Essays about: "purpose of inventory"

Showing result 1 - 5 of 325 essays containing the words purpose of inventory.

 1. 1. Att tillgängliggöra vattnet : ett gestaltningsförslag för ett stadsnära vattenrum

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Moa Danielsson; [2018]
  Keywords : landskapsarkitektur; gestaltningsförslag; tillgänglighet; användbarhet; tillgängliggöra vatten; vattenrum; vatten som designelement; Ulricehamn; Ulricaparken;

  Abstract : Tillgången på grönytor minskar alltmer i takt med att städerna förtätas och nya bostadskvarter byggs ut vid gammal industrimark vid vattnet. Detta ställer högre krav på kvaliteten, tillgången och nåbarheten till den bostadsnära naturen som även ska klara ett högre besökstryck på grund av den stora inflyttningen till tätorterna. READ MORE

 2. 2. Direct Material Safety Stock Standard - A Study at IKEA Industry

  University essay from Lunds universitet/Teknisk logistik

  Author : Oskar Strömberg; Oscar Gustavsson; [2018]
  Keywords : Safety stock; safety time; safety stock under MRP; inventory control; Combining safety stock and safety time; decision support framework; Technology and Engineering;

  Abstract : Title: Direct Material Safety Stock Standard Authors: Oscar Gustavsson, Oskar Strömberg Supervisors: Gustaf Lilja, IKEA Industry Eva Berg, Division of Industrial management and logistics, Lund University Contribution: This thesis has been a complete elaboration between the two authors. Each author has been involved in every part of the process. READ MORE

 3. 3. Improvement of material supply systems : A case study in a Swedish pharmaceutical company executed on a research and development plant

  University essay from Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Author : Erik Dahl; [2018]
  Keywords : Centralization; Inventory structure; Service level; Cost-efficient; Pharmaceutical industry; Safety stock; Order point; Order quantity;

  Abstract : Material supply systems have for a long time been regarded as an important function with strong potential to increase the performance of companies in different industries. Consequently, substantial research has been conducted in the field. READ MORE

 4. 4. Sergels torg : en analys och idéskiss som utgår från de fem dimensionerna i Vikas Mehtas teoretiska ramverk

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Jändel; [2018]
  Keywords : analysmetod; offentliga rummet; Sergels torg; staden; torg; Vikas Mehta;

  Abstract : I denna uppsats analyseras Sergels torg i Stockholm. Sergels torg är ett av Stockholms mest centrala torg där tiotusentals personer passerar varje dag, på väg mot närliggande mål som tunnelbanan, butikerna eller Kulturhuset. Platsen byggdes på 1960-talet när andra ideal än idag rådde. READ MORE

 5. 5. After-market spare parts inventory centralization at Sandvik Mining and Rock Technology.

  University essay from Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Author : Ruben Brückner; Jawdat Higab; [2018]
  Keywords : Inventory Management; Inventory Centralization; Single-Echelon Inventory Models; spare parts Logistics; Technology and Engineering;

  Abstract : Background: In spare parts logistics, customers expect a high availability of spare parts from their providers. It is very critical for spare parts providers to be able to satisfy customers’ demands. It acts as a differentiator in the customer’s buying decision. READ MORE