Essays about: "kultur"

Showing result 1 - 5 of 1139 essays containing the word kultur.

 1. 1. CROWDFUNDING CAMPAIGNS, OPEN SOURCE AND COMMUNITIES The Relationships and Characteristics

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Author : Patricia Ilin; [2017-10-10]
  Keywords : ;

  Abstract : AbstractUppsats/Examensarbete:Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, 15 hpKurs:MK1500 Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå:GrundnivåTermin/år:VT/2017Handledare:Malin SveningssonKursansvarig:Malin SveningssonSidantal:38Antal ord:20,133Nyckelord:Crowdfunding, open source, communities, hackarkultur, teknomeritokrati, relation, kommunikationSyfte:Studiens syfte är att studera de sociotekniska relationerna mellan communities och crowdfunding-kampanjer med open source-produkter.Teori:Kärnan i teorin utgör teknomeritokratisk kultur samt hackarkultur. READ MORE

 2. 2. Doing gender in the gaming industry

  University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Author : Pontus Boholm; Joakim Wikström; [2017-09-14]
  Keywords : Doing gender; gender inclusion; gender stereotypes; gaming industry;

  Abstract : Forskningsområdet ICT har setts som ett maskulint område och forskning har visat att det är problematiskt för kvinnor att komma in i branschen samt att stanna kvar. Inom den industriella utvecklingen så har spelbranschen kommit att bli en utav de största inom media och kultur. READ MORE

 3. 3. A Communication Analysis for UNICEF Lebanon - A media landscape of Lebanon, media consumption habits of Syrian refugees and potential C4D interventions to promote social inclusion and child/youth protection for Syrian children and youths in Lebanon

  University essay from Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Author : Yee-Yin Yap; Abigail Leffler; [2017]
  Keywords : Bullying; C4D interventions; child protection inclusion; children youth; communication channels; digital media; early marriage; gender-based violence; interpersonal communication channels; Lebanon; media channels; media consumption habits; media landscape; public service; refugees; sectarianism; sexual harassment; social communication; Syrian refugees; traditional media; UNICEF Lebanon.;

  Abstract : The objective of this study is to put forward informed C4D recommendations to help organizations like UNICEF combat the situation for Syrian refugee children and youths in Lebanon, who through displacement and resettling into the complex Lebanese socio-political landscape may be at risk of becoming a lost generation. This paper focuses on the prevention and elimination of actions such as bullying, sexual harassment, gender-based violence, and early marriage. READ MORE

 4. 4. "Innovation is at the heart of everything we do" - How to sustain innovation and entrepreneurship, the case of Spotify

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Johanna Schub; Anna Ivarsson; Olivia Von Sydow; [2017]
  Keywords : Innovation; entrepreneurial; sustain; culture; structure; Business and Economics;

  Abstract : Vad är innovation inom en organisation, och varför kämpar så många företag med att förnya sig? Syftet med denna uppsats var att undersöka på vilka sätt etablerade företag lyckas bibehålla sin innovation och entreprenörsanda, genom att se till två huvudaspekter vilka berör ett företags kultur och struktur. Målet var också att bidra till ämnet entreprenörskap, och undersökningsfrågan besvarades genom användandet av företaget Spotify som fallstudie. READ MORE

 5. 5. Pressure to Protest: Need to Belong and Rejection Sensitivity Predict Youth Participation

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Julia Aspernäs; [2017]
  Keywords : political protest; collective action; non-normative; individualism; social identity; rejection sensitivity; need to belong; peer-pressure; violent extremism; Social Sciences;

  Abstract : Younger people are over-represented in political protests, and tend to mobilise via social ties. As previous research has found participation to be predicted by the pressure to conform to social norms, i.e. READ MORE