Essays about: "physical activity"

Showing result 1 - 5 of 245 essays containing the words physical activity.

 1. 1. Profiles of Exercise Dependence – A person centred approach to study potential mechanisms

  University essay from Högskolan i Halmstad/Hälsa och idrott

  Author : Jenny Back; [2016]
  Keywords : Anxiety; Appearance Orientation; Body Image; Exercise Dependence; Passion; Physical Activity; Fysisk aktivitet; Kroppsuppfattning; Träningsberoende; Tvångsmässig passion; Ångest;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Att synliggöra det osynliga : om konstnärliga uttryck som verktyg för att synliggöra ekosystem i staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johanna Good; [2016]
  Keywords : ekosystem; natur; biofili; konst; ekologisk landskapsdesign; naturpedagogik; miljöengagemang;

  Abstract : Urbaniseringen i världen fortsätter att öka och förflyttningen av människor skapar såväl ekologiska som sociala påfrestningar och globala som lokala utmaningar. Ekologins roll och samspelet mellan människa och natur framträder i denna studie som grundläggande för hur dessa utmaningar ska hanteras. READ MORE

 3. 3. Associations between gestational age, physical activity and cognitive functioning among children in early school age

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Andrea Rudberg; Linnéa Granström; [2016]
  Keywords : Gestational age; Preterm; Sport; Cognitive functioning; Laterality; Physical activity; School age;

  Abstract : The aim of this study was to examine differences and associations concerning physical activity and cognitive functioning among children born preterm in comparison to those born full term. The sample consisted of 130 children at early school age (mean = 7. READ MORE

 4. 4. Design for social innovation : a case study of Human Centered Design in Khayelitsha

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Amanda Larsson; Anna Sunnefeldt Nyberg; [2016]
  Keywords : Human Centered Design; community participation; Khayelitsha; Cape Town; social development; participant observation; landscape architecture; urban planning;

  Abstract : During the last decade the world’s urban population has grown extensively and today more than half of the global population lives in cities. Sub Saharan Africa (SSA) is currently the fastest urbanizing region in the world and the change is concentrated to a few metropolitan areas. READ MORE

 5. 5. Hundpromenaden i Uppsala tätort

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Andrea Hagerfors; [2016]
  Keywords : fysisk aktivitet; grönområden; hundpromenad; folkhälsa; stadsplanering;

  Abstract : I takt med att våra städer förtätas ökar vikten av en varierande stadsmiljö. De olika stadsrummen ska tillgodose en ökande befolknings behov i form av olika aktivitetsmöjligheter. Den grönska som finns i staden har många kvaliteter då den både ger människor ökat välmående och rekreation. READ MORE