Essays about: "organic farming"

Showing result 1 - 5 of 107 essays containing the words organic farming.

 1. 1. Jämförande av lönsamhet mellan ekologisk och konventionell växtodling i Skåne

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Karl Gustafsson; Fredrik Jansson; [2018]
  Keywords : Ekologisk växtodling; reducerad jordbearbetning; ekonomisk kalkyl; kalkyl etableringsmetod;

  Abstract : Efterfrågan på ekologiska råvaror och produkter ökar årligen och det inhemska behovet överstiger utbudet. Arbetet visar på en fortsatt ökning av efterfrågan på ekologiska livsmedel i Sverige. READ MORE

 2. 2. Valorising Organic Waste using the Black Soldier Fly (Hermetia illucens), in Ghana

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Gabrielle Joly; [2018]
  Keywords : Review; case studies; food waste; faecal sludge; co-digestion; low-tech system; cost-benefit analysis CBA ; Etat de l’art; études de cas; déchets alimentaires; boues de vidange; co-traitement; système low-tech; analyse coûts-bénéfices; Granskning; fallstudier; livsmedelsavfall; fekalslam; sambehandling; lågteknologiskt system; kostnads-nyttoanalys;

  Abstract : Ghana as a rapidly growing and urbanizing middle-income country is facing a number of challenges, including (1) implementing a sanitary, environmental-friendly, and economically-sound waste management system; (2) increasing its agricultural productivity in a sustainable way to meet the growing domestic food demand; and (3) providing livelihood opportunities in both rural and urban areas. Using the black soldier fly (BSF), a particularly beneficial insect, to locally and cost-effectively valorise abundant, high-impacting, and nutrient rich organic waste streams, such as food waste (FW) and faecal sludge (FS), into affordable and sustainable farming inputs like organic fertilizer and animal feed products, could tackle all these challenges at the same time. READ MORE

 3. 3. Effects of cover crops and limiting resources on biomass allocation in Elymus repens (L.) Gould

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Ines Prieto; [2017]
  Keywords : elymus repens L. gould; couch grass; cover crops; competition; light; nutrients; weeds in organic farming; perennial weed;

  Abstract : Weed control has always been a major challenge in arable lands. Elymus repens (couch grass), a rhizomatous perennial grass, is a particularly problematic weed in both annual and perennial crops in temperate climates. E. repens is dominant particularly in farming systems with no or limited use of herbicides. READ MORE

 4. 4. Land cooperatives as a model for sustainable agriculture: A case study in Germany

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling

  Author : Peter Burjorjee; Benedikt Roth; Yoeri Nelis; [2017]
  Keywords : agriculture; sustainability; organic farming; cooperatives; Germany;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Strategiplan och vinstkalkyl för omläggning till ekologisk växtodling

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Gustav Anzén; Jacob Gustavsson; [2017]
  Keywords : ekologisk växtodling; flytgödselhantering; vinstkalkylering; ogräshantering; biogödsel; markpåverkan; radhackning;

  Abstract : Den ekologiska arealen växer och blir allt större i Sverige och övriga världen. Ekologiska produkter har fått en helt ny betydelse för samhället vilket betyder att produkterna idag har ett högre värde. Att det dessutom skär ner på utsläpp av kemiska kemikalier gör ingen besviken. READ MORE