Essays about: "influence work"

Showing result 1 - 5 of 1319 essays containing the words influence work.

 1. 1. IT’S OUT OF MY HANDS. Perceptions about antibiotic resistance in rural India

  University essay from

  Author : Sonya Ibrahim; Camilla Jämting; [2018-02-05]
  Keywords : Drug Resistance; Bacterial; Antibiotic; Nursing; India;

  Abstract : Bakgrund: Indien är ett av de länder som drabbas hårdast av antibiotikaresistens (ABR). Eftersom större delar av befolkningen är utan rent dricksvatten och i brist på sanitet är infektioner mycket vanliga. Det är lätt att få tag på antibiotika. Det är billigt och vanligtvis behövs inget recept för att köpa dem. READ MORE

 2. 2. M&A processes in the Italian multi-utility industry: accomplishment of a political project, chance for growth and value creation. An industry analysis starting from a case study of Acea S.p.A.

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Massimiliano Casellato; [2018-01-18]
  Keywords : Regulated business; Regulated industry; Municipal companies; Liberalization process; Multi-utility industry; Italian multi-utilities; Business mix; Local utilities; Public utilities; M A process; External growth; Value creation; M A trends; Industrial policy; Political interference; Industrial organization; Market structure.;

  Abstract : This M.Sc. Thesis aims to investigate on the reasons at the basis of the M&Aoperations that, in the last few years, are radically changing the structure and thedynamics of the multi-utility industry in Italy. READ MORE

 3. 3. Tribological characterisation of turbocharger turbine sealing rings in heavy duty diesel engines

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Author : Alex Goussakov; Alin Dumitru Durac; [2018]
  Keywords : Tubine sealing rings;

  Abstract : This work investigated the wear mechanisms of turbocharger components in heavy duty diesel engines. By understanding the wear mechanisms that are occurring in turbochargers the life time of the turbocharger components can be improved. READ MORE

 4. 4. Gestaltning av upplevd trygghet i offentliga miljöer : en undersökning av trygghetshöjande gestaltning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Josefin Folke; [2018]
  Keywords : Frodeparken; gestaltning; trygghet; upplevelse;

  Abstract : Den här kandidatuppsatsen handlar om det som till stor del påverkar våra rörelsemönster i vardagen, den upplevda tryggheten. Undersökningar visar att vi blir allt mer otrygga i våra städers offentliga miljöer. År 2016 var det 19 % av oss som upplevde en otrygghet när de rörde sig i det offentliga rummet kvällstid. READ MORE

 5. 5. Managing Portfolios of Developing Projects in a Complex Environment : How the UN Assign Priorities to Programmes at the Country Level.

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Chiara Borneman; Mateus Possati Figueira; [2018]
  Keywords : Portfolio Management; International Development Projects; Portfolio Prioritization; Decision Making; Influence of Context; United Nations;

  Abstract : Purpose: This research intends to shed a light in the practice of project portfolio management in the non-traditional – although project oriented – aid sector. The research aim is to study the decision-making structures supporting the prioritization of projectsand/or programmes in multilateral organizations, which play a determinant role in the development aid sector. READ MORE