Essays about: "liggbeteende"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the word liggbeteende.

 1. 1. Fördelar och nackdelar med olika strömaterial ur hästvälfärds- och gödselhanteringsperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Jessica Vahlberg; [2016]
  Keywords : häst; hästhållning; kompostering; liggbeteende; luftburna partiklar; luftkvalité; airborne particles; air quality; composting; equine; horse; horse keeping; lying behaviour;

  Abstract : Valet av strömaterial har en betydande påverkan på hästens välfärd då det inverkar på luftkvalitén i stallet, hästens liggbeteende och möjlighet till sysselsättning för hästen. Strömaterialet påverkar också gödselhanteringen gällande lagring, gödselvolym samt komposterbarhet. READ MORE

 2. 2. Teknik och management för en bättre boxhygien i slaktgrisstallar

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Malin Olsson; [2016]
  Keywords : stallmiljö; ventilation; kylfaktor; värmebalans; liggbeteende;

  Abstract : Flera faktorer ligger till grund för god djurhållning, varav en av dessa är boxhygien. Förutom den dagliga tillsynen och grundläggande skötseln av grisarna, kan hygienen i grisboxarna påverkas av bland annat ventilation, värme/kyla och foder. READ MORE

 3. 3. Strömedel till mjölkkor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Elin Ratcovich; [2016]
  Keywords : hygien; komfort; liggbeteende; preferens; strö; välfärd; hygiene; comfort; lying behavior; preference; bedding; welfare;

  Abstract : Strömedel används för att skapa en liggyta med god hygien och bra komfort för mjölkkor. Hygienen är betydelsefull för kostsamma sjukdomar som mastit och komforten påverkar hur länge korna väljer att ligga ned. Reducerad liggtid kan leda till stress, hältor och till viss del minskat foderintag. READ MORE

 4. 4. Påverkan av berikning hos älgar (Alces alces ssp) i fångenskap

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sara Persson; [2015]
  Keywords : alces alces; beteende; älg; berikning; fångenskap; klövdjur; hägn; hjortdjur; hjortdjur i fångenskap; älgens beteende; berikning älgar; älgar i fångenskap; berikning klövdjur; älgar i hägn;

  Abstract : Sverige har hög densitet på älgar, inte bara i det vilda utan även på älg- och djurparker runt om i landet. De stora hjortdjuren är vackra att se på och populära turistmål men det är inte lätt att ha älgar i hägn. De är koncentrat-selekterande idisslare som i naturen noggrant väljer ut sin föda efter en energimaximerad strategi. READ MORE

 5. 5. Hur påverkar gummigolv i grisningsboxen suggans liggtider, liggbeteende och hennes tid för att lägga sig?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Nina Winter; [2014]
  Keywords : pigs; sows; farrowing pen; rubber flooring; rubber mats; lying behaviour; lying down;

  Abstract : In the farrowing pens the amount of bedding material and the quality of the concrete floor has a huge impact on both the sow and the piglets. In this study imbedding of rubber flooring on the solid area in the farrowing pen was used to see if it had any effects on the sows lying behaviour when compared to concrete. READ MORE