Essays about: "kultur"

Showing result 1 - 5 of 1065 essays containing the word kultur.

 1. 1. Hedging Interest Rate Derivatives (Evidence from Swaptions) in a Negative Interest Rate Environment: : A comparative analysis of Lognormal and Normal Model

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Author : Shedrack Lutembeka; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : This thesis is about hedging interest rate derivatives in a negative interest rate environment.The main focus is on doing a comparative analysis on how risk varies between Lognormaland Normal models. READ MORE

 2. 2. Literary pictures of Charles XII : Perception of the Swedish warrior king in the texts between the years 1731-1995

  University essay from Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Author : Sara Karlsson; [2017]
  Keywords : charles XII; king; Sweden; 1700s; history; karl XII; kung; Sverige; 1700-talet; stormakt; officer; militär; statsman; historia; historisk aktör;

  Abstract : Syftet med denna uppsats är att utröna hur Karl XII har använts inom litteraturen under 1700, 1800 samt 1900-talet. Frågeställningarna som ska besvaras är ställda utifrån Karl XII:s personlighet, politiska förmåga som statsman och slutligen Karl XII:s egenskaper som en militär ledare. READ MORE

 3. 3. Macromolecular Crowding as a Determinant of Protein Viability -- a Lattice Model Study

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Author : Daniel Nilsson; [2017]
  Keywords : Protein folding; Macromolecular crowding; HP model; Physics and Astronomy;

  Abstract : We study the effects of macromolecular crowding with interacting crowders in the simple HP-model of protein folding, by performing Monte Carlo simulations of a single flexible HP protein in the presence of folded rigid crowders. In contrast to the well-known stabilization of steric crowders, we find that interacting crowders usually destabilize the test protein, often significantly so. READ MORE

 4. 4. The Potential Role of Critical Literacy Pedagogy as a Methodology When Teaching Literature in Upper Secondary School in Sweden : A Quantitative Study of English Teachers’ Literature Choices

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Author : Kim Killgren de Klonia; [2017]
  Keywords : Critical Literacy Pedagogy; Literature; Upper Secondary School; Teachers; Literature Choices; CLP; EFL; English as a Foreign Language;

  Abstract : Literature’s role in the foreign language classroom has been extensively researched, and the benefits of enjoyable reading firmly established. But could teachers benefit from a new perspective in the form of Critical Literacy Pedagogy when choosing and teaching literary works? Critical Literacy Pedagogy, CLP, is a method of critically examining literature to detect possible power structures e. READ MORE

 5. 5. Tjejers villkor på spontanidrottsplatser : Hur man kan stimulera unga tjejers spontana fysiska aktivitet på en idrottsplats - en fallstudie om Alby Folkhälsopark

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Croner; [2017]
  Keywords : genusperspektiv på idrott; Alby Folkhälsopark; spontanidrott; näridrottsplatser; jämställdhet i landskapsarkitektur; genusmedveten gestaltning; offentliga rummet; folkhälsa;

  Abstract : Denna uppsats bygger på en litteratur- och en fallstudie om unga tjejer i det offentliga rummet och idrottsplatser. Den problematiserar och undersöker det faktum att tjejer, i lägre grad än killar nyttjar idrottsplatser för spontan fysisk aktivitet. READ MORE