Essays about: "importance of material management"

Showing result 16 - 20 of 86 essays containing the words importance of material management.

  1. 16. Material Provisioning Concept for a Repair Business in Aviation

    University essay from KTH/Industriell produktion

    Author : Christian Schumacher; [2015]
    Keywords : ;

    Abstract : Denna avhandling genomfördes inom affärsområdet av verkstäder för reparationer av luftfartygskomponenter. Avhandlingen fokuserar på specifika aspekter och aktiviteter som är relaterade till tillhandahållning av material för en enskild reparationsverkstad. READ MORE

  2. 17. Creative motivation : motivation in the search for good solutions, in the landscape architecture practice

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Johan Krikström; Christer Lundenius; [2015]
    Keywords : creative process; motivation; inspiration; landscape architecture; practice;

    Abstract : INTRODUCTION We started this thesis when we during our landscape architecture studies realised that motivation and inspiration was an important factor in the creative process. We often talked about the working process and sources of inspiration of other designers, and how they came to their conclusions for a particular design. READ MORE

  3. 18. Construction industry market segmentation: Foresight of needs and priorities of the urban mining segment

    University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknikBlekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

    Author : Simon Ha; [2015]
    Keywords : Urban mining; C D; Emerging technology; Trends; Management; Product service development; Needfinding; Customer needs; Sustainability;

    Abstract : Context: Current unsustainable practices have resulted in the depletion of natural resources and a prevailing material scarcity. Urban Mining has emerged in this context and suggests the “mining” of cities or other sources in urban areas to retrieve valuable resources. READ MORE

  4. 19. Improving the Interaction and Communication through the LMS Open eClass in Blended Learning

    University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

    Author : Elissavet Kartaloglou; Despina Fyntanoglou; [2015]
    Keywords : Soft Systems Methodology SSM ; Blended Learning; Learning Management System LMS ; Technology-Enhanced Learning TEL ; Learning Theories; Interaction; Communication; Computer-Supported Collaborative Learning CSCL ; Open eClass; Greece;

    Abstract : Learning Management Systems (LMSs), in a blended learning educational environment, support face to face education and enable enhanced communication and interaction among instructors and students as well as among students. However, Technology-Enhanced Learning (TEL), which improves the learning process, does not come without challenges. READ MORE

  5. 20. Gummigranulatets lekvärde

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Mirjam Alinder; [2015]
    Keywords : lek; lekvärdesfaktor; lekplats; naturlek; barn; tillgänglighet; gummiasfalt; markmaterial; ytbeläggning;

    Abstract : I allt tätare städer blir gröna oaser av ännu större betydelse för både barn och vuxna. Det finns forskning som pekar på vikten av naturmaterial och vegetation på lekplatser. Trots detta har flera lekplatser som uppförts de senaste åren ett ytskikt av gummigranulat. READ MORE