Essays about: "orchard"

Showing result 1 - 5 of 25 essays containing the word orchard.

 1. 1. Improving Image Based Fruitcount Estimates Using Multiple View-Points

  University essay from Linköpings universitet/Datorseende

  Author : Madeleine Stein; [2016]
  Keywords : Computer vision; epipolar geometry; fruit count; fruit yield; mango; mono camera; lidar;

  Abstract : This master-thesis presents an approach to track and count the number of fruit incommercial mango orchards. The algorithm is intended to enable precision agri-culture and to facilitate labour and post-harvest storage planning. READ MORE

 2. 2. Estimating Light Interception of Orchard Trees Using LiDAR and Solar Models

  University essay from Linköpings universitet/Reglerteknik

  Author : Örn Samuel; [2016]
  Keywords : agriculture; lidar; light interception; fruit; orchard; trees;

  Abstract : In farming of fruit trees it is of interest to know the light interception of the trees. Therefore, in this project, a geometric model of the trees was derived using LiDAR data and this was combined with a sky model to estimate the light interceptionof orchard trees. READ MORE

 3. 3. Ekosystemtjänster från naturliga fiender i äppelodling : en jämförelse mellan påverkan av ekologiskt och integrerat växtskydd

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Elina Kalmi Borgström; [2016]
  Keywords : naturliga fiender; habitatmanipulering; blomsterremsor; lähäck; insekticid; biologiska bekämpningsmedel; Bacillus thuringiensis; CpGV;

  Abstract : I Sverige har vi en striktare reglering av kemiska bekämpningsmedel än i många andra länder. Trots detta besprutar vi årligen våra fruktodlingar med flera ton insekticider. READ MORE

 4. 4. Svenska äpplen - hur ligger det till med växtnäringsbehovet?

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Vilhelm von Unge; [2016]
  Keywords : äppelodling; fruktodling; näringsbalans; näringsläckage; enkätundersökning;

  Abstract : Apples are a popular fruit in Sweden. The production is however low in comparison to the consumption. With a warmer climate in Sweden in the near future it is probable that there will be an increase in the number of apple orchards. READ MORE

 5. 5. Hassel i Sverige : mer än bara nötter

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Cecilia Söderberg; [2016]
  Keywords : Hassel; Corylus avellana;

  Abstract : Att odla hasselnötter i Sverige för att sälja som färska gröna nötter skulle kunna vara ett spännande komplement för dagens fruktodlare. Klimatförändringar och trenden för lokalodlad mat talar för att prova odling av hasselnötter i Sverige. Hasseln har växt vild i Sverige sedan värmeperioden efter istiden. READ MORE