Essays about: "importance of material management"

Showing result 6 - 10 of 115 essays containing the words importance of material management.

 1. 6. Knowledge Sharing within the New Strategic Human Resource Department. Knowledge sharing in the case of Volvo Group

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Emma Lundstedt; Christine Nilsson; [2016-10-14]
  Keywords : Knowledge sharing; Human Resources; Multinational Corporation; Facilitators; Barriers;

  Abstract : MSc in International Business and Trade.... READ MORE

 2. 7. Utomhusvistelse och trädgårdsaktiviteter för äldre på äldreboende : en studie på tre äldreboende i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Johansson; [2016]
  Keywords : utemiljö; natur; hälsa; äldre; äldreboende; odling; trädgårdsterapi; trädgårdsaktiviteter;

  Abstract : Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter till trädgårdsaktivitet som ges på tre äldreboende i Malmö samt att undersöka om personalen upplever att utomhusvistelse och trädgårdsaktiviteter kan vara ett positivt inslag i de äldres vardag. För att besvara detta genomfördes intervjuer på tre olika äldreboende i Malmö där frågor om äldre, trädgård och aktiviteter ställdes. READ MORE

 3. 8. Cellulosasyntesgener i två Populusarter : släktskap och uttrycksmönster under vedbildning

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Jenny Dahl; Hilda Mikaelsson; [2016]
  Keywords : Populus trichocarpa; Populus tremula; genom; cellväggssyntes;

  Abstract : Cellulosa är ett förnyelsebart material som är högaktuellt i dagens miljömedvetna samhälle. För att kunna nyttja den effektivt krävs kunskap om de processer som styr vedbildning och trädens tillväxt. READ MORE

 4. 9. Funktioner för skattning av skogsbestånds kapitalförräntning

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Per Östman; [2016]
  Keywords : Heureka PlanVis; privata skogsägare; rangordning; regressionsanalyser; diameterspridning;

  Abstract : Målet för en enskild markägares skogsbruk kan variera, utöver ekonomisk avkastning kan skogen ge icke-monetära värden. För de flesta är dock ekonomisk avkastning i form av kapitalförräntning det viktigaste och för att maximera detta är det ofta önskvärt med beslutsstöd i form av program där optimering kan göras. READ MORE

 5. 10. The Perceived Influences of Managerial Activities on Intrapreneurship: A Case Study at IBM

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Laura Reichartz; Lea Weinert; [2016]
  Keywords : Intrapreneurship; Innovation; Sense-making; Management Systems; IT; Culture; Business and Economics;

  Abstract : Title: The Perceived Influences of Managerial Activities on Intrapreneurship: A Case Study at IBM Submission Date: 20th of May, 2016 Course: BUSN49: Degree Project, 15 ECTS, Spring 2016 Authors: Laura Reichartz & Lea Weinert Supervisor: Mats Benner Keywords: Intrapreneurship, Innovation, Sense-making, Management Systems Purpose We aim to unravel employees' understanding and perception of the managerial influences on intrapreneurship and which potential barriers they identify among mostly uncontrolled initiatives and formalized programs. From a theoretical perspective, our project aims to gain new insights into how managerial activities impact employees and their intrapreneurial behavior at IBM. READ MORE