Essays about: "miljöcertifiering"

Showing result 1 - 5 of 16 essays containing the word miljöcertifiering.

 1. 1. Energy follow-up of the technology building in New Karolinska Solna Hospital (NKS)

  University essay from KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Author : Asal Mohsenchian; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Vikten av energieffektivisering och hållbarhet i samhället har blivit allt mer uppenbar under de senaste åren på grund av ökade CO2-utsläpp, energipriser och den globala uppvärmningen. Europeiska unionen har som mål att minska utsläppen av växthusgaser med 20% och öka andelen förnybar energi till 20 % av den totala energianvändningen fram till 2020. READ MORE

 2. 2. Environmental certifications Miljöbyggnad & Svanen Ecolabelling of a multi-family house and a comparison of the indoor environment

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Behnam Khabiri; [2017]
  Keywords : Miljöbyggnad; Svanen; Miljöcertifiering; inomhusmiljö;

  Abstract : I dagens samhälle har det blivit allt vanligare med miljöfrågor och detta har påverkat byggbranschen kraftigt. Eftersom miljöbyggnad ger en bättre levnadskvalité, miljö samt billigare drift så har allt fler byggherrar attraherats till det och ändrat på branschens synvinkel. READ MORE

 3. 3. Constructing with wood : What are the economical and environmental benefits and barriers of using wood as a construction material

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : John Waldenström; [2017]
  Keywords : Wood; environment; economics; trä; miljö; ekonomi;

  Abstract : One of the biggest issues of our time is the environment. In December 2015, 195 countries agreed to the first-ever universal, legally binding global climate deal, The Paris Protocol – A blueprint for tackling global climate change beyond 2020. READ MORE

 4. 4. En studie av miljöcertifieringssystem och fastighetsvärderingssystem : ökar en miljöcertifiering en fastighets värde?

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Nadia Hedeya; [2017]
  Keywords : hållbar utveckling; hållbar stadsutveckling; BREEAM; LEED; miljöbyggnad; fastighetsvärdering; certifiering; miljöcertifiering; Ankarparken;

  Abstract : Bygg- och fastighetsbranschen står för en stor del av världens miljöbelastning och energiförbrukning. Både från befintliga byggnader och från det nybyggda. Det finns mycket att göra för att de befintliga byggnaderna ska bli bättre för miljön men också mycket som man måste och kan göra nar man bygger nytt. READ MORE

 5. 5. Environmental certification of commercial real estate

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Niklas Karlsson; Marcus Källbrink; [2016]
  Keywords : Environmental Certification; Commercial real; estate; Property owner; Tenant; Miljöcertifiering; Kommersiella fastigheter; Fastighetsägare; Hyresgäst;

  Abstract : Over the last ten years there has been a significant increase in environmental certification ofbuildings in the world. More and more people are getting aware of the fact that buildings usea lot of energy and affect the wellbeing of the community and our planet. READ MORE