Advanced search

Showing result 1 - 5 of 108 essays matching the above criteria.

 1. 1. Knowledge Sharing within the New Strategic Human Resource Department. Knowledge sharing in the case of Volvo Group

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Emma Lundstedt; Christine Nilsson; [2016-10-14]
  Keywords : Knowledge sharing; Human Resources; Multinational Corporation; Facilitators; Barriers;

  Abstract : MSc in International Business and Trade.... READ MORE

 2. 2. Utomhusvistelse och trädgårdsaktiviteter för äldre på äldreboende : en studie på tre äldreboende i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Johansson; [2016]
  Keywords : utemiljö; natur; hälsa; äldre; äldreboende; odling; trädgårdsterapi; trädgårdsaktiviteter;

  Abstract : Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter till trädgårdsaktivitet som ges på tre äldreboende i Malmö samt att undersöka om personalen upplever att utomhusvistelse och trädgårdsaktiviteter kan vara ett positivt inslag i de äldres vardag. För att besvara detta genomfördes intervjuer på tre olika äldreboende i Malmö där frågor om äldre, trädgård och aktiviteter ställdes. READ MORE

 3. 3. Funktioner för skattning av skogsbestånds kapitalförräntning

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Per Östman; [2016]
  Keywords : Heureka PlanVis; privata skogsägare; rangordning; regressionsanalyser; diameterspridning;

  Abstract : Målet för en enskild markägares skogsbruk kan variera, utöver ekonomisk avkastning kan skogen ge icke-monetära värden. För de flesta är dock ekonomisk avkastning i form av kapitalförräntning det viktigaste och för att maximera detta är det ofta önskvärt med beslutsstöd i form av program där optimering kan göras. READ MORE

 4. 4. Environmental Risks in the Swedish Pulp and Paper Industry : A study on environmental risk identification, mitigation and stakeholder drivers towards environmental initiatives

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Hanna Norgren; Louisa Turton; [2016]
  Keywords : Environmental risks; risk management; pulp and paper industry; stakeholder; climate change; environmental management systems; agenda-setting theory; stakeholder theory;

  Abstract : AbstractClimate change and the ever growing frequency of natural disasters and extreme weather conditions are issues of high interest in present times and are considered to be one of the biggest threats facing mankind. These prevalent issues associated with environmental risks can eminently cause implications towards corporations, not least when the frequency and intensity can impact their operations and finances. READ MORE

 5. 5. Att bygga Malmö helt : en kritisk diskursanalys av social hållbarhet som den sista pusselbiten i Malmös stadsomvandling, genom exemplet Amiralsstaden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ylva Hartman Magnusson; Elsa Karlberg; [2016]
  Keywords : social hållbarhet; attraktivitet; kommunal planering; governance; Malmö; Amiralsstaden; kritisk diskursanalys; kritisk urbangeografi; planeringsteori;

  Abstract : This Master’s thesis is based on a text study of public documents concerning social sustainability and urban development through the densification project of Amiralsstaden in eastern Malmö. Amiralsstaden is the focus because of the municipal ambition of it being a ‘model project’ for socially sustainable urban development. READ MORE