhet ur ett varumärkesperspektiv

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Emelie Sundin; [2017]
  Keywords : varumärke; varumärkespyramiden; svensk sparris; Asparagus officinalis;

  Abstract : Odlingssäsongen för grön sparris i Sverige sträcker sig från mitten av april fram till midsommar. I dagligvaruhandeln finns dock importerad färsk sparris att tillgå året runt och svenska sparrisodlare upplever ett konkurrenstryck under den svenska säsongen. READ MORE

 3. 3. Homosexual-themed Advertisement in Mainstream Media: Heterosexual Consumer’s Attitude Toward the Brand and its Social Impact

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Mimmi Sjögren; Edona Berisha; [2016]
  Keywords : homosexual-themed advertisement; consumer response; attitude; brand; diversity; social impact.; Business and Economics;

  Abstract : Nowadays, consumers are daily exposed to an overflow of content in mainstream media. Many companies have developed a trend where they target different sexual orientations as separate segments in order to create a closer relationship to all consumers. READ MORE

 4. 4. Det övertygande förslaget : visuell retorik inom landskapsarkitektur

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Isabelle Forsberg; [2015]
  Keywords : landskapsarkitektur; perspektivbilder; reklambilder; säljande bilder; visuell retorik;

  Abstract : Det är genom skissen, teckningen och bilden som landskapsarkitekten främst kommunicerar sina tankar och idéer till sin omvärld. Men vad är det egentligen som avgör hur en betraktare uppfattar en bild? I denna uppsats undersöks och analyseras landskapsarkitektens gestaltande bild utifrån perspektivet att bildens utformning i sig kan vara väldigt viktig för att lyfta fram ett vinnande koncept. READ MORE

 5. 5. Organizational Factors that Influence Creativity - An Empirical Study of Small Advertising Agencies

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Jessica Bromander; Dijana Jakic; [2014-08-13]
  Keywords : Creativity; Individual; Group; Organization; Advertising agency; Environment; Leader; Impediments; Autonomy; Goals; Resources;

  Abstract : Creativity is a vital tool in a knowledge based industry, which has shown itself to be ever increasing as the society shifts its focus on it. Creativity is a phenomenon which has proven itself valuable to the advertising industry. READ MORE