Essays about: "physical activity"

Showing result 1 - 5 of 239 essays containing the words physical activity.

 1. 1. Att synliggöra det osynliga : om konstnärliga uttryck som verktyg för att synliggöra ekosystem i staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johanna Good; [2016]
  Keywords : ekosystem; natur; biofili; konst; ekologisk landskapsdesign; naturpedagogik; miljöengagemang;

  Abstract : Urbaniseringen i världen fortsätter att öka och förflyttningen av människor skapar såväl ekologiska som sociala påfrestningar och globala som lokala utmaningar. Ekologins roll och samspelet mellan människa och natur framträder i denna studie som grundläggande för hur dessa utmaningar ska hanteras. READ MORE

 2. 2. Hundpromenaden i Uppsala tätort

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Andrea Hagerfors; [2016]
  Keywords : fysisk aktivitet; grönområden; hundpromenad; folkhälsa; stadsplanering;

  Abstract : I takt med att våra städer förtätas ökar vikten av en varierande stadsmiljö. De olika stadsrummen ska tillgodose en ökande befolknings behov i form av olika aktivitetsmöjligheter. Den grönska som finns i staden har många kvaliteter då den både ger människor ökat välmående och rekreation. READ MORE

 3. 3. What does it take to make farming sustainable? : lessons from southern Finnish organic farmers

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS (Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling)

  Author : Saara Maria Pellikka; [2016]
  Keywords : organic farming; sustainable farming; farmers; Finland; agrifood governance; sustainability science; Social Sciences;

  Abstract : The adverse impacts to environmental and human well-being derived from the past achievements inagricultural productivity and modernised food systems now call for building up sustainable farmingsystems. Increasingly specialised, standardised and concentrated agrifood systems have evoked bothacademic and practical interest in enhancing more place-based and integrated farming styles with sharedbelieves in alternative ways of doing farming. READ MORE

 4. 4. GIS-based optimal localisation of beekeeping in rural Kenya

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Damian Gimenez Cruz; [2016]
  Keywords : beekeeping; forest conservation; multi-criteria decision analysis; Physical Geography and Ecosystem analysis; GIS; poverty alleviation; rural Kenya; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : A Geographic Information System (GIS) based multi-criteria site suitability evaluation provides the means to locate potential beekeeping areas in rural Kenya. The criteria considers specific environmental and socio-economic variables. READ MORE

 5. 5. Health games – healthy in what way?

  University essay from IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Author : Cecilia Garell; [2015-10-12]
  Keywords : children; design; games; health; learning; theory;

  Abstract : Bakgrund: Spel och spelifierade aktiviteter (gamification) har blivit populärt. En begreppslig förvirring av begreppen hälsa och spel gör att det kan vara svårt att tillgodogöra sig tillgänglig kunskap och forskning om spel för hälsa. READ MORE