Essays about: "newly arrived people"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words newly arrived people.

 1. 1. Låt oss springa i riktning mot en integrerad och välmående stad : en fallstudie om motionslöpning som integrationsverktyg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kristin Malmcrona Friberg; [2017]
  Keywords : Östersund; Inlöparna; motionslöpning; fysisk aktivitet; asylsökande; flykting; integration; fysisk och psykisk hälsa; socialt hållbar stadsutveckling;

  Abstract : Det finns många aspekter för stadsplanerare att tänka in i utformningen av staden - aspekter som en god och jämlik hälsa, ökad fysisk aktivitet och integration. En i synnerhet aktuell utmaning som städer idag ställs inför är den senaste tidens ensamkommande såväl som tillsammanskommande flyktingar från konflikt och krigshärjade områden. READ MORE

 2. 2. Learning a New Language in a New Language

  University essay from Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Author : Valerija Artukovic; Emma Eriksson; [2017]
  Keywords : second language; third language; target language; English as a foreign language; language development; immigrant students; newly arrived; CLIL; code-switching; pedagogical strategies; L2; L3; TL; EFL;

  Abstract : Swedish school today is a mixture of children who come from different countries and speak different languages. Due to conflicts and war raging in various parts of the world, the refugee stream of people seeking asylum in Sweden has put much pressure on the schools around the country. READ MORE

 3. 3. Socio- Economic and Cultural integration of Arab immigrants in Sweden: Integration Challenges and Strategies

  University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Author : Manel Saidi; [2016-09-14]
  Keywords : Intercultural communication; culture; communication; immigrants; integration;

  Abstract : In the last five years, Sweden is experiencing a sharp rise in the numbers of immigrants fromall over the world especially from the countries where living conditions are deterioratingsignificantly like the countries of the MENA region i.e. (Middle East and North Africa). READ MORE

 4. 4. Information Literacy of Older Newly Arrived People

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Author : Hekmat Ali Ramthan; [2016]
  Keywords : Information literacy; information; newly arrived people; information work; influence work; information sharing; information coupling.;

  Abstract : The aim of this bachelor thesis is to explore the information literacy of newly arrived people and to obtain knowledge about how they are looking for important information. The research questions are as follows: How do newly arrived people access information in the new society? What strategies do they use to overcome the difficulties/obstacles?How do newly arrived people learn about being information literate? Previous research has examined the importance of information literacy of newly arrived people and discussed how they are looking for important information. READ MORE

 5. 5. Gemensamt ansvar? : en studie av flyktingmottagande och civilsamhälle i Ovanåkers kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Nora Wahlström; [2016]
  Keywords : civilsamhället; flyktingmottagande; integration; governance; system; livsvärld;

  Abstract : De senaste åren har många människor på flykt sökt sig till Sverige för skydd och en stor del av de som har kommit hit har av olika skäl placerats på landsbygden. Att integrera dessa människor in i det nya samhället har blivit en viktig uppgift för kommunerna och skapat både utmaningar och möjligheter för civilsamhället. READ MORE