Essays about: "master thesis in sustainable development"

Showing result 1 - 5 of 126 essays containing the words master thesis in sustainable development.

 1. 1. Closing the Gap: An interview study with Swedish newspaper publishers and editors on the lack of consistency between commitments on media and gender and actual representation

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Author : Josefine Jacobsson; [2016-09-12]
  Keywords : gender equality; freedom of expression; global commitments; media; gender; business model;

  Abstract : Women are grossly underrepresented as news subjects globally. This is a direct violation of the universal human right of freedom of expression, as well as a major hindrance to global sustainable development and societal gender equality, as addressed by the United Nations. READ MORE

 2. 2. Should sex tourism be viewed as a threat for future development? : A perspective that explores the general approach of sex tourism and prostitution in the tourism industry based on historical, cultural, and traditional values in The Gambia.

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Author : Louise Jonsson; Matilda Nilsson; [2016]
  Keywords : Toubabs; Bumsters; Sex Tourism; Child sex tourism; Prostitution; Sustainable development; Tourism; Sex; Undeveloped countries; Gambia; Africa; Europe; Colonialism; NGO’s; Family values and Islam.;

  Abstract : This bachelor thesis describes the component of society which sex tourism descends from in Gambia. Sex tourism is an emerging sub-industry to tourism that affects several different social spheres in communities that are characterized by tourism. READ MORE

 3. 3. theatRUM - scener för alla : ett gestaltningsförslag för möten i en naturpark i Ulleråker

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emma Ask; Hannah Marschall; [2016]
  Keywords : offentliga rummet; Ulleråker; naturpark; gestalta mötesplatser; flexibilitet;

  Abstract : Uppsala växer som aldrig förr – fram till 2030 beräknas invånarantalet ha ökat med 50 000. För att stadens utveckling skall vara socialt håll¬bar måste, enligt vår uppfattning, de offentliga utrymmena prioriteras. READ MORE

 4. 4. BI-EFFEKT : ett tävlingsförslag för Selmas park i Backa, Göteborg

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rebecca Sjöstrand Härlin; Carolina Ögren; [2016]
  Keywords : gestaltning; park; arkitekttävling; Göteborg; Backa;

  Abstract : Tävlingar är ett vanligt arbetssätt inom arkitektyrket och ger möjligheten att utveckla och testa sina kunskaper i likvärdig konkurrens med andra inom samma yrke. Genom att delta i en tävling såg vi en möjlighet att prova detta sätt att arbeta som inte testats under samma press och konkurrens under utbildningen. READ MORE

 5. 5. Design of a modular solar powered outdoor lighting system

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Patrik-Patricio Azócar Nordeman; [2016]
  Keywords : Solar power; Sustainability; Creative product development; Outdoor lighting; Module based; Environmental friendly; Clas Ohlson;

  Abstract : This reports describes a master thesis project in Industrial Design Engineering at Lulea University of Technology in collaboration with Clas Ohlson.The master thesis was performed during 2015/2016 and is part of a product development project at Clas Ohlson aiming to develop a new kind of solar powered out door light. READ MORE