Essays about: "importance of material management"

Showing result 11 - 15 of 52 essays containing the words importance of material management.

 1. 11. Stadsodling i fickparker : ett gestaltningsförslag till en fickpark i Limhamn med odlingstema

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Gustaf Johansson; [2013]
  Keywords : stadsodling; urban odling; urban farming; fickpark; pocket park; gestaltning; Limhamn; gestaltningsförslag; koncept;

  Abstract : Stadsodling och förtätning är två högst aktuella ämnen idag inom hållbar stadsutveckling som har fått och får allt mer uppmärksamhet inom politiken och olika medier på senaste. Dessa ämnen är nära kopplade till den gröna miljön och dess betydelse för människa och miljö och utgör bakgrund för arbetet. READ MORE

 2. 12. Autumn water sources for understory vegetation and fungi in a boreal forest : an evaluation using stable isotopes

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Javier Segura; [2013]
  Keywords : Ericaceous shrubs; fungi; Pinus sylvestris; rain event; soil profile; water stable isotopes;

  Abstract : Understory vegetation and fungi are regarded as important ecological drivers of processes like productivity and nutrient cycling in boreal forests. Whilst those processes are linked to soil water content, relatively little is known about the sources of soil water for these forest components. READ MORE

 3. 13. Köttkvalitet vid nötköttsproduktion i Jämtlands län

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Lina Wallberg; [2013]
  Keywords : köttkvalitet; marmorering; Jämtland; kvalitetsbetalning;

  Abstract : Nötköttsproduktionen i Sverige minskar samtidigt som efterfrågan på kvalitetskött ökar. I Jämtlands län utgörs jordbruket framförallt av mjölk- och köttproduktion. Betydelsen av begreppet köttkvalitet är komplext och innefattar många olika aspekter. READ MORE

 4. 14. En japansk sten- och grusträdgård i Sverige

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Irmelinn Hermansson; [2013]
  Keywords : Zenträdgård; torra landskap; sten; grus; design;

  Abstract : I detta självständiga arbete gestaltar jag en trädgård utanför Sala i Västmanland. Trädgården består av en gräsmatta med många stenar, ett äppelträd, några askar och en rönn. Trädgården har legat som grund för designförslaget på hur en japansk sten- och grusträdgård kan se ut i Sverige. READ MORE

 5. 15. Sfärer av ljud i landskapet : innebörden av ljud och hur det kan implementeras på platser i staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anja Hesselgren; [2013]
  Keywords : Landskapsarkitektur; Ljud; Ljudlandskap; Ljudmiljö; Ljudinstallation; Ljudkonst; Perception; Rosengårdsstråket; Mötesplats; Gestaltning;

  Abstract : Ljud är inget vi ser, men det omger oss ständigt. Det är inget vi kan blunda för, men vi kan flytta vår uppmärksamhet till det som är vackert. Det här arbetet innehåller två delar som behandlar ljud inom landskapsarkitektur. READ MORE