Essays about: "importance of material management"

Showing result 6 - 10 of 110 essays containing the words importance of material management.

 1. 6. Environmental Risks in the Swedish Pulp and Paper Industry : A study on environmental risk identification, mitigation and stakeholder drivers towards environmental initiatives

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Hanna Norgren; Louisa Turton; [2016]
  Keywords : Environmental risks; risk management; pulp and paper industry; stakeholder; climate change; environmental management systems; agenda-setting theory; stakeholder theory;

  Abstract : AbstractClimate change and the ever growing frequency of natural disasters and extreme weather conditions are issues of high interest in present times and are considered to be one of the biggest threats facing mankind. These prevalent issues associated with environmental risks can eminently cause implications towards corporations, not least when the frequency and intensity can impact their operations and finances. READ MORE

 2. 7. Att bygga Malmö helt : en kritisk diskursanalys av social hållbarhet som den sista pusselbiten i Malmös stadsomvandling, genom exemplet Amiralsstaden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ylva Hartman Magnusson; Elsa Karlberg; [2016]
  Keywords : social hållbarhet; attraktivitet; kommunal planering; governance; Malmö; Amiralsstaden; kritisk diskursanalys; kritisk urbangeografi; planeringsteori;

  Abstract : This Master’s thesis is based on a text study of public documents concerning social sustainability and urban development through the densification project of Amiralsstaden in eastern Malmö. Amiralsstaden is the focus because of the municipal ambition of it being a ‘model project’ for socially sustainable urban development. READ MORE

 3. 8. Investeringsbeslutsunderlag för Certifierad Målad Panel(CMP)genom LCA-analys

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Erik Arén; [2016]
  Keywords : livscykelanalys; fasad; miljöanpassad produktutveckling; klimatpåverkan; ISO; Life Cycle Assessment; Facade; Environmental based product development; Climate change;

  Abstract : Fler och mer hållbara och förnyelsebara material i samhället behövs för att minska de negativa miljökonsekvenserna kring mänsklig konsumtion. Att använda mer hållbara material, inte minst i byggsektorn, är betydelsefullt då våra byggnader tar en stor mängd resurser i anspråk. READ MORE

 4. 9. Tidiga tillväxteffekter av kvävetillförsel på SeedPAD och plantor

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Elin Kollberg; [2016]
  Keywords : SeedPAD; fröplantor; kvävegödsling; tidig tillväxt; seedlings; fertilization; early growth development;

  Abstract : I boreala skogar begränsas trädens tillväxt av olika ståndortsfaktorer och främst är det temperatur, tillgång till solljus, vatten och mineralnäring som utgör hinder. Makronäringsämnet kväve är det mineralnäringsämne som till stor del begränsar tillväxten i nordliga barrskogar. READ MORE

 5. 10. Hälsofrämjande vårdmiljöer, från insida till utsida : en fallstudie av patienters användning och upplevelse på Strålbehandlingen i Lund, Skånes universitetssjukhus

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Nina Oher; [2016]
  Keywords : hälsofrämjande; vårdmiljö; strålbehandling; cancerpatienter; evidensbaserad; utemiljö; vårdarkitektur; fallstudie; design;

  Abstract : Utgångspunkten för denna studie var att undersöka den fysiska vårdmiljöns betydelse för patienters hälsa och välbefinnande. Dessutom fanns ett intresse av att se på vilket sätt en vårdmiljös utformning kan påverka upplevelsen och användningen av den. READ MORE