Essays about: "organic farming"

Showing result 1 - 5 of 103 essays containing the words organic farming.

 1. 1. Effects of cover crops and limiting resources on biomass allocation in Elymus repens (L.) Gould

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Ines Prieto; [2017]
  Keywords : elymus repens L. gould; couch grass; cover crops; competition; light; nutrients; weeds in organic farming; perennial weed;

  Abstract : Weed control has always been a major challenge in arable lands. Elymus repens (couch grass), a rhizomatous perennial grass, is a particularly problematic weed in both annual and perennial crops in temperate climates. E. repens is dominant particularly in farming systems with no or limited use of herbicides. READ MORE

 2. 2. Land cooperatives as a model for sustainable agriculture: A case study in Germany

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling

  Author : Peter Burjorjee; Benedikt Roth; Yoeri Nelis; [2017]
  Keywords : agriculture; sustainability; organic farming; cooperatives; Germany;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Strategiplan och vinstkalkyl för omläggning till ekologisk växtodling

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Gustav Anzén; Jacob Gustavsson; [2017]
  Keywords : ekologisk växtodling; flytgödselhantering; vinstkalkylering; ogräshantering; biogödsel; markpåverkan; radhackning;

  Abstract : Den ekologiska arealen växer och blir allt större i Sverige och övriga världen. Ekologiska produkter har fått en helt ny betydelse för samhället vilket betyder att produkterna idag har ett högre värde. Att det dessutom skär ner på utsläpp av kemiska kemikalier gör ingen besviken. READ MORE

 4. 4. Organic vs. conventional : comparative study on pollinating insects and their efficiency in white clover fields

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Szilvia Johansson; [2017]
  Keywords : pollinator; white clover; landscape complexity; abiotic; biotic factors; organic; conventional;

  Abstract : Agricultural intensification has altered our environment, and many natural habitats for living organisms have been altered or completely disappeared. To restore and conserve biological systems while keeping the food supplies on an acceptable level, there is a demand for organic practice in the agriculture sector. READ MORE

 5. 5. Växtnäringseffekter av vintermellangrödor i no-tillsystem

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Andreas Campbell; Sissela Campbell; [2017]
  Keywords : no-till; vintermellangröda; mellangrödemix; bördighet; jordförbättring; mullhalt; kol; direktsådd; markbiologi;

  Abstract : Sedan vi tagit över en gård i Kullabygden, nordvästra Skåne, har vi letat efter olika sätt att öka lönsamheten. Marken har, sedan svinproduktionen försvann för 10 år sedan, brukats för växtodling utan tillförsel av organisk gödsel. READ MORE