Essays about: "increase in organizational efficiency"

Showing result 1 - 5 of 40 essays containing the words increase in organizational efficiency.

 1. 1. Balancing Standardization and Flexibility The role of an IT-system in three organizations

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Kristin Jonsson; Towe Gren Winther; [2017-07-05]
  Keywords : Standardization; flexibility; IT-system; customization;

  Abstract : MSc in Management.... READ MORE

 2. 2. Organizational effects and management of information security : A cross-sectoral case study of three different organizations

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Author : Johan Thomsson; [2017]
  Keywords : Information security; effects; organization; IT-Security; organizational effects.;

  Abstract : Information technology (IT) can be used to empower an organization to enable it to continue evolving. One aspect in which an organization can evolve is in the form of information security. Previously, information security has been seen as a concern only for the IT-department. READ MORE

 3. 3. Leadership and Employee Engagement in organizations: an analysis on correlation

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Author : Ahmet H. Özyapar; Kamil Zahid; [2017]
  Keywords : Leadership; Employee Engagement; Organizations;

  Abstract : The Purpose: Leadership plays an important role in organizations towards driving the growth and success. And employee engagement is considered a key factor for organizational efficiency, success and achievement. READ MORE

 4. 4. Skoglig rådgivning utifrån kundvärde : en fallstudie om hur Södra kan effektivisera och kvalitetshöja skogsrådgivningen genom implementering av Lean Production och Service Dominant Logic

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Fredrik Mellström; [2017]
  Keywords : flödeseffektivitet; kundfokus; Lean i service; skogsrådgivning; skogsinspektor; ständiga förbättringar; virkesanskaffning; virkesköp; continuous improvement; customer focus; flow efficiency; forest advisory; forest inspector; wood procurement;

  Abstract : Svensk skogsindustri är idag beroende av den privata skogsägarens råvara för att tillgodose industrin med virke. Denna beroendeställning har skapat hög konkurrens inom virkesanskaffningsverksamheten, vilket ställer krav på skogsorganisationer att bemöta skogsägarnas efterfrågan. READ MORE

 5. 5. Markets for the elderly - Efficiency and bureaucracy in the home care sector -

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Author : Jerker Bjurenheim; Gustaf von Platen; [2016]
  Keywords : new public management; home care; LOV; efficiency; transaction costs;

  Abstract : The public sector has in recent years been pushed in the direction of adopting a more market-oriented approach, i.e. New Public Management (NPM). This is done with the intention to increase efficiency, improve quality and reduce bureaucracy, as well as to distribute power to more actors, in this case private ones. READ MORE