Essays about: "importance of material management"

Showing result 11 - 15 of 142 essays containing the words importance of material management.

 1. 11. Internal benchmark of IKEA's Sourcing Assignment processes and documents across business areas and categories - A multiple case study

  University essay from Lunds universitet/Teknisk logistik

  Author : Axel Heiskanen Nilsson; [2017]
  Keywords : Sourcing Assignment; Internal benchmark; Multiple-case study; Cross-case analysis; Internal best practice; Category management in purchasing; Category source sourcing plan; IKEA way of working; Technology and Engineering;

  Abstract : Background: The IKEA Range & Supply organisation consists of business areas (BAs) and categories. BAs work with product development toward end-customers while the material-based categories work toward suppliers with purchasing and sourcing related tasks. READ MORE

 2. 12. Håller byggprocessen måttet? : en fallstudie i betydelsen av erfarenhetsåterföring för ökad kvalité och hållbarhet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anders Henning; Anna Lanevi; [2017]
  Keywords : erfarenhetsåterföring; byggprocessen; hållbart byggande; kvalité; kunskapsöverföring; organisatoriskt lärande;

  Abstract : Att bygga hållbart innehåller många dimensioner där människors behov av olika typer av byggnader ska tillgodoses med ett fokus på hushållning med olika resurser. Byggnaderna ska inte bara vara energieffektiva och miljövänliga under tiden de brukas, utan hänsyn måste tas till en byggnads hela livscykel från idé och planering till rivning och återställande. READ MORE

 3. 13. Välkommen till dödens landskap : en hermeneutisk studie av Flackarps gravplats

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Oskar Airijoki; [2017]
  Keywords : Flackarp; gravplats; landskap; hermeneutik; tolkning; heterotopi; död;

  Abstract : Denna uppsats är ett försök att kombinera de vetenskapliga disciplinerna konst- och bildvetenskap samt landskapsarkitektur. Målsättningen är att besöka en gravplats för att sedan beskriva och tolka dess betydelse. Detta genomförs med en hermeneutisk metod samt Foucaults teori om heterotopi. READ MORE

 4. 14. Geochemical processes in mine waste subjected to a changing chemical environment: Fe speciation in leachate water from column experiments

  University essay from Luleå tekniska universitet/Geovetenskap och miljöteknik

  Author : Paula Lundberg; [2017]
  Keywords : Sulfidic mine waste; Sulfide oxidation; Water quality; Environmental analytical chemistry; Iron redox speciation;

  Abstract : Oxidation of sulfidic mine waste is of significant environmental concern due to the consequent formation of acid rock drainage (ARD), deteriorating the water quality of natural water systems. Iron (Fe) and sulfur (S) are two major redox elements involved in these reactions and typically the major redox-sensitive elements (whose solubility, speciation, and mobility are affected by pH and Eh) in water affected by ARD. READ MORE

 5. 15. Applying a lens of practice theory to understand the role of sustainability-labels in sustainable fashion shopping

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Author : My Lindersson; [2017]
  Keywords : sustainability-labels; sustainable fashion shopping; sustainable shopping practices; sustainability marketing; service management; Social Sciences;

  Abstract : With this thesis, the aim is to understand how consumers relate to sustainability-labels on fashion products, in terms of perceived meaning and competence for using the information conveyed, and to understand how sustainability-labels may be used to influence product choices that are part of sustainable fashion shopping practices. Apart from a literature review on findings from prior research within the field of sustainability marketing, the thesis uses a practice theory approach. READ MORE