Advanced search

Showing result 1 - 5 of 96 essays matching the above criteria.

 1. 1. Utomhusvistelse och trädgårdsaktiviteter för äldre på äldreboende : en studie på tre äldreboende i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Johansson; [2016]
  Keywords : utemiljö; natur; hälsa; äldre; äldreboende; odling; trädgårdsterapi; trädgårdsaktiviteter;

  Abstract : Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter till trädgårdsaktivitet som ges på tre äldreboende i Malmö samt att undersöka om personalen upplever att utomhusvistelse och trädgårdsaktiviteter kan vara ett positivt inslag i de äldres vardag. För att besvara detta genomfördes intervjuer på tre olika äldreboende i Malmö där frågor om äldre, trädgård och aktiviteter ställdes. READ MORE

 2. 2. Funktioner för skattning av skogsbestånds kapitalförräntning

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Per Östman; [2016]
  Keywords : Heureka PlanVis; privata skogsägare; rangordning; regressionsanalyser; diameterspridning;

  Abstract : Målet för en enskild markägares skogsbruk kan variera, utöver ekonomisk avkastning kan skogen ge icke-monetära värden. För de flesta är dock ekonomisk avkastning i form av kapitalförräntning det viktigaste och för att maximera detta är det ofta önskvärt med beslutsstöd i form av program där optimering kan göras. READ MORE

 3. 3. A humble servant or an agenda-setter? The role(s) of the European External Action Service as chair of Council Working Groups on EU´s Common and Foreign Policy

  University essay from Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Michel Anderlini; [2016]
  Keywords : Council working groups; European External Action Service; Role theory; EU´s Common Foreign and Security Policy; Semi-structured interviews.; Law and Political Science;

  Abstract : Since 2010, the EU`s External Action Service (EEAS) is the permanent chair of the Council working groups on the EU´s Common Foreign and Security Policy (CFSP), thus terminating the procedural rule of EU member states alternatingly holding the presidency of such working groups for a period of sixmonths. This thesis aims therefore at exploring the consequences of the EEAS taking over the chairmanship of CFSP Council working groups, with special focus on the bearing it has had on EU Member states´ abilities to influence decisions taken in such areas. READ MORE

 4. 4. Counting on Numbers : Air Pollution, Risk, Residents and Local Media

  University essay from Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Author : Emilia Olszewska; [2016]
  Keywords : audit-culture; agenda-setting; civic engagement; counter-democracy; risk management; air pollution; environmental risk; Ethnographic Content Analysis; Social Sciences;

  Abstract : This research investigates the construction of air pollution as a risk in local media. The aim of this paper is to map the factors influencing the reporting and response to the risk. As method, a case study and qualitative content analysis of local newspapers in Kraków is used. READ MORE

 5. 5. An Entrepreneurial Management Framework: The Process of Decision-Making regarding Startup Advisors

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Author : Mai-Li Hammargren; Stella Chen; [2015]
  Keywords : Entrepreneurship; Startup Advisor; Product Development; Effectuation; Team Diversity;

  Abstract : Abstract Making good decisions is imperative for startup founders. The entrepreneur behind the pioneer within touch-screen watches, Mutewatch, highlights the importance of startup advisors in order to encourage inexperienced entrepreneurs to try their wings and how to gain experience with lower risks, which are enabled by the advisor's network and previous experience. READ MORE