Essays about: "importance of material management"

Showing result 6 - 10 of 107 essays containing the words importance of material management.

 1. 6. Investeringsbeslutsunderlag för Certifierad Målad Panel(CMP)genom LCA-analys

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Erik Arén; [2016]
  Keywords : livscykelanalys; fasad; miljöanpassad produktutveckling; klimatpåverkan; ISO; Life Cycle Assessment; Facade; Environmental based product development; Climate change;

  Abstract : Fler och mer hållbara och förnyelsebara material i samhället behövs för att minska de negativa miljökonsekvenserna kring mänsklig konsumtion. Att använda mer hållbara material, inte minst i byggsektorn, är betydelsefullt då våra byggnader tar en stor mängd resurser i anspråk. READ MORE

 2. 7. Tidiga tillväxteffekter av kvävetillförsel på SeedPAD och plantor

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Elin Kollberg; [2016]
  Keywords : SeedPAD; fröplantor; kvävegödsling; tidig tillväxt; seedlings; fertilization; early growth development;

  Abstract : I boreala skogar begränsas trädens tillväxt av olika ståndortsfaktorer och främst är det temperatur, tillgång till solljus, vatten och mineralnäring som utgör hinder. Makronäringsämnet kväve är det mineralnäringsämne som till stor del begränsar tillväxten i nordliga barrskogar. READ MORE

 3. 8. Vikten av genetisk variation inom stadsträdsbeståndet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ida Mattsson; [2016]
  Keywords : genetisk variation; stadsträdsbestånd; sjukdomsresistens; klimatanpassning; estetiskt värde; landskapsarkitektur;

  Abstract : Träd är av stort värde för våra urbana miljöer. Utöver deras estetiska värden bidrar de med en mängd olika ekosystemtjänster. Därmed är det av stor vikt att stadsträdsbestånden bibehåller god hälsa och bevaras. READ MORE

 4. 9. Material replenishment system

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Author : Stefan Andersson; Johan Elfvenfrost; [2016]
  Keywords : TPS; Lean Management; JIT; Kanban; Material Planning; MRP; ERP;

  Abstract : This thesis work has been written both for and in co-operation with the company IAC Group Gothenburg. The main purpose of the report is to find a new alternative material replenishment system which will improve the internal material flow and eliminate unnecessary work activities such as manual call offs. READ MORE

 5. 10. A humble servant or an agenda-setter? The role(s) of the European External Action Service as chair of Council Working Groups on EU´s Common and Foreign Policy

  University essay from Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Michel Anderlini; [2016]
  Keywords : Council working groups; European External Action Service; Role theory; EU´s Common Foreign and Security Policy; Semi-structured interviews.; Law and Political Science;

  Abstract : Since 2010, the EU`s External Action Service (EEAS) is the permanent chair of the Council working groups on the EU´s Common Foreign and Security Policy (CFSP), thus terminating the procedural rule of EU member states alternatingly holding the presidency of such working groups for a period of sixmonths. This thesis aims therefore at exploring the consequences of the EEAS taking over the chairmanship of CFSP Council working groups, with special focus on the bearing it has had on EU Member states´ abilities to influence decisions taken in such areas. READ MORE