Essays about: "importance of material management"

Showing result 16 - 20 of 92 essays containing the words importance of material management.

 1. 16. Gummigranulatets lekvärde

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Mirjam Alinder; [2015]
  Keywords : lek; lekvärdesfaktor; lekplats; naturlek; barn; tillgänglighet; gummiasfalt; markmaterial; ytbeläggning;

  Abstract : I allt tätare städer blir gröna oaser av ännu större betydelse för både barn och vuxna. Det finns forskning som pekar på vikten av naturmaterial och vegetation på lekplatser. Trots detta har flera lekplatser som uppförts de senaste åren ett ytskikt av gummigranulat. READ MORE

 2. 17. Adoption of management innovations: motivation, timing and extent of implementation

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Philip Engsfelt; Erik Nordgren; [2014-10-21]
  Keywords : Adoption motivation; adoption timing; implementation; ISO 9001; ISO 14001; economic gains; economic losses; social gains; social losses; forced selection; characteristics of innovations;

  Abstract : PurposeThefirstpurposeofthisstudyistofurtherempiricallytestthevalidityofKennedyandFiss’(2009)frameworkabouttheconnectionsbetweenadoptionmotivationandtimingaswellasbetweenadoptionmotivationandtheextentofpracticeimplementationwhenadoptingamanagementinnovation.Inaddition,thestudyalsoaimsatdevelopingtheframeworkbyextendingitssetofmotivationsbyaddingforcedselection. READ MORE

 3. 18. Remuneration Policies for Banks without Variable Remunerations: Interpretation of regulations in savings banks

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Hanna Johansson; Anna Ulfsdotter; [2014-10-07]
  Keywords : ;

  Abstract : MSc in Accounting.... READ MORE

 4. 19. BILTEMA : Case study to locate the future Customer DistributionCentre and create a material management to handle ecommerce

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Author : William Chan; Christoffer Stahrberg; [2014]
  Keywords : ;

  Abstract : Background: Before BILTEMA’s decision-making in investing in e-commerce, many questions have to be answered such as market demand, expansion and other decisions, appropriate for the company’s existing operations and strategies. The importance of selecting warehouse location has the theoretical goal of profit and to support the overall business strategy of the firm. READ MORE

 5. 20. Kastanjeblödarsjuka : ett allvarligt hot mot våra hästkastanjer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jenny Fogelström; [2014]
  Keywords : hästkastanj; Aesculus hippocastanum; kastanjeblödarsjuka; Pseudomonas syringae pv. aesculi; trädsjukdom; blödande hästkastanjer; alléträd;

  Abstract : Syftet med denna uppsats har varit att beskriva ett tillvägagångssätt för att hantera den alltmer utbredda sjukdomen kastanjeblödarsjuka. Kastanjeblödarsjuka är en relativt ny sjukdom som drabbar hästkastanjer, Aesculus hippocastanum. Den upptäcktes i Holland så sent som år 2002 och nyligen har även Sverige drabbats. READ MORE