Essays about: "master thesis in sustainable development"

Showing result 1 - 5 of 140 essays containing the words master thesis in sustainable development.

 1. 1. Elektrisk lådcykel som tjänst : En konceptstudie

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Marcus Steenberg; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : This Master’s thesis was done with the research group Green Leap at KTH. Green Leap is working for engaging design in sustainable development to act as a catalyst for change. READ MORE

 2. 2. Upplev vattnet : ett gestaltningsförslag för ett strandstråk i Motala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Svanland; [2017]
  Keywords : strandstråk; strandpromenad; vattennära kontakt; social hållbarhet; estetisk hållbarhet;

  Abstract : Allmän parkmark längs vattnet är rekreativt värdefulla ytor som riskerar bli privatiserade vid en stadsförtätning. Genom att hålla stadsnära platser vid sjöar och vattendrag tillgängliga för allmänheten ges en möjlighet till utemiljöer med god livskvalitet. READ MORE

 3. 3. Skogliga bioinnovationer för ett fossilfritt jordbruk : en jämförande livscykelanalys på en bio- och fossilbaserad marktäckningsduk inom svenskt jordbruk

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Fredrik Langell; [2017]
  Keywords : biomaterial; bioplast; cellulosa; klimatpåverkan; LCA; odling; papper; LDPE; utsläpp;

  Abstract : Den traditionellt fossilbaserade världsekonomin är ifrågasatt och anses ohållbar för vår framtid. En övergång mot en mer biobaserad ekonomi är därför i fokus på nationell och internationell nivå för att konfrontera klimat-, miljö- och resursproblematik. READ MORE

 4. 4. Multinational Corporation and Its Sustainable Engagement with Local Small Businesses : A Case Study of Unilever Thailand

  University essay from

  Author : Roméo Gaiga; Siriwimon Thorngmun; [2017]
  Keywords : Sustainable Development; Corporate Social Responsibility; Base of the Pyramid; Sufficiency Economy; Mom Pop Stores; Multinational Corporations;

  Abstract : Once the boundary in global investment does no longer exist, a substantial number of multinational corporations (MNCs) seek for the lower-cost countries such as developing countries or emerging countries to be their production bases. It is undeniable to say that these recipient countries will benefit abundantly in several aspects namely: capital and technical knowledge, employment boost and economic development stimulation. READ MORE

 5. 5. An investigation of rapeseed protein as a new food product

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Sofia Dahlberg; [2017]
  Keywords : food engineering; livsmedelsteknik; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Abstract : The combination of a growing global population and a limiting amount of farmland creates a need for new innovative food products to achieve a global sustainable development and a healthy population. Rapeseed press cake is a low-cost by-product of rapeseed oil production and is very high in protein and fiber. READ MORE