Essays about: "importance of material management"

Showing result 16 - 20 of 116 essays containing the words importance of material management.

 1. 16. Hälsofrämjande vårdmiljöer, från insida till utsida : en fallstudie av patienters användning och upplevelse på Strålbehandlingen i Lund, Skånes universitetssjukhus

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Nina Oher; [2016]
  Keywords : hälsofrämjande; vårdmiljö; strålbehandling; cancerpatienter; evidensbaserad; utemiljö; vårdarkitektur; fallstudie; design;

  Abstract : Utgångspunkten för denna studie var att undersöka den fysiska vårdmiljöns betydelse för patienters hälsa och välbefinnande. Dessutom fanns ett intresse av att se på vilket sätt en vårdmiljös utformning kan påverka upplevelsen och användningen av den. READ MORE

 2. 17. Vikten av genetisk variation inom stadsträdsbeståndet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ida Mattsson; [2016]
  Keywords : genetisk variation; stadsträdsbestånd; sjukdomsresistens; klimatanpassning; estetiskt värde; landskapsarkitektur;

  Abstract : Träd är av stort värde för våra urbana miljöer. Utöver deras estetiska värden bidrar de med en mängd olika ekosystemtjänster. Därmed är det av stor vikt att stadsträdsbestånden bibehåller god hälsa och bevaras. READ MORE

 3. 18. Using discrete event simulation : Improving efficiency and eliminating nonvalue added work

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Camilla Janius; Sahel Mir; [2016]
  Keywords : Discrete event simulation; Efficiency; Packaging; Assembly line; Simulation modelling; Supply Chain Management; Production line; Non-value added work; Productivity; Process Improvement;

  Abstract : Process improvement is one of the challenging tasks within manufacturing companies. This study has been focused on analysing a packaging station by using a discrete event simulation tool. Packaging is an important part of the production and logistics process, but it is seldom considered when analysing non-value added activities. READ MORE

 4. 19. Material replenishment system

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Author : Stefan Andersson; Johan Elfvenfrost; [2016]
  Keywords : TPS; Lean Management; JIT; Kanban; Material Planning; MRP; ERP;

  Abstract : This thesis work has been written both for and in co-operation with the company IAC Group Gothenburg. The main purpose of the report is to find a new alternative material replenishment system which will improve the internal material flow and eliminate unnecessary work activities such as manual call offs. READ MORE

 5. 20. Counting on Numbers : Air Pollution, Risk, Residents and Local Media

  University essay from Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Author : Emilia Olszewska; [2016]
  Keywords : agenda-setting; audit-culture; civic engagement; counter-democracy; risk management; air pollution; environmental risk; Ethnographic Content Analysis; Social Sciences;

  Abstract : This research investigates the construction of air pollution as a risk in local media. The aim of this paper is to map the factors influencing the reporting and response to the risk. As method, a case study and qualitative content analysis of local newspapers in Kraków is used. READ MORE