Essays about: "importance of management to an individual"

Showing result 1 - 5 of 89 essays containing the words importance of management to an individual.

 1. 1. Feromonbaserad inventering av eklevande långhorningsarter i fem habitattyper i sydöstra Sverige

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Marcus Vestlund; [2017]
  Keywords : Cerambycidae; Pyrrhidium sanguineum; Poecilium alni; Poecilium pusillum; Xylotrechus antilope; GROT; feromonfälla; ek; habitat; artbevarande;

  Abstract : Det intensifierade skogsbruket under de senaste 70 åren tillsammans med det ökade uttaget av avverkningsrester s.k. GROT (grenar och toppar) för biobränsleproduktion har lett till att ett flertal av Sveriges vedlevande insektsarter idag hotas av bristen på död ved. READ MORE

 2. 2. Who or What Really Matters? : A stakeholder analysis for student housing development in campus KTH

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Yurou Peng; [2017]
  Keywords : Stakeholder analysis; student housing; KTH;

  Abstract : There are diverse participants in the student housing development in campus KTH, in which everyone plays a role and has his own claim and influence.  The stakeholder theory provides a pluralistic perspective and various analyzing techniques to get a better understanding of the question “who or what really matters” in the student housing development process. READ MORE

 3. 3. Mitigating Barriers for Knowledge Sharing in the Swedish Forest Industry

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Axel Dahlström; Johan Eriksson; [2017]
  Keywords : Knowledge management; knowledge sharing; knowledge sharing barriers; Information and Communication Technologies ICT ;

  Abstract : Knowledge is one of the most central driving forces in today’s economy. Thus, organizations need to recognize knowledge as a valuable resource and develop tools for tapping into the collective intelligence and create a greater organizational knowledge base. READ MORE

 4. 4. Förekomst och hantering av inappetens hos katt i samband med stationärvård

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Emelie Nygren; [2017]
  Keywords : katt; ; felin; ; inappetens; ; anorexi; ; hyporexi; ; stationärvård; cat; ; feline; ; inappetence; ; anorexia; ; hyporexia; ; stationary care;

  Abstract : Detta arbete omfattar en genomgång av journaler från 55 katter som vårdats på vård- och intensivvårdsavdelningen vid Universitetsdjursjukhuset i Uppsala under perioden februari till maj 2015. Syftet med studien var att undersöka förekomst och hantering av inappetens hos inskrivna katter och få en bild av hur man hanterar dessa patienter på klinik. READ MORE

 5. 5. Effekt av spendopp på förekomst av mastit hos mjölkkor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Stefan Högberg; [2016]
  Keywords : spendopp; mastit; juverinflammation; juverhälsa; kor; teat dip; mastitis; udder health; cattle;

  Abstract : Den vanligaste och mest kostsamma sjukdomen bland Sveriges mjölkkor är mastit. Rekommendationen i Sverige är att en akut mastit behandlas med antibiotika, medan vid en kronisk mastit bör kon i regel slås ut. En vanlig orsak till sjukdomen är bakterier. READ MORE