Essays about: "importance of literature review"

Showing result 1 - 5 of 387 essays containing the words importance of literature review.

 1. 1. Enterprise Architecture Implementation A qualitative study in opportunities and obstacles of EA implementation

  University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Author : Jacqueline Laschitza; Max Undén; [2017-09-15]
  Keywords : Enterprise Architecture; Enterprise Architecture implementation; Implementation; Critical Success Factors; Diffusion of innovation;

  Abstract : I dagens allt mer föränderliga miljö behöver företag snabbt förnya och anpassa sig för attbibehålla konkurrenskraft och kunna fånga nya affärsmöjligheter. Enterprise Arkitektur (EA)är ett växande tillvägagångssätt, vilket lovar att tillhandahålla medel för att hantera sådankomplexitet. READ MORE

 2. 2. Managing Service Innovation in an Increasingly Digitalized World - “It's more than just picking the low hanging fruits”

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Johanna Löfgren; Jennifer Skoogh; [2017-09-14]
  Keywords : Service Innovation; Digitalization; More Innovative Service Projects; Service Development Process; Agile Working Method;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE

 3. 3. Chinese Cross-Border Online Shopping through Agents from Sweden –An Exploratory Study of the Determinants of

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Lei Yu Jiang; Nicole Kungel; [2017-06-30]
  Keywords : China; Sweden; cross-border online shopping; Daigou; customer satisfaction; repurchase intention; trust; country image; perceived social value; susceptibility to interpersonal influence;

  Abstract : MSc in Marketing and Consumption.... READ MORE

 4. 4. Kan alla tak bli gröna tak? : uppbyggnad av växtbäddar för anläggande av gröna tak

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Angelin; [2017]
  Keywords : Gröna tak; Intensivt grönt tak; Extensivt grönt tak; Växtbädd;

  Abstract : Syftet med detta arbete var att beskriva hur gröna tak konstrueras, med fokus på växtbädden, samt förutsättningarna för att kunna omvandla befintliga och nya traditionella tak till gröna tak. Arbetet har byggt på frågeställningarna: Hur konstrueras växtbäddar till gröna tak? och Vad är förutsättningarna för att tak ska kunna bli gröna tak? För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna har litteraturstudier utförts med både inhemskt och utländskt material. READ MORE

 5. 5. Corporate Sustainability in the context of a cross-border acquisition integration

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Lena Rist; Linda Hällerstrand; [2017]
  Keywords : EMNCs; Corporate Sustainability; post-acquisition integration; organizational learning; resource-based view; stakeholder perspective;

  Abstract : The increasing global challenges, such as natural disasters, poverty and many others, pose new threats to societies and businesses. Therefore, companies increase their engagement in Corporate Sustainability (CS), which connects social, environmental and economic responsibilities. READ MORE