Essays about: "literature review on financial performance analysis"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the words literature review on financial performance analysis.

 1. 1. How to Fully Obtain the Potential Benefits of a Digital Document Management System – A Guide to Successful Implementation

  University essay from Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Author : Axel Söderlund Carlborg; [2017]
  Keywords : Connected Manufacturing; Digitisation; Documentation; Document Management; Industry 4.0; Internet of Things; ISO; ISO 9000; Technology and Engineering;

  Abstract : Background Technological advancements over the last decades have resulted in an increased degree of digitalisation within as well as in between companies around the world. As a result, requirements on companies in general are growing and global competition is steadily increasing. READ MORE

 2. 2. Effective Sampling and Windowingfor an Artificial Neural Network Model Used in Currency Exchange Rate Forecasting

  University essay from KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Author : Sam Johansson; Shayan Nafar; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : Financial forecasting is a field of great interest in academia and economy. The subfield of exchangerate prediction is of considerable value to practically every entity operating within the financialmarket. READ MORE

 3. 3. Energy losses in hydraulic systems of water treatment plants: An application to Vombverket in south Sweden

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Author : Ssenozi Ivan; [2016]
  Keywords : Hydraulic system; Energy losses; Local losses; Discharge; Fittings; Pipes; Pipe Flow Expert Model; Loop; Friction losses; Technology and Engineering;

  Abstract : Sydvatten AB is a municipally owned company producing and supplying drinking water to about 900,000 inhabitants in southern Sweden through two water treatment plants (WTP), Ringsjöverket and Vombverket. At Vombverket, the present capacity is somewhat reduced because of pressure losses in the pipe systems of the WTP. READ MORE

 4. 4. How to measure Return on Investment on Voice of the Customer - A case study at the ASSA ABLOY Group

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : LINNEA CARLSSON; CAROLINE JOHANSSON; [2016]
  Keywords : Voice of the Customer; Innovation measurements; Innovation performance; Knowledge management; Voice of the Customer; Innovationsmätning; Innovationsprestanda; Kunskapshantering;

  Abstract : Innovation är idag en välkänd framgångsfaktor för företag att skaffa sig konkurrensfördelar (Mansury & Love, 2008; Sicotte, Drouin & Delerue, 2014). En bra utgångspunkt för innovation är att samla kundinsikter genom en metod som kallas Voice of the Customer (VoC) där det har visat sig att användningen av metoden kan leda till en hel del förbättringar, både finansiella och icke-finansiella, t. READ MORE

 5. 5. Produktionsnyckeltal och ekonomisk lönsamhet i mjölkproduktionen - en studie av 18 norrländska mjölkgårdar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Sofia Jansson; [2015]
  Keywords : mjölkproduktion; nyckeltal; ekonomi; milk production; key performance indicators; economy;

  Abstract : Denna studie utgör en del av projektet ”Mera mjölk i tankarna” vilket drivs av Växa Sverige i samarbete med, LRF Västerbotten, Norrmejerier och LRF konsult för att utveckla och stärka mjölkföretagen i Norrbotten och Västerbotten. Syftet med denna delstudie var att undersöka vilka produktionsfaktorer som har stor betydelse för att uppnå en god ekonomi och lönsamhet i ett mjölkföretag. READ MORE