Essays about: "importance of material management"

Showing result 6 - 10 of 142 essays containing the words importance of material management.

 1. 6. Håller byggprocessen måttet? : en fallstudie i betydelsen av erfarenhetsåterföring för ökad kvalité och hållbarhet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anders Henning; Anna Lanevi; [2017]
  Keywords : erfarenhetsåterföring; byggprocessen; hållbart byggande; kvalité; kunskapsöverföring; organisatoriskt lärande;

  Abstract : Att bygga hållbart innehåller många dimensioner där människors behov av olika typer av byggnader ska tillgodoses med ett fokus på hushållning med olika resurser. Byggnaderna ska inte bara vara energieffektiva och miljövänliga under tiden de brukas, utan hänsyn måste tas till en byggnads hela livscykel från idé och planering till rivning och återställande. READ MORE

 2. 7. Themes in Totara : Creating and cloning

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap; Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap

  Author : Fredrik Österdahl; Ilias Hendo; [2017]
  Keywords : themes; totara; moodle; lms; kineo;

  Abstract : The purpose of this paper is to give the reader an insight into the graphical interface of a Learning Management system, the theme, how it functions and its importance. The main point is how the creation of new themes can be done, and two different approaches are examined and compared. READ MORE

 3. 8. Välkommen till dödens landskap : en hermeneutisk studie av Flackarps gravplats

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Oskar Airijoki; [2017]
  Keywords : Flackarp; gravplats; landskap; hermeneutik; tolkning; heterotopi; död;

  Abstract : Denna uppsats är ett försök att kombinera de vetenskapliga disciplinerna konst- och bildvetenskap samt landskapsarkitektur. Målsättningen är att besöka en gravplats för att sedan beskriva och tolka dess betydelse. Detta genomförs med en hermeneutisk metod samt Foucaults teori om heterotopi. READ MORE

 4. 9. Framgångsrik parkförvaltning : inspirerande vägledning från små kommuner med stora ambitioner

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kajsa Nilsson; Elin Svensson; [2017]
  Keywords : parkförvaltning; Enköping; Sävsjö; Laholm; Sölvesborg; perenner; fickparker; gestaltning; anläggning; skötsel;

  Abstract : Parkförvaltningar i Sverige kämpar ofta i motvind på grund av allt lägre resurser, minskat inflytande i den kommunala verksamheten, ökad privatisering av parkmark och ansvar, samt brist på kunnig personal. Trots detta har flera kommuner kunnat utveckla sina parker på ett enastående sätt. READ MORE

 5. 10. The correlation between final feelings and ungulate vehicle collisions

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Victor Hedvall; [2017]
  Keywords : traffic; wildlife; forestry;

  Abstract : The purpose with this study, is to study the correlations between the ungulate vehicle collisions and the final fellings in the forestry. The report is a bachelor thesis at Skogsmästarskolan at the Swedish university of agricultural sciences. READ MORE