Essays about: "importance of material management"

Showing result 6 - 10 of 83 essays containing the words importance of material management.

 1. 6. Structure and Creativity in Innovation Processes : A qualitative study on decision making of innovation managers when balancing structure and creativity in innovation processes

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Selin Kirli; Regina Wist; [2015]
  Keywords : ;

  Abstract : This thesis looks at the field of challenges in innovation management and decision making in order to increase the understanding of how innovation managers balance the contradictory elements of structure and creativity in innovation processes. Thereby, the focus lies on innovation managers on the operational level having to deal with the elements of structure and creativity in the innovation process and the influence the organizations’ structure has on this. READ MORE

 2. 7. Gummigranulatets lekvärde

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Mirjam Alinder; [2015]
  Keywords : lek; lekvärdesfaktor; lekplats; naturlek; barn; tillgänglighet; gummiasfalt; markmaterial; ytbeläggning;

  Abstract : I allt tätare städer blir gröna oaser av ännu större betydelse för både barn och vuxna. Det finns forskning som pekar på vikten av naturmaterial och vegetation på lekplatser. Trots detta har flera lekplatser som uppförts de senaste åren ett ytskikt av gummigranulat. READ MORE

 3. 8. Att få vara sig själv i trädgården : en hälsobringande och grön miljö i vården av demenssjuka

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnéa Wallertz; [2015]
  Keywords : dementia; garden; element; outdoor life; secure; senses and stimulation;

  Abstract : Denna uppsats tar upp vikten av utevistelse för äldre med demenssjukdomar och trycker på trädgården som en hjälp i arbetet att stärka livskvaliteten. Arbetet är en litteratursökning där material tagits fram enligt snöbollseffekten och resultatet mynnat ut i riktlinjer för design av en demensanpassad trädgård. READ MORE

 4. 9. Tillväxt, överlevnad och skador för provenienser av Banksianatall (Pinus banksiana, Lamb.) i norra Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Adam Klingberg; [2015]
  Keywords : trädslagsförsök; latitudförflyttning; främmande trädslag; produktionsjämförelse; odlingsvärde; tree species trials; latitude transfer; exotic tree species; production comparison; cultivation value;

  Abstract : Främmande trädslag har i modern tid intresserat skogsbruket i sin jakt på ökad produktion, minskad känslighet för skador, förbättrad anpassning med mera. Ett tidigare oprövat trädslag var banksianatallen (Pinus banksiana, Lamb. READ MORE

 5. 10. Adoption of management innovations: motivation, timing and extent of implementation

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Philip Engsfelt; Erik Nordgren; [2014-10-21]
  Keywords : Adoption motivation; adoption timing; implementation; ISO 9001; ISO 14001; economic gains; economic losses; social gains; social losses; forced selection; characteristics of innovations;

  Abstract : PurposeThefirstpurposeofthisstudyistofurtherempiricallytestthevalidityofKennedyandFiss’(2009)frameworkabouttheconnectionsbetweenadoptionmotivationandtimingaswellasbetweenadoptionmotivationandtheextentofpracticeimplementationwhenadoptingamanagementinnovation.Inaddition,thestudyalsoaimsatdevelopingtheframeworkbyextendingitssetofmotivationsbyaddingforcedselection. READ MORE