Essays about: "physical activity"

Showing result 1 - 5 of 214 essays containing the words physical activity.

 1. 1. Att synliggöra det osynliga : om konstnärliga uttryck som verktyg för att synliggöra ekosystem i staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johanna Good; [2016]
  Keywords : ekosystem; natur; biofili; konst; ekologisk landskapsdesign; naturpedagogik; miljöengagemang;

  Abstract : Urbaniseringen i världen fortsätter att öka och förflyttningen av människor skapar såväl ekologiska som sociala påfrestningar och globala som lokala utmaningar. Ekologins roll och samspelet mellan människa och natur framträder i denna studie som grundläggande för hur dessa utmaningar ska hanteras. READ MORE

 2. 2. Design for social innovation : a case study of Human Centered Design in Khayelitsha

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Amanda Larsson; Anna Sunnefeldt Nyberg; [2016]
  Keywords : Human Centered Design; community participation; Khayelitsha; Cape Town; social development; participant observation; landscape architecture; urban planning;

  Abstract : During the last decade the world’s urban population has grown extensively and today more than half of the global population lives in cities. Sub Saharan Africa (SSA) is currently the fastest urbanizing region in the world and the change is concentrated to a few metropolitan areas. READ MORE

 3. 3. Hundpromenaden i Uppsala tätort

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Andrea Hagerfors; [2016]
  Keywords : fysisk aktivitet; grönområden; hundpromenad; folkhälsa; stadsplanering;

  Abstract : I takt med att våra städer förtätas ökar vikten av en varierande stadsmiljö. De olika stadsrummen ska tillgodose en ökande befolknings behov i form av olika aktivitetsmöjligheter. Den grönska som finns i staden har många kvaliteter då den både ger människor ökat välmående och rekreation. READ MORE

 4. 4. Health games – healthy in what way?

  University essay from IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Author : Cecilia Garell; [2015-10-12]
  Keywords : children; design; games; health; learning; theory;

  Abstract : Bakgrund: Spel och spelifierade aktiviteter (gamification) har blivit populärt. En begreppslig förvirring av begreppen hälsa och spel gör att det kan vara svårt att tillgodogöra sig tillgänglig kunskap och forskning om spel för hälsa. READ MORE

 5. 5. CHRONIC PAIN A study on patients with chronic pain : What characteristics/variables lie behind the fact that a patient does not respond well to treatment? 

  University essay from Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Author : Agnes Lindvall; Ana Chilaika; [2015]
  Keywords : Chronic pain; Logistic regression; Confirmatory factor analysis; imbalanced data;

  Abstract : The primary purpose of this study was to find out which variables lie behind the fact that patients who respond well to treatment of chronic pain differs from those who do not. We used logistic regression to predict group belonging based on the self-reported health surveys, i. READ MORE