Essays about: "miljöcertifiering"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the word miljöcertifiering.

 1. 1. Upprätthållning av miljöcertifiering : en komparativ fallstudie på Sveriges lantbruksuniversitet

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Emma Johansson; Max Viktorsson; [2016]
  Keywords : certifikat; fallstudie; kontinuerligt arbete; miljöledningssystem; MLS; praktiskt; ständig förbättring; universitet; upprätthållning;

  Abstract : Under de senaste åren har miljöfrågan blivit allt mer aktuell i samhället. Detta har gjort att många organisationer anammat verktyg som miljöledningssystem för att kunna jobba mer effektivt med sitt miljöarbete och ständigt följa upp resultat. READ MORE

 2. 2. Globaliserad snittblomsproduktion och svensk kyrkogårdsförvaltning ur ett hållbarhetsperspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Therése Rydsberg; [2016]
  Keywords : kyrkogårdsförvaltning; miljöcertifiering; snittblommor; rosor; Kenya; miljöetik;

  Abstract : När en blomma klippts från plantan är den ytterst förgänglig. Detta faktum var tidigare avgörande vid val av plats för kommersiell odling av snittblommor, då verksamheten var begränsad till områden nära den konsumerande marknaden. Idag är dock avståndet inte längre av någon betydelse. READ MORE

 3. 3. Exploiting Opportunities in Green Building Certification : A study of how energy supply compaies can engage in the green building certification market.

  University essay from Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation; Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation

  Author : Viktor Cardfelt; Patric Boström; [2015]
  Keywords : Green building certification; network context; energy supply company; business relationships; business opportunities; business opportunity exploitation; Miljöcertifiering av byggnader; nätverkskontext; energiföretag; affärsrelationer; affärsmöjligheter; tillvaratagande av affärsmöjligheter;

  Abstract : This study departed from a research basis being somewhat lacking in the context of green building certification and especially the two-folded problem, regarding the characteristics of the network of business relationships and how an energy supply company should exploit opportunities in this network context and its relationships. As such, the purpose of this study is to investigate and analyse the network context and its business relationship characteristics, as well as to present recommendations of how an energy supply company can engage green building certification and cope with the business relationships in order to exploit business opportunities. READ MORE

 4. 4. Green bonds

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Elias Söderström; Alfred Larsson Regnström; [2014]
  Keywords : Real Estate Financing; Environmental certification; Green bond; CSR; Greenwash; Fastighetsfinansiering; miljöcertifiering; grön obligation; CSR; Greenwash;

  Abstract : The Green Bond market in Sweden is still relatively new and the first companies to issuethese new financial products in Sweden were companies on the real estate market. Thepurposeof this thesis is to examine the characteristic that makes a Green Bond different toother Bonds and to understand why this product is of interest to investors and issuers. READ MORE

 5. 5. Drivkrafter och barriärer för FSC-certifiering inom försörjningskedjan till miljöcertifierade byggnader

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Anna Thorning; [2014]
  Keywords : spårbarhetscertifiering; konkurrensfördelar; försörjningskedjan; innovationsspridning;

  Abstract : Miljöcertifieringar av byggnader blir allt vanligare i Sverige. En av dessa är certifieringssystemet Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) som administreras av Sweden Green Building Council. READ MORE