Essays about: "nursing systems"

Showing result 1 - 5 of 14 essays containing the words nursing systems.

 1. 1. Perianestetisk omvårdnad av geriatriska hundar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Therese Englund; [2015]
  Keywords : hund; geriatrik; anestesi; omvårdnad;

  Abstract : Antalet geriatriska hundar som genomgår anestesi ökar i takt med att djursjukvården utvecklas och blir mer avancerad. Syftet med arbetet är att genom en litteraturstudie sammanställa befintlig kunskap om åldersrelaterade fysiologiska förändringar hos hundar och dess effekter vid anestesi, vilka omvårdnadsbehov geriatriska hundar har under anestesi samt vilka faktorer som bör beaktas vid anpassning av anestesin efter den geriatriska hundens hälsotillstånd. READ MORE

 2. 2. A case study on how the approach to human error guides the incident reporting among nurses in a hospital setting

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Author : Amanda Kuenstler; [2014]
  Keywords : nursing; incident reporting; FLMU06; human error; healthcare; Social Sciences;

  Abstract : For over a decade the healthcare industry has attempted to mimic the non-medical industry with the use of incident reporting as one of many tools used to increase patient safety. But often healthcare workers are trained to perfect individual performance and the incident reporting descriptions are frequently weighted with character flaws (Leape, 1997). READ MORE

 3. 3. Hand hygiene compliance among nursing staff in a Philippine private hospital

  University essay from Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Author : Mandy Ahlström; Carmelle Fajutrao Valles; [2014]
  Keywords : Guideline adherence; Compliance; Hand hygiene; Nursing care; Philippines;

  Abstract : BackgroundHealthcare-associated infections constitute a threat to patient safety and an economic burden on health systems worldwide. The most effective way to prevent healthcare-associated infections is through proper hand hygiene practice, but studies show that compliance is low. READ MORE

 4. 4. Försök med amsuggor i svenska besättningar : ett mindre fältförsök

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Anna Nilsson; Lina Larsson; [2013]
  Keywords : gris; grisning; amsuggor; smågrisdödlighet;

  Abstract : I Sverige ökar antalet levande födda smågrisar, vilket har lett till en ökad smågrisdödlighet. 80 % av de smågrisar som försvinner fram till avvänjning dör under de första 2-3 levnadsdygnen. I Danmark arbetar man mycket med amsuggor i samband med grisningen för att minska smågrisdödligheten och har bedrivit forskning i många år. READ MORE

 5. 5. Kontinuerlig glukosmätning : en möjlighet för den svenska djursjukvården?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Ida Lindahl; [2012]
  Keywords : diabetes mellitus; insulin; kontinuerlig glukosmätning; blodglukosmätning; hund; djurägare; djuromvårdnad; glukosmätning;

  Abstract : The purpose of this scientific essay is to evaluate if a continuous glucose monitoring system is something that can benefit Swedish animal health care. The study investigates if it is medically possible to use continuous glucose monitoring systems on dogs with an apparatus attached to their bodies. READ MORE