Essays about: "klimateffekter"

Found 3 essays containing the word klimateffekter.

 1. 1. LEED Neigborhood Development certifieringens bidrag till hållbar stadsutveckling : en fallstudie där Östra Sala backe granskas utifrån LEED Neigborhood Development manualen

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Clara Södergren; [2016]
  Keywords : certifiering; LEED Neigborhood Development; LEED certifiering; bygg- och fastighetsbranschen; hållbar stadsutveckling; klimatförändringar; klimatanpassning; Östra Sala backe;

  Abstract : Bygg- och fastighetsbranschen står för en betydande del av världens negativa miljö- och klimatpåverkan i form av bland annat växthusgasutsläpp. Med ökad urbanisering samt behov av bostäder och verksamhetsutrymmen står städer inför stora utmaningar när det kommer till att nå en hållbar stadsutveckling. READ MORE

 2. 2. I vått och torrt : ett gestaltningsförslag med naturen som meddesigner

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linn Osvalder; [2013]
  Keywords : klimatanpassning; ny vildhet; översvämning; urban; Helsingborg; H projektet; Bredgatan; dagvatten gestaltning; attityder;

  Abstract : Världen idag förväntas möta stora förändringar i klimatet. Följdeffekterna är många och leder exempelvis till havsnivåhöjningar och intensivare regn. Ökade och varierande mängder vatten i urbana miljöer är en följdeffekt av detta vilket i vissa fall leder till översvämningar. READ MORE

 3. 3. Den globala uppvärmningen : vad kommer att hända med morgondagens värld?

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Herman Nilsson; [2010]
  Keywords : global uppvärmning; växthuseffekt; klimat; klimatförändring; klimateffekter; fossila bränslen; utsläpp;

  Abstract : Mankind faces a serious threat. Its activities, for example the burning of fossil fuels, have led to an enhancement of the greenhouse effect - something that has given rise to a global warming. The climate is becoming warmer, a change that has important effects on the nature as well as for humans and their society. READ MORE