Essays about: "miljöcertifiering"

Showing result 1 - 5 of 14 essays containing the word miljöcertifiering.

 1. 1. Constructing with wood : What are the economical and environmental benefits and barriers of using wood as a construction material

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : John Waldenström; [2017]
  Keywords : Wood; environment; economics; trä; miljö; ekonomi;

  Abstract : One of the biggest issues of our time is the environment. In December 2015, 195 countries agreed to the first-ever universal, legally binding global climate deal, The Paris Protocol – A blueprint for tackling global climate change beyond 2020. READ MORE

 2. 2. En studie av miljöcertifieringssystem och fastighetsvärderingssystem : ökar en miljöcertifiering en fastighets värde?

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Nadia Hedeya; [2017]
  Keywords : hållbar utveckling; hållbar stadsutveckling; BREEAM; LEED; miljöbyggnad; fastighetsvärdering; certifiering; miljöcertifiering; Ankarparken;

  Abstract : Bygg- och fastighetsbranschen står för en stor del av världens miljöbelastning och energiförbrukning. Både från befintliga byggnader och från det nybyggda. Det finns mycket att göra för att de befintliga byggnaderna ska bli bättre för miljön men också mycket som man måste och kan göra nar man bygger nytt. READ MORE

 3. 3. Environmental certification of commercial real estate

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Niklas Karlsson; Marcus Källbrink; [2016]
  Keywords : Environmental Certification; Commercial real; estate; Property owner; Tenant; Miljöcertifiering; Kommersiella fastigheter; Fastighetsägare; Hyresgäst;

  Abstract : Over the last ten years there has been a significant increase in environmental certification ofbuildings in the world. More and more people are getting aware of the fact that buildings usea lot of energy and affect the wellbeing of the community and our planet. READ MORE

 4. 4. Upprätthållning av miljöcertifiering : en komparativ fallstudie på Sveriges lantbruksuniversitet

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Emma Johansson; Max Viktorsson; [2016]
  Keywords : certifikat; fallstudie; kontinuerligt arbete; miljöledningssystem; MLS; praktiskt; ständig förbättring; universitet; upprätthållning;

  Abstract : Under de senaste åren har miljöfrågan blivit allt mer aktuell i samhället. Detta har gjort att många organisationer anammat verktyg som miljöledningssystem för att kunna jobba mer effektivt med sitt miljöarbete och ständigt följa upp resultat. READ MORE

 5. 5. Globaliserad snittblomsproduktion och svensk kyrkogårdsförvaltning ur ett hållbarhetsperspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Therése Rydsberg; [2016]
  Keywords : kyrkogårdsförvaltning; miljöcertifiering; snittblommor; rosor; Kenya; miljöetik;

  Abstract : När en blomma klippts från plantan är den ytterst förgänglig. Detta faktum var tidigare avgörande vid val av plats för kommersiell odling av snittblommor, då verksamheten var begränsad till områden nära den konsumerande marknaden. Idag är dock avståndet inte längre av någon betydelse. READ MORE