Essays about: "miljöcertifiering"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the word miljöcertifiering.

 1. 1. Environmental certification of commercial real estate

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Niklas Karlsson; Marcus Källbrink; [2016]
  Keywords : Environmental Certification; Commercial real; estate; Property owner; Tenant; Miljöcertifiering; Kommersiella fastigheter; Fastighetsägare; Hyresgäst;

  Abstract : Over the last ten years there has been a significant increase in environmental certification ofbuildings in the world. More and more people are getting aware of the fact that buildings usea lot of energy and affect the wellbeing of the community and our planet. READ MORE

 2. 2. Upprätthållning av miljöcertifiering : en komparativ fallstudie på Sveriges lantbruksuniversitet

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Emma Johansson; Max Viktorsson; [2016]
  Keywords : certifikat; fallstudie; kontinuerligt arbete; miljöledningssystem; MLS; praktiskt; ständig förbättring; universitet; upprätthållning;

  Abstract : Under de senaste åren har miljöfrågan blivit allt mer aktuell i samhället. Detta har gjort att många organisationer anammat verktyg som miljöledningssystem för att kunna jobba mer effektivt med sitt miljöarbete och ständigt följa upp resultat. READ MORE

 3. 3. Globaliserad snittblomsproduktion och svensk kyrkogårdsförvaltning ur ett hållbarhetsperspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Therése Rydsberg; [2016]
  Keywords : kyrkogårdsförvaltning; miljöcertifiering; snittblommor; rosor; Kenya; miljöetik;

  Abstract : När en blomma klippts från plantan är den ytterst förgänglig. Detta faktum var tidigare avgörande vid val av plats för kommersiell odling av snittblommor, då verksamheten var begränsad till områden nära den konsumerande marknaden. Idag är dock avståndet inte längre av någon betydelse. READ MORE

 4. 4. Green Buildings – Legal and economic possibilities and limitations to increase the green building stock

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Emma Szecsödy; [2016]
  Keywords : Green buildings; eco-building; Green building certification; Environmental assessment; Buildings; Green; Gröna byggnader; Miljöbyggnader; Miljöcertifiering; Fastigheter; Byggnader; Grön;

  Abstract : Buildings account for about thirty percent of the total emissions of greenhouse gases annuallyin the world. Forty percent of the world´s energy is consumed by buildings. Buildings are alarge part of the world´s environmental problems and it´s hard to ignore this fact. READ MORE

 5. 5. Exploiting Opportunities in Green Building Certification : A study of how energy supply compaies can engage in the green building certification market.

  University essay from Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation; Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation

  Author : Viktor Cardfelt; Patric Boström; [2015]
  Keywords : Green building certification; network context; energy supply company; business relationships; business opportunities; business opportunity exploitation; Miljöcertifiering av byggnader; nätverkskontext; energiföretag; affärsrelationer; affärsmöjligheter; tillvaratagande av affärsmöjligheter;

  Abstract : This study departed from a research basis being somewhat lacking in the context of green building certification and especially the two-folded problem, regarding the characteristics of the network of business relationships and how an energy supply company should exploit opportunities in this network context and its relationships. As such, the purpose of this study is to investigate and analyse the network context and its business relationship characteristics, as well as to present recommendations of how an energy supply company can engage green building certification and cope with the business relationships in order to exploit business opportunities. READ MORE