Essays about: "physical activity"

Showing result 1 - 5 of 238 essays containing the words physical activity.

 1. 1. Profiles of Exercise Dependence – A person centred approach to study potential mechanisms

  University essay from Högskolan i Halmstad/Hälsa och idrott

  Author : Jenny Back; [2016]
  Keywords : Anxiety; Appearance Orientation; Body Image; Exercise Dependence; Passion; Physical Activity; Fysisk aktivitet; Kroppsuppfattning; Träningsberoende; Tvångsmässig passion; Ångest;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Effects of an intervention to increase physical activity and reduce sedentary time in workers with neck pain : A randomized controlled study

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Author : Annika Hed Ekman; [2016]
  Keywords : occupational health; sedentary; accelerometer; neck pain; arbetshälsa; stillasittande; nacksmärta;

  Abstract : Background: Chronic neck pain is a problem that may be prevented and treated by physical activity. Little is known about effective interventions to increase physical activity in workers with neck pain.Objective: To evaluate the effects of an intervention aimed at increasing physical activity among workers with chronic neck pain. READ MORE

 3. 3. Att synliggöra det osynliga : om konstnärliga uttryck som verktyg för att synliggöra ekosystem i staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johanna Good; [2016]
  Keywords : ekosystem; natur; biofili; konst; ekologisk landskapsdesign; naturpedagogik; miljöengagemang;

  Abstract : Urbaniseringen i världen fortsätter att öka och förflyttningen av människor skapar såväl ekologiska som sociala påfrestningar och globala som lokala utmaningar. Ekologins roll och samspelet mellan människa och natur framträder i denna studie som grundläggande för hur dessa utmaningar ska hanteras. READ MORE

 4. 4. Associations between gestational age, physical activity and cognitive functioning among children in early school age

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Andrea Rudberg; Linnéa Granström; [2016]
  Keywords : Gestational age; Preterm; Sport; Cognitive functioning; Laterality; Physical activity; School age;

  Abstract : The aim of this study was to examine differences and associations concerning physical activity and cognitive functioning among children born preterm in comparison to those born full term. The sample consisted of 130 children at early school age (mean = 7. READ MORE

 5. 5. Markpackning : påverkan på markens fysiologiska egenskaper

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Robert Ekholm; [2016]
  Keywords : jordbearbetning; markpackning; markfysik;

  Abstract : Markpackning har blivit ett växande problem inom lantbruket på grund av användningen av allt större och tyngre maskiner. Vid markpackning, som i fysikaliska termer definieras som en volymminskning av en viss mängd jord kopplat till en minskad porositet, ökar den torra skrymdensiteten. READ MORE