Advanced search

Showing result 1 - 5 of 93 essays matching the above criteria.

 1. 1. Utomhusvistelse och trädgårdsaktiviteter för äldre på äldreboende : en studie på tre äldreboende i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Johansson; [2016]
  Keywords : utemiljö; natur; hälsa; äldre; äldreboende; odling; trädgårdsterapi; trädgårdsaktiviteter;

  Abstract : Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter till trädgårdsaktivitet som ges på tre äldreboende i Malmö samt att undersöka om personalen upplever att utomhusvistelse och trädgårdsaktiviteter kan vara ett positivt inslag i de äldres vardag. För att besvara detta genomfördes intervjuer på tre olika äldreboende i Malmö där frågor om äldre, trädgård och aktiviteter ställdes. READ MORE

 2. 2. Funktioner för skattning av skogsbestånds kapitalförräntning

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Per Östman; [2016]
  Keywords : Heureka PlanVis; privata skogsägare; rangordning; regressionsanalyser; diameterspridning;

  Abstract : Målet för en enskild markägares skogsbruk kan variera, utöver ekonomisk avkastning kan skogen ge icke-monetära värden. För de flesta är dock ekonomisk avkastning i form av kapitalförräntning det viktigaste och för att maximera detta är det ofta önskvärt med beslutsstöd i form av program där optimering kan göras. READ MORE

 3. 3. Environmental Risks in the Swedish Pulp and Paper Industry : A study on environmental risk identification, mitigation and stakeholder drivers towards environmental initiatives

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Hanna Norgren; Louisa Turton; [2016]
  Keywords : Environmental risks; risk management; pulp and paper industry; stakeholder; climate change; environmental management systems; agenda-setting theory; stakeholder theory;

  Abstract : AbstractClimate change and the ever growing frequency of natural disasters and extreme weather conditions are issues of high interest in present times and are considered to be one of the biggest threats facing mankind. These prevalent issues associated with environmental risks can eminently cause implications towards corporations, not least when the frequency and intensity can impact their operations and finances. READ MORE

 4. 4. Investeringsbeslutsunderlag för Certifierad Målad Panel(CMP)genom LCA-analys

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Erik Arén; [2016]
  Keywords : livscykelanalys; fasad; miljöanpassad produktutveckling; klimatpåverkan; ISO; Life Cycle Assessment; Facade; Environmental based product development; Climate change;

  Abstract : Fler och mer hållbara och förnyelsebara material i samhället behövs för att minska de negativa miljökonsekvenserna kring mänsklig konsumtion. Att använda mer hållbara material, inte minst i byggsektorn, är betydelsefullt då våra byggnader tar en stor mängd resurser i anspråk. READ MORE

 5. 5. Strömedlets betydelse för hälsa och välfärd hos mjölkkor i liggbåssystem : en litteraturstudie

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Ann-Catrin Nilsson; [2016]
  Keywords : mjölkko; strömedel; komfort; hälsa; välfärd; liggbåssystem;

  Abstract : This review highlights the importance of the bedding material for dairy cows in cubicle systems. The aim was to examine how different types of bedding materials affects dairy cow health and welfare in cubicle systems. To answer the questions studies have been gathered in a summary. READ MORE