Essays about: "importance of management to an individual"

Showing result 1 - 5 of 103 essays containing the words importance of management to an individual.

 1. 1. Gearing up for innovation; How can a large organization facilitate knowledge transfer within the organization in order to learn from innovation?

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Marcus Wahlberg; [2017-09-15]
  Keywords : Organizational learning; learning from innovation; knowledge transfer;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE

 2. 2. How a reorganization can impact organizational creativity; A qualitative single case study investigating how a reorganization impacted the ability for the employees to be creative in one Swedish apparel company

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Filip Landälv; [2017-09-14]
  Keywords : Organizational creativity; Creativity; Reorganization; Organizational Change; Apparel industry; Fashion industry; Managing creativity;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE

 3. 3. NO WAY THAT WILL FLY! ORGANIZING THE FUZZY FRONT END OF RADICAL INNOVATION

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Tobias Carlefall; Tao Hemberg Jankell; [2017-09-13]
  Keywords : Radical innovation; Disruptive innovation; the Fuzzy Front End; Organize the Fuzzy Front End;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE

 4. 4. Kan alla tak bli gröna tak? : uppbyggnad av växtbäddar för anläggande av gröna tak

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Angelin; [2017]
  Keywords : Gröna tak; Intensivt grönt tak; Extensivt grönt tak; Växtbädd;

  Abstract : Syftet med detta arbete var att beskriva hur gröna tak konstrueras, med fokus på växtbädden, samt förutsättningarna för att kunna omvandla befintliga och nya traditionella tak till gröna tak. Arbetet har byggt på frågeställningarna: Hur konstrueras växtbäddar till gröna tak? och Vad är förutsättningarna för att tak ska kunna bli gröna tak? För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna har litteraturstudier utförts med både inhemskt och utländskt material. READ MORE

 5. 5. Internal benchmark of IKEA's Sourcing Assignment processes and documents across business areas and categories - A multiple case study

  University essay from Lunds universitet/Teknisk logistik

  Author : Axel Heiskanen Nilsson; [2017]
  Keywords : Sourcing Assignment; Internal benchmark; Multiple-case study; Cross-case analysis; Internal best practice; Category management in purchasing; Category source sourcing plan; IKEA way of working; Technology and Engineering;

  Abstract : Background: The IKEA Range & Supply organisation consists of business areas (BAs) and categories. BAs work with product development toward end-customers while the material-based categories work toward suppliers with purchasing and sourcing related tasks. READ MORE