Essays about: "physical activity"

Showing result 1 - 5 of 327 essays containing the words physical activity.

 1. 1. Does eating frequency correlate with overweight and obesity among Swedish men and women?

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Author : Mikaela Sjöholm; [2017-06-07]
  Keywords : Eating frequency; overweight; energy intake; macronutrients; Ätfrekvens; övervikt; energiintag; makronutrient intag;

  Abstract : Titel: Finns det ett samband mellan ätfrekvens och övervikt och fetma bland svenska män och kvinnor?Kurs: MED730, Självständigt arbete i klinisk nutrition, 30 hpNivå: Avancerad nivåTermin/år: Vt/2017Handledare: Anna-Karin LindroosExaminator: Frode SlindeNyckelord: Ätfrekvens. övervikt, energiintag, makronutrient intag________________________________________________________________________________Bakgrund: Övervikt är ett växande problem i hela världen, och ökar risken för ett flertal sjukdomar som diabetes, kardiovaskulära sjukdomar och cancer. READ MORE

 2. 2. Spatial runner : environmental and musical exposure effects on runners through an idealized routing network

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Leif Kuhre-Holmquist; [2017]
  Keywords : Traveling Salesman Problem; Physical Geography and Ecosystem Science; turn-restriction algorithm; GRVI; exercise; geomatics; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Physical activities such as running have previously been proven to be positive on the health of individuals who partake in such activities. Further studies have separately analyzed the positive benefits of natural environments, such as forests, and positive effects of music on runners. READ MORE

 3. 3. Insulinresistens hos hästar : koppling till inflammation, fetma och fång?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Hannah Jacobson; [2017]
  Keywords : insulinresistans; IR; hyperinsulinemi; EMS; fång; fetma; inflammation;

  Abstract : Insulinresistens (IR) innebär att celler och vävnader får en minskad känslighet för hormonet trots normal insulinproduktion från pancreas, d.v.s insulinberoende vävnader svarar inte normalt på insulinet. READ MORE

 4. 4. Level, knowledge of and barriers and facilitators for physical activity among students at Makerere University Business School in Kampala, Uganda

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Author : Aisha Nalusiba; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Effects of Exercise, Social Support and Hardiness on Occupational Stress in Swedish teachers

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Author : Hampus Jendle; Alexander Wallnäs; [2017]
  Keywords : upper secondary school teachers; physical activity; social support; hardiness; occupational stress; gymnasielärare; fysisk aktivitet; socialt stöd; stresstålighet; arbetsrelaterad stress;

  Abstract : The purpose of this study was to investigate the relationship between physical activity, social support and hardiness as predictors of occupational stress in Swedish upper secondary school teachers. Effects with respect to gender were also examined. READ MORE