Essays about: "master thesis in sustainable development"

Showing result 1 - 5 of 125 essays containing the words master thesis in sustainable development.

 1. 1. Closing the Gap: An interview study with Swedish newspaper publishers and editors on the lack of consistency between commitments on media and gender and actual representation

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Author : Josefine Jacobsson; [2016-09-12]
  Keywords : gender equality; freedom of expression; global commitments; media; gender; business model;

  Abstract : Women are grossly underrepresented as news subjects globally. This is a direct violation of the universal human right of freedom of expression, as well as a major hindrance to global sustainable development and societal gender equality, as addressed by the United Nations. READ MORE

 2. 2. The convergence of societal advancement and the education of future sustainability professionals: a solution-oriented approach to place-based environmental changes - A descriptive case study of the Master's course 'Strategic Environmental Development' of Lund University, Sweden

  University essay from Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Author : Lindsey Zemler; [2016]
  Keywords : participatory sustainability research; sustainability research education; key competencies; stakeholder engagement; real-world learning; higher education; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Building sustainable, collaborative solutions to contemporary sustainability challenges requiresa new generation of future professionals or ‘change-agents,’ the engagement of non-academicstakeholders, and academic facilitation. Educational reform is needed in order to enhancestudents’ competencies in becoming effective sustainability professionals. READ MORE

 3. 3. Should sex tourism be viewed as a threat for future development? : A perspective that explores the general approach of sex tourism and prostitution in the tourism industry based on historical, cultural, and traditional values in The Gambia.

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Author : Louise Jonsson; Matilda Nilsson; [2016]
  Keywords : Toubabs; Bumsters; Sex Tourism; Child sex tourism; Prostitution; Sustainable development; Tourism; Sex; Undeveloped countries; Gambia; Africa; Europe; Colonialism; NGO’s; Family values and Islam.;

  Abstract : This bachelor thesis describes the component of society which sex tourism descends from in Gambia. Sex tourism is an emerging sub-industry to tourism that affects several different social spheres in communities that are characterized by tourism. READ MORE

 4. 4. theatRUM - scener för alla : ett gestaltningsförslag för möten i en naturpark i Ulleråker

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emma Ask; Hannah Marschall; [2016]
  Keywords : offentliga rummet; Ulleråker; naturpark; gestalta mötesplatser; flexibilitet;

  Abstract : Uppsala växer som aldrig förr – fram till 2030 beräknas invånarantalet ha ökat med 50 000. För att stadens utveckling skall vara socialt håll¬bar måste, enligt vår uppfattning, de offentliga utrymmena prioriteras. READ MORE

 5. 5. BI-EFFEKT : ett tävlingsförslag för Selmas park i Backa, Göteborg

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rebecca Sjöstrand Härlin; Carolina Ögren; [2016]
  Keywords : gestaltning; park; arkitekttävling; Göteborg; Backa;

  Abstract : Tävlingar är ett vanligt arbetssätt inom arkitektyrket och ger möjligheten att utveckla och testa sina kunskaper i likvärdig konkurrens med andra inom samma yrke. Genom att delta i en tävling såg vi en möjlighet att prova detta sätt att arbeta som inte testats under samma press och konkurrens under utbildningen. READ MORE