Essays about: "importance of material management"

Showing result 6 - 10 of 92 essays containing the words importance of material management.

 1. 6. Den svenska grupphusträdgården under 1970-talet : faktorer och idéer som varit centrala för dess utformning och användning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lisa Edman Hellberg; [2016]
  Keywords : villaträdgård; grupphusområde; 1970-talet; radhusträdgård; barrväxter; grupphusträdgård; miljonprogrammet SLU;

  Abstract : Många gånger kan det levande materialet om-kring oss berätta lika mycket om vår historia som byggnaderna vi lever i. Tidens tankar och ideal avspeglas i dess utformning och användningen. Den svenska hemträdgården har en historia att berätta. READ MORE

 2. 7. The Influence of Intrinsic and Extrinsic Motivation on Employee Engagement : A qualitative study of the perceptions of managers in public and private sector organizations

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Emma Bergström; Melanie Garcia Martinez; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : Whereas motivation has portrayed a significant managerial issue for decades, employee engagement has relatively recently been identified as a topic of growing popularity in the world of business and management research. Current research that connects the concepts of employee motivation and engagement has had a focus on quantitative analysis and the employee perspective, investigating what factors are of importance to employees in their engagement at work. READ MORE

 3. 8. An Entrepreneurial Management Framework: The Process of Decision-Making regarding Startup Advisors

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Author : Mai-Li Hammargren; Stella Chen; [2015]
  Keywords : Entrepreneurship; Startup Advisor; Product Development; Effectuation; Team Diversity;

  Abstract : Abstract Making good decisions is imperative for startup founders. The entrepreneur behind the pioneer within touch-screen watches, Mutewatch, highlights the importance of startup advisors in order to encourage inexperienced entrepreneurs to try their wings and how to gain experience with lower risks, which are enabled by the advisor's network and previous experience. READ MORE

 4. 9. Tillväxt, överlevnad och skador för provenienser av Banksianatall (Pinus banksiana, Lamb.) i norra Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Adam Klingberg; [2015]
  Keywords : trädslagsförsök; latitudförflyttning; främmande trädslag; produktionsjämförelse; odlingsvärde; tree species trials; latitude transfer; exotic tree species; production comparison; cultivation value;

  Abstract : Främmande trädslag har i modern tid intresserat skogsbruket i sin jakt på ökad produktion, minskad känslighet för skador, förbättrad anpassning med mera. Ett tidigare oprövat trädslag var banksianatallen (Pinus banksiana, Lamb. READ MORE

 5. 10. Att få vara sig själv i trädgården : en hälsobringande och grön miljö i vården av demenssjuka

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnéa Wallertz; [2015]
  Keywords : dementia; garden; element; outdoor life; secure; senses and stimulation;

  Abstract : Denna uppsats tar upp vikten av utevistelse för äldre med demenssjukdomar och trycker på trädgården som en hjälp i arbetet att stärka livskvaliteten. Arbetet är en litteratursökning där material tagits fram enligt snöbollseffekten och resultatet mynnat ut i riktlinjer för design av en demensanpassad trädgård. READ MORE