Essays about: "importance of material management"

Showing result 16 - 20 of 142 essays containing the words importance of material management.

 1. 16. Risk Management in Sustainable Projects in the Construction Industry : Cases of Swedish Companies

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Anete Apine; Francisco José Escobar Valdés; [2017]
  Keywords : sustainable construction; risk management; construction companies; project life cycle; green buildings; high performance buildings.;

  Abstract : Sustainable construction projects are expanding in the market and green codes andstandards are advancing giving the ground for development of technology and materialsapplied. With every new material and technology utilised in the field, also risks aregrowing. READ MORE

 2. 17. Knowledge Sharing within the New Strategic Human Resource Department. Knowledge sharing in the case of Volvo Group

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Emma Lundstedt; Christine Nilsson; [2016-10-14]
  Keywords : Knowledge sharing; Human Resources; Multinational Corporation; Facilitators; Barriers;

  Abstract : MSc in International Business and Trade.... READ MORE

 3. 18. Utomhusvistelse och trädgårdsaktiviteter för äldre på äldreboende : en studie på tre äldreboende i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Johansson; [2016]
  Keywords : utemiljö; natur; hälsa; äldre; äldreboende; odling; trädgårdsterapi; trädgårdsaktiviteter;

  Abstract : Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter till trädgårdsaktivitet som ges på tre äldreboende i Malmö samt att undersöka om personalen upplever att utomhusvistelse och trädgårdsaktiviteter kan vara ett positivt inslag i de äldres vardag. För att besvara detta genomfördes intervjuer på tre olika äldreboende i Malmö där frågor om äldre, trädgård och aktiviteter ställdes. READ MORE

 4. 19. Cellulosasyntesgener i två Populusarter : släktskap och uttrycksmönster under vedbildning

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Jenny Dahl; Hilda Mikaelsson; [2016]
  Keywords : Populus trichocarpa; Populus tremula; genom; cellväggssyntes;

  Abstract : Cellulosa är ett förnyelsebart material som är högaktuellt i dagens miljömedvetna samhälle. För att kunna nyttja den effektivt krävs kunskap om de processer som styr vedbildning och trädens tillväxt. READ MORE

 5. 20. Funktioner för skattning av skogsbestånds kapitalförräntning

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Per Östman; [2016]
  Keywords : Heureka PlanVis; privata skogsägare; rangordning; regressionsanalyser; diameterspridning;

  Abstract : Målet för en enskild markägares skogsbruk kan variera, utöver ekonomisk avkastning kan skogen ge icke-monetära värden. För de flesta är dock ekonomisk avkastning i form av kapitalförräntning det viktigaste och för att maximera detta är det ofta önskvärt med beslutsstöd i form av program där optimering kan göras. READ MORE