Essays about: "importance of material management"

Showing result 16 - 20 of 60 essays containing the words importance of material management.

 1. 16. En japansk sten- och grusträdgård i Sverige

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Irmelinn Hermansson; [2013]
  Keywords : Zenträdgård; torra landskap; sten; grus; design;

  Abstract : I detta självständiga arbete gestaltar jag en trädgård utanför Sala i Västmanland. Trädgården består av en gräsmatta med många stenar, ett äppelträd, några askar och en rönn. Trädgården har legat som grund för designförslaget på hur en japansk sten- och grusträdgård kan se ut i Sverige. READ MORE

 2. 17. Sfärer av ljud i landskapet : innebörden av ljud och hur det kan implementeras på platser i staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anja Hesselgren; [2013]
  Keywords : Landskapsarkitektur; Ljud; Ljudlandskap; Ljudmiljö; Ljudinstallation; Ljudkonst; Perception; Rosengårdsstråket; Mötesplats; Gestaltning;

  Abstract : Ljud är inget vi ser, men det omger oss ständigt. Det är inget vi kan blunda för, men vi kan flytta vår uppmärksamhet till det som är vackert. Det här arbetet innehåller två delar som behandlar ljud inom landskapsarkitektur. READ MORE

 3. 18. Odla ditt bostadsområde! Stadsodlingens betydelse, drivkrafter och genomförande : en fallstudie av Odlingsnätverket Seved i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Eriksson; [2013]
  Keywords : urban odling; stadsodling; community garden; bostadsgård; hållbar utveckling; Seved;

  Abstract : Vi står inför en mycket spännande framtid inom utvecklingen av odling i stadsmiljö. Den trend av stadsodling som svept över Sverige de senaste åren har lett till att en mängd nyskapande och spännande odlingsprojekt har initierats runt om i landet. Att odla i staden och att odla kollektivt är dock inget nytt fenomen. READ MORE

 4. 19. More than Cars, Cash and Cellphones - Exploring Youth Perceptions on Intergenerational Transactional Relationships

  University essay from Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Author : Lydia Olofsgård; [2013]
  Keywords : Youth; Intergenerational transactional relationship; Sexuality; Gender; Gender norms; sub-Saharan Africa; Namibia; Windhoek; HIV; Integrative model of behavioral prediction; Social Sciences;

  Abstract : The purpose of this thesis was to contribute to a more holistic understanding of how youth reason around Intergenerational Transactional Relationships (ITRs) by moving beyond the customarily analysis of youths’ motivations for the engagement. Empirical data was gained through qualitative semi-structured interviews and focus group discussions with youth in Windhoek. READ MORE

 5. 20. Life Cycle Assessment of a High-Density Datacenter Cooling System: TeliaSonera’s ‘Green Room’ Concept

  University essay from KTH/Miljöstrategisk analys

  Author : Felipe Bitencourt de Oliveira; [2012]
  Keywords : life cycle assessment; LCA; cooling; cooling system; datacenter; green room; teliasonera; simapro; recipe; ecoinvent;

  Abstract : The increasingly power load of datacenters worldwide and consequently, the increase on heat dissipation by electronic components, have been highlighting the importance of efficiently designing cooling solutions for such systems. In fact, bad management of the cooling system can greatly increase the total electricity consumption in a datacenter. READ MORE