Essays about: "importance of material management"

Showing result 11 - 15 of 100 essays containing the words importance of material management.

 1. 11. A CONTINGENCY APPROACH TO THE CO-LOCATION OF DESIGN TEAM MEMBERS

  University essay from Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Author : Andreas Söderberg; [2015]
  Keywords : Big Room; Lean Construction; Co-location; Socio-technical System; Contingency Theory; Technology and Engineering;

  Abstract : Background: A “Big Room”, a way of organizing design team members through integration, can be found as one of the tools in the “Lean management” philosophy that made Toyota as a car Manufacturer successful. NCC, one of the largest construction companies in the northern European construction industry, is developing their own Big Room concept under the name of NCC Project Studio to improve building design results. READ MORE

 2. 12. Att få vara sig själv i trädgården : en hälsobringande och grön miljö i vården av demenssjuka

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnéa Wallertz; [2015]
  Keywords : dementia; garden; element; outdoor life; secure; senses and stimulation;

  Abstract : Denna uppsats tar upp vikten av utevistelse för äldre med demenssjukdomar och trycker på trädgården som en hjälp i arbetet att stärka livskvaliteten. Arbetet är en litteratursökning där material tagits fram enligt snöbollseffekten och resultatet mynnat ut i riktlinjer för design av en demensanpassad trädgård. READ MORE

 3. 13. Kartläggning av barkdeponier i norra Sverige och undersökning av potentiella användningsområden för bark

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Sara Nilsson; Jonatan Norman; [2015]
  Keywords : biobränsle; brytning; resurs; återvinning; undersökning;

  Abstract : Inom skogsbranschen sågs barken länge som en oanvändbar biprodukt och lades därför på deponi. I dagens miljömedvetna samhälle har vikten av att använda alla tillgängliga resurser ökat och därmed har barken blivit intressant. Det finns tidigare ingen kartläggning över vart barken finns eller vilka kvantiteter det rör sig om. READ MORE

 4. 14. Structure and Creativity in Innovation Processes : A qualitative study on decision making of innovation managers when balancing structure and creativity in innovation processes

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Selin Kirli; Regina Wist; [2015]
  Keywords : ;

  Abstract : This thesis looks at the field of challenges in innovation management and decision making in order to increase the understanding of how innovation managers balance the contradictory elements of structure and creativity in innovation processes. Thereby, the focus lies on innovation managers on the operational level having to deal with the elements of structure and creativity in the innovation process and the influence the organizations’ structure has on this. READ MORE

 5. 15. Life Cycle Assessment on fiber cable construction methods

  University essay from KTH/Industriell ekologi

  Author : Shan Solivan; [2015]
  Keywords : ;

  Abstract : The demand for effective and high-speed telecommunication is growing fast in line with developments in modern society. Old telecommunication infrastructure, based on copper cable networks, cannot supply this increasing demand. READ MORE