Essays about: "physical activity"

Showing result 1 - 5 of 204 essays containing the words physical activity.

 1. 1. Health games – healthy in what way?

  University essay from IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Author : Cecilia Garell; [2015-10-12]
  Keywords : children; design; games; health; learning; theory;

  Abstract : Bakgrund: Spel och spelifierade aktiviteter (gamification) har blivit populärt. En begreppslig förvirring av begreppen hälsa och spel gör att det kan vara svårt att tillgodogöra sig tillgänglig kunskap och forskning om spel för hälsa. READ MORE

 2. 2. CHRONIC PAIN A study on patients with chronic pain : What characteristics/variables lie behind the fact that a patient does not respond well to treatment? 

  University essay from Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Author : Agnes Lindvall; Ana Chilaika; [2015]
  Keywords : Chronic pain; Logistic regression; Confirmatory factor analysis; imbalanced data;

  Abstract : The primary purpose of this study was to find out which variables lie behind the fact that patients who respond well to treatment of chronic pain differs from those who do not. We used logistic regression to predict group belonging based on the self-reported health surveys, i. READ MORE

 3. 3. Stressfrakturer hos den elitidrottande hästen : potentiella benmarkörer för diagnos och prevention

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Anna Pettersson; [2015]
  Keywords : katastrofskada; stressfraktur; kapplöpningshäst; elitidrottande häst; fullbod; benmarkör; träning; muskuloskeletal markör; catastrophic bone injury; stress fracture; race horse; equine athlete; Thorughbred; bone marker; exercise; musculoskeletal marker;

  Abstract : Muskuloskeletala skador är ett stort problem hos hästar som tränas och tävlas i kapplöpning, och orsakar smärta med påföljande hälta för individen och ger även ekonomiska förluster inom industrin. Av dessa är stressfrakturer i tredje metakarpalbenet distalt på frambenet vanligast och utgången är ofta katastrofal med avslut på karriären och i vissa fall slakt. READ MORE

 4. 4. Hästar som terapi inom humanvården : hälsoeffekter och risker

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Daniela Andersson; [2015]
  Keywords : hästunderstödd intervention terapi aktivitet; ridterapi; autism; demens; Alzheimers sjukdom; equine assisted intervention therapy activity; therapeutic horseback riding; autism; dementia; Alzheimer’s disease;

  Abstract : Hästar har funnits vid människans sida i över 6000 år och används sedan några decennier tillbaka inom humanvården i form av så kallad hästunderstödd terapi. Syftet med den här litteraturstudien är att redogöra för bakgrunden till att hästar kan användas till detta, vilka effekter som kan ses med fokus på behandling av barn med autism och äldre personer samt överskådligt ta upp vilka risker som finns associerade med terapiformen. READ MORE

 5. 5. Motivation and Quantification of Physical Activity for Hospitalised Cancer Patients

  University essay from KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Author : Arnrun Thorsteinsdottir; [2015]
  Keywords : Activity Recognition; SVM; Physical Activity; Cancer; Motivation;

  Abstract : Previous studies have shown the positive effect of increased physical activity for cancer patients during treatments of chemotherapy and stem cell transplantation. Moderate exercise has shown to cause significantly less loss of muscle mass, less symptoms of cancer related fatigue, less need for platelet transfusions during treatment time and shorter hospitalisation. READ MORE