Essays about: "kultur"

Showing result 1 - 5 of 909 essays containing the word kultur.

 1. 1. Att synliggöra det osynliga : om konstnärliga uttryck som verktyg för att synliggöra ekosystem i staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johanna Good; [2016]
  Keywords : ekosystem; natur; biofili; konst; ekologisk landskapsdesign; naturpedagogik; miljöengagemang;

  Abstract : Urbaniseringen i världen fortsätter att öka och förflyttningen av människor skapar såväl ekologiska som sociala påfrestningar och globala som lokala utmaningar. Ekologins roll och samspelet mellan människa och natur framträder i denna studie som grundläggande för hur dessa utmaningar ska hanteras. READ MORE

 2. 2. The Mycelim Connection

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Axel Zedell; [2016]
  Keywords : Mycelium; fungi; environment; architecture; mass extinction;

  Abstract : Humans used to be a part of nature, now we have become a force of nature. Our culture is based on infinite growth on a planet with finite resources. Its obvious that we need to change our lifestyle, in a radical way.Its not enough to drive a prius, buying organic food, or as an architect draw buildings with green roofs. READ MORE

 3. 3. Ethical Aspects of Norwegian Aquaculture

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Author : David Gyllander; [2016]
  Keywords : Ethical Matrix; Aquaculture; Governmental Report; Ethics;

  Abstract : The Norwegian government has submitted a report to the Norwegian parliament, concluding that raw oil export can no longer sustain economic growth. Norway is therefore seeking other industries to minimize the economic loss this is causing. Norway is already the largest exporter of salmon and trout in the world. READ MORE

 4. 4. Drömmarnas stad och hemmet i skogen : diskursiva framställningar av det urbana och det rurala i svensk populärmusik

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Julia Löf; [2016]
  Keywords : diskursanalys; hegemoni; urban och rural; natur och kultur; pastoral; populärmusik;

  Abstract : Vad kan populärmusikens texter säga oss om hur staden och landsbygden framställs för oss? Syftet med denna kandidatuppsats inom ämnet landsbygdsutveckling är att undersöka delade bilder av det urbana respektive det rurala så som de framträder i texterna, för att se vilka diskurser dessa populärmusikaliska texter anknyter till. För att undersöka detta har jag använt mig av en diskursanalytisk ingång i teori och metod, där Laclau och Mouffe’s diskursteori med fokus på kamp om meningsskapande och hegemoni varit en grundsten. READ MORE

 5. 5. “…my insides were like a house…” : A Study of Body and Space in Mercè Rodoreda’s La Plaça del Diamant 

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Author : Sofia Iaffa; [2016]
  Keywords : Mercè Rodoreda; body; space; subject;

  Abstract : The present thesis is a study of how body and space interrelate in the novel La Plaça del Diamant (1962)by the Catalan writer Mercè Rodoreda (1908-1983). I will in the following argue that these relations are important effects of the literary form of the novel and study how they produce a certain form of subjectivity. READ MORE