Essays about: "importance of material management"

Showing result 16 - 20 of 123 essays containing the words importance of material management.

 1. 16. Cellulosasyntesgener i två Populusarter : släktskap och uttrycksmönster under vedbildning

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Jenny Dahl; Hilda Mikaelsson; [2016]
  Keywords : Populus trichocarpa; Populus tremula; genom; cellväggssyntes;

  Abstract : Cellulosa är ett förnyelsebart material som är högaktuellt i dagens miljömedvetna samhälle. För att kunna nyttja den effektivt krävs kunskap om de processer som styr vedbildning och trädens tillväxt. READ MORE

 2. 17. Funktioner för skattning av skogsbestånds kapitalförräntning

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Per Östman; [2016]
  Keywords : Heureka PlanVis; privata skogsägare; rangordning; regressionsanalyser; diameterspridning;

  Abstract : Målet för en enskild markägares skogsbruk kan variera, utöver ekonomisk avkastning kan skogen ge icke-monetära värden. För de flesta är dock ekonomisk avkastning i form av kapitalförräntning det viktigaste och för att maximera detta är det ofta önskvärt med beslutsstöd i form av program där optimering kan göras. READ MORE

 3. 18. The Perceived Influences of Managerial Activities on Intrapreneurship: A Case Study at IBM

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Laura Reichartz; Lea Weinert; [2016]
  Keywords : Intrapreneurship; Innovation; Sense-making; Management Systems; IT; Culture; Business and Economics;

  Abstract : Title: The Perceived Influences of Managerial Activities on Intrapreneurship: A Case Study at IBM Submission Date: 20th of May, 2016 Course: BUSN49: Degree Project, 15 ECTS, Spring 2016 Authors: Laura Reichartz & Lea Weinert Supervisor: Mats Benner Keywords: Intrapreneurship, Innovation, Sense-making, Management Systems Purpose We aim to unravel employees' understanding and perception of the managerial influences on intrapreneurship and which potential barriers they identify among mostly uncontrolled initiatives and formalized programs. From a theoretical perspective, our project aims to gain new insights into how managerial activities impact employees and their intrapreneurial behavior at IBM. READ MORE

 4. 19. Environmental Risks in the Swedish Pulp and Paper Industry : A study on environmental risk identification, mitigation and stakeholder drivers towards environmental initiatives

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Hanna Norgren; Louisa Turton; [2016]
  Keywords : Environmental risks; risk management; pulp and paper industry; stakeholder; climate change; environmental management systems; agenda-setting theory; stakeholder theory;

  Abstract : AbstractClimate change and the ever growing frequency of natural disasters and extreme weather conditions are issues of high interest in present times and are considered to be one of the biggest threats facing mankind. These prevalent issues associated with environmental risks can eminently cause implications towards corporations, not least when the frequency and intensity can impact their operations and finances. READ MORE

 5. 20. Att bygga Malmö helt : en kritisk diskursanalys av social hållbarhet som den sista pusselbiten i Malmös stadsomvandling, genom exemplet Amiralsstaden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ylva Hartman Magnusson; Elsa Karlberg; [2016]
  Keywords : social hållbarhet; attraktivitet; kommunal planering; governance; Malmö; Amiralsstaden; kritisk diskursanalys; kritisk urbangeografi; planeringsteori;

  Abstract : This Master’s thesis is based on a text study of public documents concerning social sustainability and urban development through the densification project of Amiralsstaden in eastern Malmö. Amiralsstaden is the focus because of the municipal ambition of it being a ‘model project’ for socially sustainable urban development. READ MORE