Essays about: "physical activity"

Showing result 1 - 5 of 290 essays containing the words physical activity.

 1. 1. Låt oss springa i riktning mot en integrerad och välmående stad : en fallstudie om motionslöpning som integrationsverktyg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kristin Malmcrona Friberg; [2017]
  Keywords : Östersund; Inlöparna; motionslöpning; fysisk aktivitet; asylsökande; flykting; integration; fysisk och psykisk hälsa; socialt hållbar stadsutveckling;

  Abstract : Det finns många aspekter för stadsplanerare att tänka in i utformningen av staden - aspekter som en god och jämlik hälsa, ökad fysisk aktivitet och integration. En i synnerhet aktuell utmaning som städer idag ställs inför är den senaste tidens ensamkommande såväl som tillsammanskommande flyktingar från konflikt och krigshärjade områden. READ MORE

 2. 2. Att skapa en levande och lekfull stad : ett förslag på temporär landskapsarkitektur som kan främja en dialog om en bra stadsplanering för barn och unga

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Andrea Hagerfors; [2017]
  Keywords : barn; gestaltning; kvalitetskriterier; temporär landskapsarkitektur; unga; stadsplanering;

  Abstract : Barn och unga hamnar ofta utanför fokus när staden förtätas och utvecklas. Detta kan påverka barns och ungas fysiska utemiljö negativt. Landskapsarkitekter har här en viktig roll i den framtida stadsutvecklingen för att skapa en socialt hållbar stad för alla. READ MORE

 3. 3. Bearing current and shaft voltage measurement in electrical motors

  University essay from Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Author : Edo Kolic; [2017]
  Keywords : Modulated drive; electrical motors; production;

  Abstract : Due to the fast-rising voltage pulses of pulse width modulated drives, the generated shaft voltage of electrical motors causes electrical discharge currents in bearings. These discharges can cause bearing failure leading to costly maintenance and unexpected production stops. READ MORE

 4. 4. Tjejers villkor på spontanidrottsplatser : Hur man kan stimulera unga tjejers spontana fysiska aktivitet på en idrottsplats - en fallstudie om Alby Folkhälsopark

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Croner; [2017]
  Keywords : genusperspektiv på idrott; Alby Folkhälsopark; spontanidrott; näridrottsplatser; jämställdhet i landskapsarkitektur; genusmedveten gestaltning; offentliga rummet; folkhälsa;

  Abstract : Denna uppsats bygger på en litteratur- och en fallstudie om unga tjejer i det offentliga rummet och idrottsplatser. Den problematiserar och undersöker det faktum att tjejer, i lägre grad än killar nyttjar idrottsplatser för spontan fysisk aktivitet. READ MORE

 5. 5. Statistical analysis of the electric field measurements from the Rosetta spacecraft in the plasma environment of comet 67P/Churyumov-Gerasimenko

  University essay from KTH/Rymd- och plasmafysik

  Author : Guillame Dickeli; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : Comets are a key to understanding the early stages of the solar system. They were hereat its formation and have not evolved ever since, which means they are our best shotat learning the processes that led to the formation of the solar system as we know ittoday. Yet, our knowledge about these bodies is very limited. READ MORE