Essays about: "importance of material management"

Showing result 16 - 20 of 98 essays containing the words importance of material management.

 1. 16. Att få vara sig själv i trädgården : en hälsobringande och grön miljö i vården av demenssjuka

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnéa Wallertz; [2015]
  Keywords : dementia; garden; element; outdoor life; secure; senses and stimulation;

  Abstract : Denna uppsats tar upp vikten av utevistelse för äldre med demenssjukdomar och trycker på trädgården som en hjälp i arbetet att stärka livskvaliteten. Arbetet är en litteratursökning där material tagits fram enligt snöbollseffekten och resultatet mynnat ut i riktlinjer för design av en demensanpassad trädgård. READ MORE

 2. 17. Kartläggning av barkdeponier i norra Sverige och undersökning av potentiella användningsområden för bark

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Sara Nilsson; Jonatan Norman; [2015]
  Keywords : biobränsle; brytning; resurs; återvinning; undersökning;

  Abstract : Inom skogsbranschen sågs barken länge som en oanvändbar biprodukt och lades därför på deponi. I dagens miljömedvetna samhälle har vikten av att använda alla tillgängliga resurser ökat och därmed har barken blivit intressant. Det finns tidigare ingen kartläggning över vart barken finns eller vilka kvantiteter det rör sig om. READ MORE

 3. 18. Structure and Creativity in Innovation Processes : A qualitative study on decision making of innovation managers when balancing structure and creativity in innovation processes

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Selin Kirli; Regina Wist; [2015]
  Keywords : ;

  Abstract : This thesis looks at the field of challenges in innovation management and decision making in order to increase the understanding of how innovation managers balance the contradictory elements of structure and creativity in innovation processes. Thereby, the focus lies on innovation managers on the operational level having to deal with the elements of structure and creativity in the innovation process and the influence the organizations’ structure has on this. READ MORE

 4. 19. Life Cycle Assessment on fiber cable construction methods

  University essay from KTH/Industriell ekologi

  Author : Shan Solivan; [2015]
  Keywords : ;

  Abstract : The demand for effective and high-speed telecommunication is growing fast in line with developments in modern society. Old telecommunication infrastructure, based on copper cable networks, cannot supply this increasing demand. READ MORE

 5. 20. "Red Cross-Listen In!" : A case study of how beneficiary communication and accountability contribute to reaching and measuring results

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Author : Nina Paulsen Harling; [2015]
  Keywords : Results based management; beneficiary communication; accountability to beneficiaries; social media; mutuality; innovation; Red Cross and Red Crescent Movement; disaster and conflict operations; humanitarian aid; community engagement; beneficiary engagement.; Resultatbaserad förvaltning; kommunikation; dialog med förmånstagare; ansvarighet gentemot förmånstagare; sociala medier; innovation; rödakorsrörelsen; Röda korset; katastrof- och konfliktinsatser; humanitärt bistånd.;

  Abstract : While aiming to reach results (such as improved health status) humanitarian workers in aid organizations such as Red Cross and Red Crescent Movement (RCRCM)[1], make use of outcomes in related global forums, standards and networks. Common concepts discussed related to humanitarian action are the following ones: effectiveness, local ownership and mutual accountability. READ MORE