Essays about: "importance of material management"

Showing result 11 - 15 of 62 essays containing the words importance of material management.

 1. 11. Minimizing the risk of material shortage and waiting times via an improved order to delivery process : A study conducted within IV Produkt in Växjö

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Author : Alexandra Dagberg; Alexander Thorén; Giovanni Tozzi; Kalin Velichkov; [2013]
  Keywords : Order to delivery process; Inventory management; Lean and Six Sigma principles; Kanban;

  Abstract : ~ 3 ~ Abstract Master Program in Business process and Supply Chain Management Degree Project in Logistics 15 hp, Course 4FE06E Authors: Alexandra Dagberg, Alexander Thorén, Giovanni Tozzi, Kalin Velichkov Tutor: Roger Stokkedal Examiner: Helena Forslund Title: “Minimizing the risk of material shortage and waiting times via an improved order to delivery process – A study conducted within IV Produkt in Växjö” Background: Inventory Management activities have gained a relevant importance over the time in reducing uncertainties at both upstream as well as downstream levels of the supply chain, allowing a smooth material flow between chain members while responsively meeting customer demand. Control activities over the inventory represent a challenged and controversial aspect for most of today’s companies, including IV Produkt. READ MORE

 2. 12. Understanding neighbourhood change : a study of the street in Vancouver Downtown Eastside

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lisa Markström; [2013]
  Keywords : Globalization; gentrification; public space; sidewalk; Downtown Eastside; urban planning; neighborhood change;

  Abstract : This thesis explores what effects gentrification can have on the urban environment, and how neighbourhood change is connected to and affected by global trends and local planning strategies. The analysis draws upon an empirical study carried out in a gentrifying area in Vancouver, the Downtown Eastside, which has Canada’s largest community of concentrated urban poor. READ MORE

 3. 13. Principer och riktlinjer för attraktivare tågpendling : analys av Stationssamhället Vinslöv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnéa Björk; [2013]
  Keywords : Vinslöv; public space; centre; green path; meeting point; public transport; railway; human scale; analysis; Gehl;

  Abstract : Arbetet handlar om stationssamhället Vinslöv som står inför en förändring. Förändringen innebär att det kommer ske en försämring av kollektivtrafikens utbud. I dagsläget erbjuds både buss- och tågtrafik, men inom en snar framtid kommer tåget att utgöra enda möjligheten. READ MORE

 4. 14. Bakterietillväxt i strömedel till mjölkkor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Maria Törner; [2013]
  Keywords : bakterietillväxt; mastit; mjölkko; strömedel; biologiska egenskaper;

  Abstract : The resting area is the most important place in the barn for the dairy cow, sometimes called the heart of the free stall system. Inadequate design of the lying area, and lack of or poor quality of bedding materials may reduce the hygiene of the stall. READ MORE

 5. 15. Stadsodling i fickparker : ett gestaltningsförslag till en fickpark i Limhamn med odlingstema

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Gustaf Johansson; [2013]
  Keywords : stadsodling; urban odling; urban farming; fickpark; pocket park; gestaltning; Limhamn; gestaltningsförslag; koncept;

  Abstract : Stadsodling och förtätning är två högst aktuella ämnen idag inom hållbar stadsutveckling som har fått och får allt mer uppmärksamhet inom politiken och olika medier på senaste. Dessa ämnen är nära kopplade till den gröna miljön och dess betydelse för människa och miljö och utgör bakgrund för arbetet. READ MORE