Essays about: "importance of management to an individual"

Showing result 1 - 5 of 87 essays containing the words importance of management to an individual.

 1. 1. Feromonbaserad inventering av eklevande långhorningsarter i fem habitattyper i sydöstra Sverige

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Marcus Vestlund; [2017]
  Keywords : Cerambycidae; Pyrrhidium sanguineum; Poecilium alni; Poecilium pusillum; Xylotrechus antilope; GROT; feromonfälla; ek; habitat; artbevarande;

  Abstract : Det intensifierade skogsbruket under de senaste 70 åren tillsammans med det ökade uttaget av avverkningsrester s.k. GROT (grenar och toppar) för biobränsleproduktion har lett till att ett flertal av Sveriges vedlevande insektsarter idag hotas av bristen på död ved. READ MORE

 2. 2. Förekomst och hantering av inappetens hos katt i samband med stationärvård

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Emelie Nygren; [2017]
  Keywords : katt; ; felin; ; inappetens; ; anorexi; ; hyporexi; ; stationärvård; cat; ; feline; ; inappetence; ; anorexia; ; hyporexia; ; stationary care;

  Abstract : Detta arbete omfattar en genomgång av journaler från 55 katter som vårdats på vård- och intensivvårdsavdelningen vid Universitetsdjursjukhuset i Uppsala under perioden februari till maj 2015. Syftet med studien var att undersöka förekomst och hantering av inappetens hos inskrivna katter och få en bild av hur man hanterar dessa patienter på klinik. READ MORE

 3. 3. Effekt av spendopp på förekomst av mastit hos mjölkkor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Stefan Högberg; [2016]
  Keywords : spendopp; mastit; juverinflammation; juverhälsa; kor; teat dip; mastitis; udder health; cattle;

  Abstract : Den vanligaste och mest kostsamma sjukdomen bland Sveriges mjölkkor är mastit. Rekommendationen i Sverige är att en akut mastit behandlas med antibiotika, medan vid en kronisk mastit bör kon i regel slås ut. En vanlig orsak till sjukdomen är bakterier. READ MORE

 4. 4. Environmental impacts of food waste in a life cycle perspective : A case study in a Swedish supermarket

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Author : Pedro Brancoli; [2016]
  Keywords : food waste; life cycle assessment; waste management; supermarket; sustainable development;

  Abstract : The food production system has been acknowledged as a problem that needs to be addressed in order to achieve a sustainable society. Hertwich and Peters (2009), estimate that 10-30% of an individual’s environmental impact is related to the industrial production and consumption of food. READ MORE

 5. 5. Legal persons in cadastral procedures --‐ Particularly regarding authority to represent foundations

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Elin Johansson; Erika Montelius; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : Cadastral procedures have a very central role in the development of the society and in particular for its current structure. With that said, it is of great importance that the ordinances can be performed as efficiently and safely as possible. A cadastral procedure always starts with anapplication for a desired  action to the cadastral authority. READ MORE