Essays about: "purpose of inventory"

Showing result 1 - 5 of 322 essays containing the words purpose of inventory.

 1. 1. Att tillgängliggöra vattnet : ett gestaltningsförslag för ett stadsnära vattenrum

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Moa Danielsson; [2018]
  Keywords : landskapsarkitektur; gestaltningsförslag; tillgänglighet; användbarhet; tillgängliggöra vatten; vattenrum; vatten som designelement; Ulricehamn; Ulricaparken;

  Abstract : Tillgången på grönytor minskar alltmer i takt med att städerna förtätas och nya bostadskvarter byggs ut vid gammal industrimark vid vattnet. Detta ställer högre krav på kvaliteten, tillgången och nåbarheten till den bostadsnära naturen som även ska klara ett högre besökstryck på grund av den stora inflyttningen till tätorterna. READ MORE

 2. 2. Direct Material Safety Stock Standard - A Study at IKEA Industry

  University essay from Lunds universitet/Teknisk logistik

  Author : Oskar Strömberg; Oscar Gustavsson; [2018]
  Keywords : Safety stock; safety time; safety stock under MRP; inventory control; Combining safety stock and safety time; decision support framework; Technology and Engineering;

  Abstract : Title: Direct Material Safety Stock Standard Authors: Oscar Gustavsson, Oskar Strömberg Supervisors: Gustaf Lilja, IKEA Industry Eva Berg, Division of Industrial management and logistics, Lund University Contribution: This thesis has been a complete elaboration between the two authors. Each author has been involved in every part of the process. READ MORE

 3. 3. Sergels torg : en analys och idéskiss som utgår från de fem dimensionerna i Vikas Mehtas teoretiska ramverk

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Jändel; [2018]
  Keywords : analysmetod; offentliga rummet; Sergels torg; staden; torg; Vikas Mehta;

  Abstract : I denna uppsats analyseras Sergels torg i Stockholm. Sergels torg är ett av Stockholms mest centrala torg där tiotusentals personer passerar varje dag, på väg mot närliggande mål som tunnelbanan, butikerna eller Kulturhuset. Platsen byggdes på 1960-talet när andra ideal än idag rådde. READ MORE

 4. 4. Volatility of copper prices and the effect of real interest rate changes : does the theory of storage explain the volatility of copper spot and futures prices?

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Moa Duvhammar; [2018]
  Keywords : theory of storage; copper price volatility; futures curve; conditional variance; GARCH;

  Abstract : The purpose of this thesis is to determine if the predictions of the theory of storage can explain the volatility of copper prices during the past two decades. The theory predicts that decreasing interest rates should reduce the volatility of commodity prices by encouraging the smoothing of short-run price swings caused by temporary shocks to supply and demand. READ MORE

 5. 5. Tillfällig arkitektur - för en levande stad : en undersökning av hur tillfällig arkitektur skapar mänsklig dynamik i staden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ossian Trotzig; [2018]
  Keywords : offentliga platser; sommargågata; stadsliv; tillfällig arkitektur; Uppsala;

  Abstract : Ensamstående utan barn är idag den vanligaste typen av hushåll i Sverige, och detta skapar ett ökat behov av mötesplatser i stadsrummet. De senaste åren har ett flertal kommuner använt sig av tillfällig arkitektur för att ta till vara outnyttjade platser eller för att testa nya användningar i stadsrummet. READ MORE