Essays about: "nursing systems"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the words nursing systems.

 1. 1. Perianestetisk omvårdnad av geriatriska hundar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Therese Englund; [2015]
  Keywords : hund; geriatrik; anestesi; omvårdnad;

  Abstract : Antalet geriatriska hundar som genomgår anestesi ökar i takt med att djursjukvården utvecklas och blir mer avancerad. Syftet med arbetet är att genom en litteraturstudie sammanställa befintlig kunskap om åldersrelaterade fysiologiska förändringar hos hundar och dess effekter vid anestesi, vilka omvårdnadsbehov geriatriska hundar har under anestesi samt vilka faktorer som bör beaktas vid anpassning av anestesin efter den geriatriska hundens hälsotillstånd. READ MORE

 2. 2. Hand hygiene compliance among nursing staff in a Philippine private hospital

  University essay from Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Author : Mandy Ahlström; Carmelle Fajutrao Valles; [2014]
  Keywords : Guideline adherence; Compliance; Hand hygiene; Nursing care; Philippines;

  Abstract : BackgroundHealthcare-associated infections constitute a threat to patient safety and an economic burden on health systems worldwide. The most effective way to prevent healthcare-associated infections is through proper hand hygiene practice, but studies show that compliance is low. READ MORE

 3. 3. Försök med amsuggor i svenska besättningar : ett mindre fältförsök

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Anna Nilsson; Lina Larsson; [2013]
  Keywords : gris; grisning; amsuggor; smågrisdödlighet;

  Abstract : I Sverige ökar antalet levande födda smågrisar, vilket har lett till en ökad smågrisdödlighet. 80 % av de smågrisar som försvinner fram till avvänjning dör under de första 2-3 levnadsdygnen. I Danmark arbetar man mycket med amsuggor i samband med grisningen för att minska smågrisdödligheten och har bedrivit forskning i många år. READ MORE

 4. 4. Kontinuerlig glukosmätning : en möjlighet för den svenska djursjukvården?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Ida Lindahl; [2012]
  Keywords : diabetes mellitus; insulin; kontinuerlig glukosmätning; blodglukosmätning; hund; djurägare; djuromvårdnad; glukosmätning;

  Abstract : The purpose of this scientific essay is to evaluate if a continuous glucose monitoring system is something that can benefit Swedish animal health care. The study investigates if it is medically possible to use continuous glucose monitoring systems on dogs with an apparatus attached to their bodies. READ MORE

 5. 5. Cross-suckling when sows are group housed during lactation : associations with sow productivity and behaviour

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Terhi Alanko; [2012]
  Keywords : Cross-suckling; allosuckling; group housing; pig production; piglet; sow;

  Abstract : Cross-suckling, i.e. when an offspring nurses a female other than their own mother, occurs in pig production systems where sows are group housed during lactation. As production systems where several sows and their litters are housed together during lactation are getting more common, the need of knowledge regarding cross-suckling increases. READ MORE