Essays about: "physical activity"

Showing result 1 - 5 of 315 essays containing the words physical activity.

 1. 1. Does eating frequency correlate with overweight and obesity among Swedish men and women?

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Author : Mikaela Sjöholm; [2017-06-07]
  Keywords : Eating frequency; overweight; energy intake; macronutrients; Ätfrekvens; övervikt; energiintag; makronutrient intag;

  Abstract : Titel: Finns det ett samband mellan ätfrekvens och övervikt och fetma bland svenska män och kvinnor?Kurs: MED730, Självständigt arbete i klinisk nutrition, 30 hpNivå: Avancerad nivåTermin/år: Vt/2017Handledare: Anna-Karin LindroosExaminator: Frode SlindeNyckelord: Ätfrekvens. övervikt, energiintag, makronutrient intag________________________________________________________________________________Bakgrund: Övervikt är ett växande problem i hela världen, och ökar risken för ett flertal sjukdomar som diabetes, kardiovaskulära sjukdomar och cancer. READ MORE

 2. 2. Insulinresistens hos hästar : koppling till inflammation, fetma och fång?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Hannah Jacobson; [2017]
  Keywords : insulinresistans; IR; hyperinsulinemi; EMS; fång; fetma; inflammation;

  Abstract : Insulinresistens (IR) innebär att celler och vävnader får en minskad känslighet för hormonet trots normal insulinproduktion från pancreas, d.v.s insulinberoende vävnader svarar inte normalt på insulinet. READ MORE

 3. 3. Level, knowledge of and barriers and facilitators for physical activity among students at Makerere University Business School in Kampala, Uganda

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Author : Aisha Nalusiba; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Effects of Exercise, Social Support and Hardiness on Occupational Stress in Swedish teachers

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Author : Hampus Jendle; Alexander Wallnäs; [2017]
  Keywords : upper secondary school teachers; physical activity; social support; hardiness; occupational stress; gymnasielärare; fysisk aktivitet; socialt stöd; stresstålighet; arbetsrelaterad stress;

  Abstract : The purpose of this study was to investigate the relationship between physical activity, social support and hardiness as predictors of occupational stress in Swedish upper secondary school teachers. Effects with respect to gender were also examined. READ MORE

 5. 5. Success Factors and Challenges for E-Commerce Within the Fashion Industry

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Author : Rebecca Härkönen; Joacim Svärd; [2017]
  Keywords : Keywords: E-commerce; Fashion; Success factors; Challenges; Omni-channel;

  Abstract : E-commerce within fashion is the worldwide most commonly purchased category of products online, with an annual revenue of 840 billion SEK in 2016. It is also one of the most mature categories in online sales, where competition has become fierce to such extent that physical stores have went out of business. READ MORE