Essays about: "kultur"

Showing result 1 - 5 of 897 essays containing the word kultur.

 1. 1. IT Agility A Conceptual Model and an Empirical Assessment of Organizations in Sweden

  University essay from IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Author : Michael Yousif; [2015-10-20]
  Keywords : Agility; Enterprise Agility; Business Agility; IT Agility; Information Technology; IT Organisation; IT Function;

  Abstract : Anpassningsförmågan (agilitet) hos organisationer inom tillverkningsindustri, supply chain och andraverksamheter har studerats av forskare sedan början av 1990-talet. I takt med en ökad spridning avinformationsteknologi (IT) i näringslivet, på såväl operativ som strategisk nivå, har IT ofta tagits uppsom en pådrivande faktor för behovet av agilitet samtidigt som IT fungerar som en potentiellmöjliggörare för agilitet. READ MORE

 2. 2. It’s not all Sun and Bullfighting A visual analysis of how Spain is portrayed in Spanish course books in Sweden

  University essay from Göteborgs universitet

  Author : Beatriz Navarro Morales; Desireé Ibernón Häll; [2015-09-03]
  Keywords : Kultur; Spanska; Läroböcker; Stereotyper; Visuell analys; Culture; Spanish textbooks; Stereotypes; Visual analysis;

  Abstract : I denna uppsats studeras hur spaniens kultur framställs visuellt i läroböker i spanska som modernt språk och försök att framhäva eventuella stereotyper. Enligt Skolverkets ämnesplan för moderna språk i gymnasieskolan ska eleven kunna utveckla “förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används” (Skolverket (b), 2011), med andra ord, kunskap om kulturen och länder där målspråket talas. READ MORE

 3. 3. In the middle of the implementation of the risk assessment tool RAMP: A case study at Scania AB

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Lisa Linhardt; [2015]
  Keywords : ;

  Abstract : The RAMP tool was developed at KTH and is used to risk assess Human Factors and Ergonomic (HFE) within manual handling. This master thesis study how the start of the implementation of the RAMP tool at Scania AB went, what difficulties did exist in the implementation and what went well. READ MORE

 4. 4. How White Is Gold? – A study of whether, to what extent and why the white is rewarded in advertising contests

  University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan

  Author : Daniel Gadd; Erik Reimers; [2015]
  Keywords : vitt; guld; reklam; reklamtävling; Guldägget; CLIO Awards; Eurobest; premiera; printannons; print; tryckta medier; tidningsannons; färger; intryck; perception; färgteori; kommunikation; visuell kommunikation; budskap; creative director; art director;

  Abstract : Vitt har länge gått hand i hand med det minimalistiska och enkla, och har en gemensam historia med den estetik och uttryck som återfinns i vår kultur i Sverige. Det gäller för vår arkitektur såväl som vår klädstil och visuella uttryck i den formgivning som skapas. READ MORE

 5. 5. Process for preparing work instructions : A multiple case study at Volvo Group Trucks Operations

  University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutvecklingTekniska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutvecklingTekniska fakulteten

  Author : Sofie Jansson; Frida Delin; [2015]
  Keywords : preparation process; process mapping; work instructions; assembly; process planning; case study; standardization; beredningsprocess; processkartläggning; arbetsinstruktion; montering; processplanering; fallstudie; standardisering;

  Abstract : A study made by Johansson, Fast-Berglund and Moestam (in press) shows that diversity regarding how information is used exists in global production networks. To be closer to markets, organizations have chosen to globalize their business which is one reason for why diversity arises. READ MORE