Essays about: "importance of material management"

Showing result 6 - 10 of 87 essays containing the words importance of material management.

 1. 6. "Red Cross-Listen In!" : A case study of how beneficiary communication and accountability contribute to reaching and measuring results

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Author : Nina Paulsen Harling; [2015]
  Keywords : Results based management; beneficiary communication; accountability to beneficiaries; social media; mutuality; innovation; Red Cross and Red Crescent Movement; disaster and conflict operations; humanitarian aid; community engagement; beneficiary engagement.; Resultatbaserad förvaltning; kommunikation; dialog med förmånstagare; ansvarighet gentemot förmånstagare; sociala medier; innovation; rödakorsrörelsen; Röda korset; katastrof- och konfliktinsatser; humanitärt bistånd.;

  Abstract : While aiming to reach results (such as improved health status) humanitarian workers in aid organizations such as Red Cross and Red Crescent Movement (RCRCM)[1], make use of outcomes in related global forums, standards and networks. Common concepts discussed related to humanitarian action are the following ones: effectiveness, local ownership and mutual accountability. READ MORE

 2. 7. Structure and Creativity in Innovation Processes : A qualitative study on decision making of innovation managers when balancing structure and creativity in innovation processes

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Selin Kirli; Regina Wist; [2015]
  Keywords : ;

  Abstract : This thesis looks at the field of challenges in innovation management and decision making in order to increase the understanding of how innovation managers balance the contradictory elements of structure and creativity in innovation processes. Thereby, the focus lies on innovation managers on the operational level having to deal with the elements of structure and creativity in the innovation process and the influence the organizations’ structure has on this. READ MORE

 3. 8. An Entrepreneurial Management Framework: The Process of Decision-Making regarding Startup Advisors

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Author : Mai-Li Hammargren; Stella Chen; [2015]
  Keywords : Entrepreneurship; Startup Advisor; Product Development; Effectuation; Team Diversity;

  Abstract : Abstract Making good decisions is imperative for startup founders. The entrepreneur behind the pioneer within touch-screen watches, Mutewatch, highlights the importance of startup advisors in order to encourage inexperienced entrepreneurs to try their wings and how to gain experience with lower risks, which are enabled by the advisor's network and previous experience. READ MORE

 4. 9. Gummigranulatets lekvärde

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Mirjam Alinder; [2015]
  Keywords : lek; lekvärdesfaktor; lekplats; naturlek; barn; tillgänglighet; gummiasfalt; markmaterial; ytbeläggning;

  Abstract : I allt tätare städer blir gröna oaser av ännu större betydelse för både barn och vuxna. Det finns forskning som pekar på vikten av naturmaterial och vegetation på lekplatser. Trots detta har flera lekplatser som uppförts de senaste åren ett ytskikt av gummigranulat. READ MORE

 5. 10. Att få vara sig själv i trädgården : en hälsobringande och grön miljö i vården av demenssjuka

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnéa Wallertz; [2015]
  Keywords : dementia; garden; element; outdoor life; secure; senses and stimulation;

  Abstract : Denna uppsats tar upp vikten av utevistelse för äldre med demenssjukdomar och trycker på trädgården som en hjälp i arbetet att stärka livskvaliteten. Arbetet är en litteratursökning där material tagits fram enligt snöbollseffekten och resultatet mynnat ut i riktlinjer för design av en demensanpassad trädgård. READ MORE