Essays about: "kultur"

Showing result 1 - 5 of 933 essays containing the word kultur.

 1. 1. It’s not all Sun and Bullfighting A visual analysis of how Spain is portrayed in Spanish course books in Sweden

  University essay from Göteborgs universitet

  Author : Beatriz Navarro Morales; Desireé Ibernón Häll; [2015-09-03]
  Keywords : Kultur; Spanska; Läroböcker; Stereotyper; Visuell analys; Culture; Spanish textbooks; Stereotypes; Visual analysis;

  Abstract : I denna uppsats studeras hur spaniens kultur framställs visuellt i läroböker i spanska som modernt språk och försök att framhäva eventuella stereotyper. Enligt Skolverkets ämnesplan för moderna språk i gymnasieskolan ska eleven kunna utveckla “förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används” (Skolverket (b), 2011), med andra ord, kunskap om kulturen och länder där målspråket talas. READ MORE

 2. 2. How White Is Gold? – A study of whether, to what extent and why the white is rewarded in advertising contests

  University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan

  Author : Daniel Gadd; Erik Reimers; [2015]
  Keywords : vitt; guld; reklam; reklamtävling; Guldägget; CLIO Awards; Eurobest; premiera; printannons; print; tryckta medier; tidningsannons; färger; intryck; perception; färgteori; kommunikation; visuell kommunikation; budskap; creative director; art director;

  Abstract : Vitt har länge gått hand i hand med det minimalistiska och enkla, och har en gemensam historia med den estetik och uttryck som återfinns i vår kultur i Sverige. Det gäller för vår arkitektur såväl som vår klädstil och visuella uttryck i den formgivning som skapas. READ MORE

 3. 3. Process for preparing work instructions : A multiple case study at Volvo Group Trucks Operations

  University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutvecklingTekniska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutvecklingTekniska fakulteten

  Author : Sofie Jansson; Frida Delin; [2015]
  Keywords : preparation process; process mapping; work instructions; assembly; process planning; case study; standardization; beredningsprocess; processkartläggning; arbetsinstruktion; montering; processplanering; fallstudie; standardisering;

  Abstract : A study made by Johansson, Fast-Berglund and Moestam (in press) shows that diversity regarding how information is used exists in global production networks. To be closer to markets, organizations have chosen to globalize their business which is one reason for why diversity arises. READ MORE

 4. 4. Swaption Pricing under Hull-White Model using Finite Difference Method with Extension to European Cancellable Swap : Swaption Pricing under Hull-White Model using Finite Difference Method with Extension to European Cancellable Swap

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Author : Xinyan Lin; [2015]
  Keywords : swaption; hull-white; finite difference; cancellabe swaption;

  Abstract : This thesis mainly focuses on analyzing and pricing European swaption viaCrank{Nicolson Finite Dierence method. This paper begins with somerather common instruments, denitions and valuations are also provided. READ MORE

 5. 5. Optimal Linear Combinations of Portfolios Subject to Estimation Risk

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Author : Robin Jonsson; [2015]
  Keywords : Markowitz; Portfolio Optimization; Diversification; Convex Optimums; Linear Combinations; Estimation Risk; Parameter Uncertainty; Global Minimum Variance; Mean-Variance Analysis; Naive Diversification; Modern Portfolio Theory; Allocation; Shrinkage; Covariance Estimation;

  Abstract : The combination of two or more portfolio rules is theoretically convex in return-risk space, which provides for a new class of portfolio rules that gives purpose to the Mean-Variance framework out-of-sample. The author investigates the performance loss from estimation risk between the unconstrained Mean-Variance portfolio and the out-of-sample Global Minimum Variance portfolio. READ MORE