Essays about: "physical activity"

Showing result 1 - 5 of 168 essays containing the words physical activity.

 1. 1. Hästar som terapi inom humanvården : hälsoeffekter och risker

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Daniela Andersson; [2015]
  Keywords : hästunderstödd intervention terapi aktivitet; ridterapi; autism; demens; Alzheimers sjukdom; equine assisted intervention therapy activity; therapeutic horseback riding; autism; dementia; Alzheimer’s disease;

  Abstract : Hästar har funnits vid människans sida i över 6000 år och används sedan några decennier tillbaka inom humanvården i form av så kallad hästunderstödd terapi. Syftet med den här litteraturstudien är att redogöra för bakgrunden till att hästar kan användas till detta, vilka effekter som kan ses med fokus på behandling av barn med autism och äldre personer samt överskådligt ta upp vilka risker som finns associerade med terapiformen. READ MORE

 2. 2. Shelter use of horses during Swedish summer in relation to weather conditions and insect abundance

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Alexandra Sveen; [2015]
  Keywords : horse; mare; foal; shelter use; weather; insect defensive behavious;

  Abstract : Outdoor housing of horses’ best fulfils the horses’ need for physical activity and it is an alternative to the more cost and energy demanding indoor housing in stables. Furthermore, if outdoor housed horses have access to shelter they can generally cope well with adverse weather conditions such as high or low ambient temperature, heavy rain or strong winds. READ MORE

 3. 3. Svenska sällskapshundars hull

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Emma Björk; [2015]
  Keywords : hund; hull; BCS; fetma; övervikt; sällskapshund; hälsa; utfodring; motion;

  Abstract : Fetma och övervikt är idag den vanligaste nutritionella sjukdomen som drabbar sällskapshundar. Ökade fettdepåer är ett rent fysiskt hinder för ett normalt hundliv, men predisponerar även individen för flera sjukdomar. Olika riskfaktorer och hälsoeffekter tas upp i detta arbete. READ MORE

 4. 4. Nutrient intake of adolescents with celiac disease and their non-celiac counterparts : A comparative study of Swedish 14-year-old boys and girls on gluten-free diet with a non-celiac, gender- and age-matched control group

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Author : Masoud Vaezghasemi; [2014]
  Keywords : ;

  Abstract : Abstract  Introduction: Following a strict gluten-free diet means exclusion of many staple foods such as traditionally made bread, flour, pasta, and whole grain products that are largely included in the Swedish daily diet. Such exclusions of vital resources could have harmful consequences on nutritional status and cause nutritional hazard, if they are not substituted with appropriate alternatives. READ MORE

 5. 5. Using the Brain to Help Rehabilitate the Body : Factors which can Affect Injury Rehabilitation Outcome

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Author : Mathias Rydh; [2014]
  Keywords : Physical activity; injury rehabilitation; imagery; mindfulness meditation; neuroscience;

  Abstract : Physical activity can be beneficial to both physical and mental health, but can also lead to injuries. While injury rehabilitation through physical therapy is mostly focused on physical exercise, there are also other factors, which may influence rehabilitation outcome. READ MORE