Essays about: "importance of material management"

Showing result 6 - 10 of 79 essays containing the words importance of material management.

 1. 6. Att få vara sig själv i trädgården : en hälsobringande och grön miljö i vården av demenssjuka

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnéa Wallertz; [2015]
  Keywords : dementia; garden; element; outdoor life; secure; senses and stimulation;

  Abstract : Denna uppsats tar upp vikten av utevistelse för äldre med demenssjukdomar och trycker på trädgården som en hjälp i arbetet att stärka livskvaliteten. Arbetet är en litteratursökning där material tagits fram enligt snöbollseffekten och resultatet mynnat ut i riktlinjer för design av en demensanpassad trädgård. READ MORE

 2. 7. Tillväxt, överlevnad och skador för provenienser av Banksianatall (Pinus banksiana, Lamb.) i norra Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Adam Klingberg; [2015]
  Keywords : trädslagsförsök; latitudförflyttning; främmande trädslag; produktionsjämförelse; odlingsvärde; tree species trials; latitude transfer; exotic tree species; production comparison; cultivation value;

  Abstract : Främmande trädslag har i modern tid intresserat skogsbruket i sin jakt på ökad produktion, minskad känslighet för skador, förbättrad anpassning med mera. Ett tidigare oprövat trädslag var banksianatallen (Pinus banksiana, Lamb. READ MORE

 3. 8. Adoption of management innovations: motivation, timing and extent of implementation

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Philip Engsfelt; Erik Nordgren; [2014-10-21]
  Keywords : Adoption motivation; adoption timing; implementation; ISO 9001; ISO 14001; economic gains; economic losses; social gains; social losses; forced selection; characteristics of innovations;

  Abstract : PurposeThefirstpurposeofthisstudyistofurtherempiricallytestthevalidityofKennedyandFiss’(2009)frameworkabouttheconnectionsbetweenadoptionmotivationandtimingaswellasbetweenadoptionmotivationandtheextentofpracticeimplementationwhenadoptingamanagementinnovation.Inaddition,thestudyalsoaimsatdevelopingtheframeworkbyextendingitssetofmotivationsbyaddingforcedselection. READ MORE

 4. 9. Remuneration Policies for Banks without Variable Remunerations: Interpretation of regulations in savings banks

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Hanna Johansson; Anna Ulfsdotter; [2014-10-07]
  Keywords : ;

  Abstract : MSc in Accounting.... READ MORE

 5. 10. Green two-wheeled mobility : Material Hygiene and life cycle analysis of anelectric scooter

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Dario Braconi; [2014]
  Keywords : electric scooter; lithium battery; permanent magnet; neodymium; Material Hygiene; Design for Disassembly; Life Cycle Assessment; LCA; scooter elettrico; batteria al litio; magnete permanente; neodimio; Material;

  Abstract : In the last years electric vehicles gained importance as a more sustainable alternative to traditional vehicles. The introduction of an electric powertrain leads to lower air-pollution emissions but it also involves the introduction of new materials in the product life cycle, e. g. READ MORE