Advanced search

Showing result 1 - 5 of 64 essays matching the above criteria.

 1. 1. Adoption of management innovations: motivation, timing and extent of implementation

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Philip Engsfelt; Erik Nordgren; [2014-10-21]
  Keywords : Adoption motivation; adoption timing; implementation; ISO 9001; ISO 14001; economic gains; economic losses; social gains; social losses; forced selection; characteristics of innovations;

  Abstract : PurposeThefirstpurposeofthisstudyistofurtherempiricallytestthevalidityofKennedyandFiss’(2009)frameworkabouttheconnectionsbetweenadoptionmotivationandtimingaswellasbetweenadoptionmotivationandtheextentofpracticeimplementationwhenadoptingamanagementinnovation.Inaddition,thestudyalsoaimsatdevelopingtheframeworkbyextendingitssetofmotivationsbyaddingforcedselection. READ MORE

 2. 2. Remuneration Policies for Banks without Variable Remunerations: Interpretation of regulations in savings banks

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Hanna Johansson; Anna Ulfsdotter; [2014-10-07]
  Keywords : ;

  Abstract : MSc in Accounting.... READ MORE

 3. 3. Plastic as marine debris and its potential for economic value : A practical and analytical estimation of the marine debris characteristics and a comparative evaluation of possible treatment procedures

  University essay from KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Author : Astrid Hartman; Ella Lovén; [2014]
  Keywords : ;

  Abstract : Every year around 270 million tonnes of plastic are produced worldwide. As a result of poor waste management in many countries, a large amount of it ends up in the world’s oceans where it degrades into micro particles. READ MORE

 4. 4. Jämställda förskolegårdar : går det att gestalta?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kaisa Rajamäe; [2014]
  Keywords : genus; förskola; förskolegård; utemiljö; Lekplats; lek; jämställd; gestaltning;

  Abstract : Det finns goda förutsättningar att gestalta en förskolegård som möjliggör ett jämställt förhållande mellan barn, men då krävs även personalens aktiva medverkan. Syftet med den här uppsatsen är att öka medvetenheten om vikten av en jämställd lekmiljö på förskolegårdar och att försöka komma fram till hur en sådan kan gestaltas. READ MORE

 5. 5. Kastanjeblödarsjuka : ett allvarligt hot mot våra hästkastanjer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jenny Fogelström; [2014]
  Keywords : hästkastanj; Aesculus hippocastanum; kastanjeblödarsjuka; Pseudomonas syringae pv. aesculi; trädsjukdom; blödande hästkastanjer; alléträd;

  Abstract : Syftet med denna uppsats har varit att beskriva ett tillvägagångssätt för att hantera den alltmer utbredda sjukdomen kastanjeblödarsjuka. Kastanjeblödarsjuka är en relativt ny sjukdom som drabbar hästkastanjer, Aesculus hippocastanum. Den upptäcktes i Holland så sent som år 2002 och nyligen har även Sverige drabbats. READ MORE