Essays about: "kognitiv utveckling"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the words kognitiv utveckling.

 1. 1. Mobile Devices in the Hands of the Youngest Children

  University essay from Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Author : Diana Jones Thomory; Nataliia Mykhailovska; [2016]
  Keywords : mobile devices; applications; games; entertainment videos; cognitive development; children development; children interaction; mobila enheter; applikationer; spel; underhållning videor; kognitiv utveckling; barns utveckling; barn interaktion;

  Abstract : Det har blivit modernt att använda mobila enheter i tidig ålder. Studien syftar till att förstå hur barn interagerar med mobila enheter under de första 4 levnadsåren och hur de kan hjälpa föräldrar att få inlärningsfördelar för de yngsta barnen. READ MORE

 2. 2. Using non-medical risk factors related to dementia and cognitive decline for developing an evidencebased e-health tool

  University essay from KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Author : Anusharani Gopu; [2016]
  Keywords : Alzheimer’s disease; Dementia; Mild cognitive impairment; Risk factors; Dementia risk score; Cognitive decline; Cognitive training; Dementia prevention; Evidence-based prediction; Risk score app.; Alzheimers sjukdom; Demens; Kognitiv svikt; Riskfaktorer; Kognitiv träning; Demensförebyggande; Evidensbaserad förutsägelse.;

  Abstract : The number of dementia cases is increasing worldwide. Most research and development in this area is related to the prevention of dementia, and to the development of various prediction tools for dementia. The tools made available take most of the medical data into account while calculating risk scores, with only a small amount of non-medical data. READ MORE

 3. 3. Multilingual Immersion in Education for a Multidimensional Conceptualization of Knowledge: A Case Study of Bilingual Montessori School of Lund

  University essay from Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Author : Philippe Longchamps; [2015]
  Keywords : Multilingual; Pedagogy; Bilingual; Conceptualization; Pedagogy; Begrepp; Språkbad; Flerspråkigt; Pedagogik; Kompetensutveckling; School; Immersion; Lgr 11; Montessori; BMSL; Språkbadsmetod; Konceptualisering;

  Abstract : I denna studie undersöks hur Bilingual Montessori School of Lund (BMSL):s språkbadsmetod kan ha en positiv påverkan på begreppsförståelse. Den fokuserar på det komplexa sambandet mellan flerspråkig pedagogik och dess inverkan på begreppsförvärv. READ MORE

 4. 4. Risk-taking behavior in monolingual vs. bilingual children: an experiment

  University essay from Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Author : Diana Frederiksen; [2015]
  Keywords : Risk preference; risk taking; behavioral economics; bilingualism; children; gender; Business and Economics;

  Abstract : The effect of language on economic behavior is an area of research recently brought to public attention. Previous studies have touched upon the effect of language on risk attitudes, though this behavior in children has been studied to a lesser extent. READ MORE

 5. 5. Bandet mellan människa och hund : hundens anpassning och den bakomliggande fysiologin

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Elin Lundgren; [2015]
  Keywords : hund; ägare; fysiologi; oxytocin; kortisol; blodtryck; dog; owner; physiology; oxitocin; cortisol; bloodpressure;

  Abstract : Hundar har genom historien anpassat sig till ett liv med människan och har idag en viktig roll i vårt samhälle, både som arbetsredskap och sällskapsdjur. Ett starkt band har bildats mellan människa och hund, generellt sett starkare än med våra andra husdjur. READ MORE