Essays about: "importance of material management"

Showing result 6 - 10 of 64 essays containing the words importance of material management.

 1. 6. Vildsvin, en framtida resurs? : ett underlag för vidare kompetensutveckling i hanteringen av den svenska vildsvinsstammen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Gustaf Karlsson; [2014]
  Keywords : vildsvin; kompetensutveckling; resurs; samverkan;

  Abstract : Den svenska vildsvinsstammen har under de senaste 20 åren växt på ett explosionsartat vis, vilket inneburit stora utmaningar för många aktörer på landsbygden. Brist på kunskap inom vildsvinsförvaltningen har medfört att vildsvinsskador i vissa regioner av landet varit stora, vilket lett till konflikter mellan berörda aktörer. READ MORE

 2. 7. Nattlandskap : en studie av belysningens rumsskapande egenskaper tillämpat i ett gestaltningsförslag

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Caroline Kesselman; [2014]
  Keywords : Ljussättning; belysning; ljus; rumslighet; landskap; nattlandskap; perception; Vimmerby; seniorboende;

  Abstract : En god ljussättning med utgångspunkt i rumslig gestaltning kan medföra många positiva synergieffekter som, till exempel, vistelsemiljöer i nattlandskapet där människor kan känna sig trygga att röra sig tack vare den goda uppsikten över omgivningarna och därmed möjligheten till orientering. I detta arbete presenteras slutsatsen att landskapsarkitekter kan bidra med mycket i detta sammanhang genom ett rumsligt tänkande i den lilla så väl som den stora skalan där människan är i fokus samt inte minst genom kunskaper om utemiljöns material och dess föränderlighet. READ MORE

 3. 8. Reuse, reduce & recycle : planning for sustainable solid waste management in Stone Town - Zanzibar

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Cecilia Hellman; Emma Karlsson; [2014]
  Keywords : Integrated Solid Waste Management; landscape architecture; planning for SWM in developing countries; solid waste management in Zanzibar;

  Abstract : In the low-income countries of the world, rapid urbanization and decaying infrastructure results in an increasingly unsustainable situation when it comes to solid waste management. Often, the solution tends to focus on introducing technical advanced interventions based on the conditions of the high-income world. READ MORE

 4. 9. The effects of site preparation on carbon fluxes at two clear-cuts in southern Sweden

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Liisi Nogu; [2014]
  Keywords : soil CO2 flux; eddy covariance; site preparation; physical geography; geography; chamber measurements; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Clear-cutting is a common forest management practice. It alters the carbon balance of forests by eliminating photosynthesis through canopy removal and affecting autotrophic and heterotrophic respiration. In Sweden, almost 200 000 ha of forest is clear-cut every year and site preparation is carried out on more than 80% of it. READ MORE

 5. 10. Towards an Integrated Supply Chain trough Vendor-Managed Inventory : A case study of the spare parts distribution at an international manufacturing company

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Maria Danielsson; Sofia Nilsson; [2013]
  Keywords : Vendor-Managed Inventory; supply chain integration; supply chain performance; supply chain collaboration and coordination; information sharing; collaborative planning forecasting and replenishment; spare parts distribution; international manufacturing companies;

  Abstract : During the last decade, research related to Supply Chain Management has got a great deal of attention. The focus has especially circulated around supply chain integration and centralisation due to the increasingly competitive global market. READ MORE