Advanced search

Showing result 1 - 5 of 111 essays matching the above criteria.

 1. 1. Themes in Totara : Creating and cloning

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap; Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap

  Author : Fredrik Österdahl; Ilias Hendo; [2017]
  Keywords : themes; totara; moodle; lms; kineo;

  Abstract : The purpose of this paper is to give the reader an insight into the graphical interface of a Learning Management system, the theme, how it functions and its importance. The main point is how the creation of new themes can be done, and two different approaches are examined and compared. READ MORE

 2. 2. Risk Management in Sustainable Projects in the Construction Industry : Cases of Swedish Companies

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Anete Apine; Francisco José Escobar Valdés; [2017]
  Keywords : sustainable construction; risk management; construction companies; project life cycle; green buildings; high performance buildings.;

  Abstract : Sustainable construction projects are expanding in the market and green codes andstandards are advancing giving the ground for development of technology and materialsapplied. With every new material and technology utilised in the field, also risks aregrowing. READ MORE

 3. 3. Knowledge Sharing within the New Strategic Human Resource Department. Knowledge sharing in the case of Volvo Group

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Emma Lundstedt; Christine Nilsson; [2016-10-14]
  Keywords : Knowledge sharing; Human Resources; Multinational Corporation; Facilitators; Barriers;

  Abstract : MSc in International Business and Trade.... READ MORE

 4. 4. Utomhusvistelse och trädgårdsaktiviteter för äldre på äldreboende : en studie på tre äldreboende i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Johansson; [2016]
  Keywords : utemiljö; natur; hälsa; äldre; äldreboende; odling; trädgårdsterapi; trädgårdsaktiviteter;

  Abstract : Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter till trädgårdsaktivitet som ges på tre äldreboende i Malmö samt att undersöka om personalen upplever att utomhusvistelse och trädgårdsaktiviteter kan vara ett positivt inslag i de äldres vardag. För att besvara detta genomfördes intervjuer på tre olika äldreboende i Malmö där frågor om äldre, trädgård och aktiviteter ställdes. READ MORE

 5. 5. Cellulosasyntesgener i två Populusarter : släktskap och uttrycksmönster under vedbildning

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Jenny Dahl; Hilda Mikaelsson; [2016]
  Keywords : Populus trichocarpa; Populus tremula; genom; cellväggssyntes;

  Abstract : Cellulosa är ett förnyelsebart material som är högaktuellt i dagens miljömedvetna samhälle. För att kunna nyttja den effektivt krävs kunskap om de processer som styr vedbildning och trädens tillväxt. READ MORE