Essays about: "importance of material management"

Showing result 16 - 20 of 66 essays containing the words importance of material management.

 1. 16. Understanding neighbourhood change : a study of the street in Vancouver Downtown Eastside

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lisa Markström; [2013]
  Keywords : Globalization; gentrification; public space; sidewalk; Downtown Eastside; urban planning; neighborhood change;

  Abstract : This thesis explores what effects gentrification can have on the urban environment, and how neighbourhood change is connected to and affected by global trends and local planning strategies. The analysis draws upon an empirical study carried out in a gentrifying area in Vancouver, the Downtown Eastside, which has Canada’s largest community of concentrated urban poor. READ MORE

 2. 17. Principer och riktlinjer för attraktivare tågpendling : analys av Stationssamhället Vinslöv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnéa Björk; [2013]
  Keywords : Vinslöv; public space; centre; green path; meeting point; public transport; railway; human scale; analysis; Gehl;

  Abstract : Arbetet handlar om stationssamhället Vinslöv som står inför en förändring. Förändringen innebär att det kommer ske en försämring av kollektivtrafikens utbud. I dagsläget erbjuds både buss- och tågtrafik, men inom en snar framtid kommer tåget att utgöra enda möjligheten. READ MORE

 3. 18. Bakterietillväxt i strömedel till mjölkkor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Maria Törner; [2013]
  Keywords : bakterietillväxt; mastit; mjölkko; strömedel; biologiska egenskaper;

  Abstract : The resting area is the most important place in the barn for the dairy cow, sometimes called the heart of the free stall system. Inadequate design of the lying area, and lack of or poor quality of bedding materials may reduce the hygiene of the stall. READ MORE

 4. 19. Stadsodling i fickparker : ett gestaltningsförslag till en fickpark i Limhamn med odlingstema

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Gustaf Johansson; [2013]
  Keywords : stadsodling; urban odling; urban farming; fickpark; pocket park; gestaltning; Limhamn; gestaltningsförslag; koncept;

  Abstract : Stadsodling och förtätning är två högst aktuella ämnen idag inom hållbar stadsutveckling som har fått och får allt mer uppmärksamhet inom politiken och olika medier på senaste. Dessa ämnen är nära kopplade till den gröna miljön och dess betydelse för människa och miljö och utgör bakgrund för arbetet. READ MORE

 5. 20. Autumn water sources for understory vegetation and fungi in a boreal forest : an evaluation using stable isotopes

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Javier Segura; [2013]
  Keywords : Ericaceous shrubs; fungi; Pinus sylvestris; rain event; soil profile; water stable isotopes;

  Abstract : Understory vegetation and fungi are regarded as important ecological drivers of processes like productivity and nutrient cycling in boreal forests. Whilst those processes are linked to soil water content, relatively little is known about the sources of soil water for these forest components. READ MORE