Essays about: "protected natural areas"

Showing result 1 - 5 of 50 essays containing the words protected natural areas.

 1. 1. Community-based conservation in Peruvian Amazon. Attempts to save the red uakari of Loreto

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Amanda Berglund; [2016]
  Keywords : Amazon Rainforest; Collective action; Loreto; Peru Sustainable Development; Uakari;

  Abstract : Abstract. In Peru, the population of a very rare monkey species called the red uakari (Cacajao calvus ucayalii) lives in the Amazon rainforest in an area called Loreto. The natural resources of Loreto have been exploited due to large anthropogenic pressure which has affected the biodiversity. READ MORE

 2. 2. GIS-based optimal localisation of beekeeping in rural Kenya

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Damian Gimenez Cruz; [2016]
  Keywords : beekeeping; forest conservation; multi-criteria decision analysis; Physical Geography and Ecosystem analysis; GIS; poverty alleviation; rural Kenya; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : A Geographic Information System (GIS) based multi-criteria site suitability evaluation provides the means to locate potential beekeeping areas in rural Kenya. The criteria considers specific environmental and socio-economic variables. READ MORE

 3. 3. Conservation assessments of Văcărești urban wetland in Bucharest (Romania) : land cover and climate changes from 2000 to 2015

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Luana Andreea Simion; [2016]
  Keywords : climate change; land cover types; Physical Geography and Ecosystem Analysis; urban wetland; biodiversity; protection and preservation; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Văcărești Urban Wetland, a recently instituted nature park, is situated in Bucharest (Romania). It has been established over the last 27 years within an abandoned retention polder, built during the communist era. READ MORE

 4. 4. Leopardens underarter och konflikten med människan

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Charlotte Schildmeijer; [2015]
  Keywords : leopard; distribution; habitatförlust; konflikt med människan; loss of habitat; human-leopard conflict;

  Abstract : Leopard (Panthera pardus) räknas som ett av de fem stora kattdjuren inom släktet Panthera, och är den art av de vilda kattdjuren som har störst geografisk spridning i världen. Med avstånd som sträcker sig från Afrika i väst och delar av Ryssland i öst, är det inte så konstigt att flera skilda underarter uppstått. READ MORE

 5. 5. Den gröna ön: resurs eller museum : om naturresursförvaltning i Malawi, Afrika

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Alma Löfstrand; [2015]
  Keywords : naturresursförvaltning; Community-based conservation; landsbygdsutveckling; Malawi;

  Abstract : Vilket motiv och vilken metod som används för att bevara ekosystem, växt- och djurarter har skiftat under olika epoker. Idag skyddas naturreservaten genom mer eller mindre lyckade metoder, och för att lyckas behövs olika faktorer uppfyllas. READ MORE