Essays about: "importance of material management"

Showing result 16 - 20 of 107 essays containing the words importance of material management.

 1. 16. An Entrepreneurial Management Framework: The Process of Decision-Making regarding Startup Advisors

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Author : Mai-Li Hammargren; Stella Chen; [2015]
  Keywords : Entrepreneurship; Startup Advisor; Product Development; Effectuation; Team Diversity;

  Abstract : Abstract Making good decisions is imperative for startup founders. The entrepreneur behind the pioneer within touch-screen watches, Mutewatch, highlights the importance of startup advisors in order to encourage inexperienced entrepreneurs to try their wings and how to gain experience with lower risks, which are enabled by the advisor's network and previous experience. READ MORE

 2. 17. Equity in rural water resource development and management : A case study of Kilombero Valley, Tanzania, and the investments delivered by a participatory and demand-driven NGO

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Author : Charlotte Flodin; [2015]
  Keywords : Water resource development and management; demand versus supply driven approach; equity; health; land development and landcover;

  Abstract : The demand-driven and participatory approach to water resource development and management in Tanzania has been both praised and criticized; some see progress where others see increased inequalities. This study focuses on one progressive, demand-driven NGO which has a participatory approach to water resource development and management. READ MORE

 3. 18. Tillväxt, överlevnad och skador för provenienser av Banksianatall (Pinus banksiana, Lamb.) i norra Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Adam Klingberg; [2015]
  Keywords : trädslagsförsök; latitudförflyttning; främmande trädslag; produktionsjämförelse; odlingsvärde; tree species trials; latitude transfer; exotic tree species; production comparison; cultivation value;

  Abstract : Främmande trädslag har i modern tid intresserat skogsbruket i sin jakt på ökad produktion, minskad känslighet för skador, förbättrad anpassning med mera. Ett tidigare oprövat trädslag var banksianatallen (Pinus banksiana, Lamb. READ MORE

 4. 19. A CONTINGENCY APPROACH TO THE CO-LOCATION OF DESIGN TEAM MEMBERS

  University essay from Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Author : Andreas Söderberg; [2015]
  Keywords : Big Room; Lean Construction; Co-location; Socio-technical System; Contingency Theory; Technology and Engineering;

  Abstract : Background: A “Big Room”, a way of organizing design team members through integration, can be found as one of the tools in the “Lean management” philosophy that made Toyota as a car Manufacturer successful. NCC, one of the largest construction companies in the northern European construction industry, is developing their own Big Room concept under the name of NCC Project Studio to improve building design results. READ MORE

 5. 20. Att få vara sig själv i trädgården : en hälsobringande och grön miljö i vården av demenssjuka

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnéa Wallertz; [2015]
  Keywords : dementia; garden; element; outdoor life; secure; senses and stimulation;

  Abstract : Denna uppsats tar upp vikten av utevistelse för äldre med demenssjukdomar och trycker på trädgården som en hjälp i arbetet att stärka livskvaliteten. Arbetet är en litteratursökning där material tagits fram enligt snöbollseffekten och resultatet mynnat ut i riktlinjer för design av en demensanpassad trädgård. READ MORE