Essays about: "influence work"

Showing result 1 - 5 of 1293 essays containing the words influence work.

 1. 1. Vegetationens påverkan på gårdens rumslighet : en jämförelse mellan efterkrigstidens och dagens bostadsgårdar

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Linn Abrahamsson; [2018]
  Keywords : bostadsgård; efterkrigstiden; omslutenhet; rumslighet; växtgestaltning;

  Abstract : Landskapsarkitekten får ofta uppgiften att utforma bostadsgårdar. Ett av arbetssätten som skiljer oss från byggnadsarkitekter är att vi designar med växter. Med växter kan vi skapa rum utomhus som är behagliga att umgås i. READ MORE

 2. 2. Att göra plats : för tjejers delaktighet och inflytande i utvecklingen av en jämställd aktivitetspark

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Maria Wallstedt; [2018]
  Keywords : delaktighetsprocess; genus; jämställdhet; landskapsarkitektur; samhällsplanering;

  Abstract : Detta arbete syftar till att utveckla och pröva en delaktighetsprocess utifrån ett genusperspektiv för att stärka tjejers delaktighet och inflytande i skapandet av en offentlig aktivitetspark i Gottsunda i Uppsala. Jämställdhet är en central aspekt av samhällsplaneringen och är en förutsättning och viktig grundpelare för social hållbarhet. READ MORE

 3. 3. Virtual Generation of Lidar Data for Autonomous Vehicles

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Author : Rickard Jonathan Laurenius MartinJansson TobiasChemander SherryAlldén Davar; Philip Tibom; [2017-08-10]
  Keywords : lidar; autonomous vehicles; simulation.;

  Abstract : The area of autonomous vehicles is a growing field of research which has gainedpopularity in the later years. Companies such as Tesla and Volvo continuously workon creating vehicles that can autonomously navigate traffic with the use of differentsensors and algorithms. READ MORE

 4. 4. Establishing a Swedish business in Poland Studying institutional and rational aspects of internationalization in the case of Build AB, a Swedish construction company

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Daniel Flisak; [2017-07-05]
  Keywords : Internationalization; Sweden; Poland; Business environment; Special economic zones; insecurity; Pressure; Institutional entrepreneurship;

  Abstract : MSc in Management.... READ MORE

 5. 5. Keeping it up to the level - How professionals deal with work and life demands

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Stephan Berger; Christian Fellner; [2017-07-04]
  Keywords : Work-Life-Balance; Boundary work; Translation theory; Consulting industry; Paradox;

  Abstract : MSc in Management.... READ MORE