Essays about: "kognitiv utveckling"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the words kognitiv utveckling.

 1. 1. Making ATLAS Data from CERN Accessible to the General Public : The Development and Evaluation of a Learning Resource in Experimental Particle Physics

  University essay from KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE); KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Author : Svea Ekelin; Louise Hagesjö; [2017]
  Keywords : CERN; ATLAS Outreach; ATLAS Open Data; Analogy; Variation Theory; Cognitive Load Theory; Experimental Particle Physics; Histogram Analyzer; Learning Resource; Curiosity; General Public; Website; CERN; ATLAS Outreach; ATLAS Open Data; Analogi; Variationsteori; Kognitiv Belastningsteori; Experimentell Partikelfysik; Histogramanalys; Laromedel; Nyfikenhet; Allmanheten; Webbsida;

  Abstract : In 2016, the ATLAS experiment at CERN released data from 100 trillion proton-proton collisions to the general public. In connection to this release the ATLAS Outreach group has developed several tools for visualizing and analyzing the data, one of which is a Histogram analyzer. READ MORE

 2. 2. Using non-medical risk factors related to dementia and cognitive decline for developing an evidencebased e-health tool

  University essay from KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Author : Anusharani Gopu; [2016]
  Keywords : Alzheimer’s disease; Dementia; Mild cognitive impairment; Risk factors; Dementia risk score; Cognitive decline; Cognitive training; Dementia prevention; Evidence-based prediction; Risk score app.; Alzheimers sjukdom; Demens; Kognitiv svikt; Riskfaktorer; Kognitiv träning; Demensförebyggande; Evidensbaserad förutsägelse.;

  Abstract : The number of dementia cases is increasing worldwide. Most research and development in this area is related to the prevention of dementia, and to the development of various prediction tools for dementia. The tools made available take most of the medical data into account while calculating risk scores, with only a small amount of non-medical data. READ MORE

 3. 3. Mobile Devices in the Hands of the Youngest Children

  University essay from Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Author : Diana Jones Thomory; Nataliia Mykhailovska; [2016]
  Keywords : mobile devices; applications; games; entertainment videos; cognitive development; children development; children interaction; mobila enheter; applikationer; spel; underhållning videor; kognitiv utveckling; barns utveckling; barn interaktion;

  Abstract : Det har blivit modernt att använda mobila enheter i tidig ålder. Studien syftar till att förstå hur barn interagerar med mobila enheter under de första 4 levnadsåren och hur de kan hjälpa föräldrar att få inlärningsfördelar för de yngsta barnen. READ MORE

 4. 4. Risk-taking behavior in monolingual vs. bilingual children: an experiment

  University essay from Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Author : Diana Frederiksen; [2015]
  Keywords : Risk preference; risk taking; behavioral economics; bilingualism; children; gender; Business and Economics;

  Abstract : The effect of language on economic behavior is an area of research recently brought to public attention. Previous studies have touched upon the effect of language on risk attitudes, though this behavior in children has been studied to a lesser extent. READ MORE

 5. 5. Bandet mellan människa och hund : hundens anpassning och den bakomliggande fysiologin

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Elin Lundgren; [2015]
  Keywords : hund; ägare; fysiologi; oxytocin; kortisol; blodtryck; dog; owner; physiology; oxitocin; cortisol; bloodpressure;

  Abstract : Hundar har genom historien anpassat sig till ett liv med människan och har idag en viktig roll i vårt samhälle, både som arbetsredskap och sällskapsdjur. Ett starkt band har bildats mellan människa och hund, generellt sett starkare än med våra andra husdjur. READ MORE