Essays about: "kultur"

Showing result 1 - 5 of 899 essays containing the word kultur.

 1. 1. Ethical Aspects of Norwegian Aquaculture

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Author : David Gyllander; [2016]
  Keywords : Ethical Matrix; Aquaculture; Governmental Report; Ethics;

  Abstract : The Norwegian government has submitted a report to the Norwegian parliament, concluding that raw oil export can no longer sustain economic growth. Norway is therefore seeking other industries to minimize the economic loss this is causing. Norway is already the largest exporter of salmon and trout in the world. READ MORE

 2. 2. IT Agility A Conceptual Model and an Empirical Assessment of Organizations in Sweden

  University essay from IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Author : Michael Yousif; [2015-10-20]
  Keywords : Agility; Enterprise Agility; Business Agility; IT Agility; Information Technology; IT Organisation; IT Function;

  Abstract : Anpassningsförmågan (agilitet) hos organisationer inom tillverkningsindustri, supply chain och andraverksamheter har studerats av forskare sedan början av 1990-talet. I takt med en ökad spridning avinformationsteknologi (IT) i näringslivet, på såväl operativ som strategisk nivå, har IT ofta tagits uppsom en pådrivande faktor för behovet av agilitet samtidigt som IT fungerar som en potentiellmöjliggörare för agilitet. READ MORE

 3. 3. It’s not all Sun and Bullfighting A visual analysis of how Spain is portrayed in Spanish course books in Sweden

  University essay from Göteborgs universitet

  Author : Beatriz Navarro Morales; Desireé Ibernón Häll; [2015-09-03]
  Keywords : Kultur; Spanska; Läroböcker; Stereotyper; Visuell analys; Culture; Spanish textbooks; Stereotypes; Visual analysis;

  Abstract : I denna uppsats studeras hur spaniens kultur framställs visuellt i läroböker i spanska som modernt språk och försök att framhäva eventuella stereotyper. Enligt Skolverkets ämnesplan för moderna språk i gymnasieskolan ska eleven kunna utveckla “förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används” (Skolverket (b), 2011), med andra ord, kunskap om kulturen och länder där målspråket talas. READ MORE

 4. 4. Lgr 11's Postcolonial Burden of History

  University essay from Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Author : Erik Ryberg; [2015]
  Keywords : Hayden White; Lgr. 11; metanarrative; subaltern; interpolation; postcolonial; history; postmodernism;

  Abstract : Abstract In 2011, the Swedish government created a new curriculum for the compulsory school. This curriculum included stricter guidelines about what was to be taught in a variety of subjects taught in public and many private schools. READ MORE

 5. 5. Konsten att komponera en rabatt

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Andersson; [2015]
  Keywords : växtkomposition; perenn; rabatt; mixed border; blandrabatt; komponera; Slottsträdgården; William Robinson; Gertrude Jekyll; Christopher Lloyd; Piet Oudolf;

  Abstract : Målet med denna studie har varit att ta reda på vilka komponenter som bygger en rabattkomposition och vad som gör att den kan kännas intressant och vacker året om. Förhoppningsvis kan studien användas som en vägledning vid växtkomposition. READ MORE