Essays about: "need of environment science in education"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words need of environment science in education.

 1. 1. Honors och hanars beteende beskrivs olika - en genusanalys av fyra gymnasieböcker i biologi

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Nayna Andersson; [2015]
  Keywords : biologi; genus; diskursanalys; poststrukturialism; sexuell selektion; kön; beteende; lärobok;

  Abstract : Läroböcker är en viktig del i biologiundervisningen. Hur dess innehåll presenteras och formuleras är betydelsefullt då dessa bidrar till att forma allmänhetens syn på biologi och könsskillnader. READ MORE

 2. 2. Granskning av en ridskolas hästkunskapsmaterial

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Ellen Kilander; [2014]
  Keywords : hästkunskap; ridskola; hästens etologi; häst; etologi;

  Abstract : Equestrianism is a big sport in Sweden with many practitioners. It is a dangerous sport and it is important for the rider to be aware of the risks, to study equine ethology and know how to handle the horse, to avoid accidents. Today most people have their first contact with a horse through a horseback riding school. READ MORE

 3. 3. Environmental Education and the Cultivation of Student Agency in the Himalaya. A case study of Dhading Besi township, Nepal

  University essay from Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Author : Gavin Bryce; [2014]
  Keywords : Environment sustainability environmental education Nepal agency climate change; Social Sciences;

  Abstract : This study investigated the quality and availability of environmental education (EE) in Dhading Besi, Nepal. Focus was placed on the cultivation of students’ agency and their participation in environmental actions. READ MORE

 4. 4. Evaluation of local knowledge applied by farmers towards management of crop pests and diseases in the Masaka region, Uganda

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Johanna Unger; [2014]
  Keywords : pest and disease management; participatory; extension; farmer groups; local knowledge; Uganda;

  Abstract : Agriculture is the most important economic sector of Uganda and it employs roughly 80 % of the work force. Ninety per cent of the country’s farmers are smallholders. The Masaka district is the country’s agricultural hub for coffee (Coffea spp. L. READ MORE

 5. 5. Using trade management to combat IUU fishery in African developing countries - The EC regulation no 1005/2008 and its practical effects

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Emma Isacson; [2010]
  Keywords : Sjörätt; Law and Political Science;

  Abstract : IUU-fiske är ett problem med globala konsekvenser och som har allvarliga effekter inom flera områden, såsom ekonomi, miljö och socialt välbefinnande. På grund av dess natur är problemets omfång svårt att klarlägga, men uppskattningar har visat att mängden IUU-fisk som cirkulerar inom internationell handel är enorm. READ MORE