Essays about: "qualitative content analysis"

Showing result 1 - 5 of 516 essays containing the words qualitative content analysis.

 1. 1. Implications of paper textbook multimodality for eight-year old students’ language learning: A case-study content analysis

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Author : Sarah Hage-Obeid; [2017-03-07]
  Keywords : Images; multimodality; social semiotics; learning; textbooks;

  Abstract : Purpose. The purpose of this study is to examine how SABIS® as a publishing house and anowner of its own school curriculum system materially represents its educational beliefs basedon the curricular demands of the Common Core State Standards within the school textbooksit produces for one of its private schools in the United States.Theory. READ MORE

 2. 2. The Power of Social Media to Our Mind and Body: : Study of social media’s effect on young female’s perception regarding fitness in Sweden

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Author : Jie Yang; Mai Le Thi Ngoc; [2017]
  Keywords : social media; customer perception; fitness; young females; Swedish market.;

  Abstract : The purpose of this study is to investigate the influences of social media in customer perception toward fitness. The main focus of this study are young females living in Sweden, age from 20 to 25 years old, with the purpose of gaining knowledge of social media’s role in their perception toward fitness & the phenomenon behind it. READ MORE

 3. 3. The Netflix Experience : Reshaping the Creative Process: Cultural Co-Production of Content: A user-focus approach to recommendation algorithms

  University essay from Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Author : Daniela Renee Varela; [2017]
  Keywords : Algorithms; Netflix; On-demand; Apps; Global Cultural Industry; Media and Everyday Life; Content; Entertainment; USer;

  Abstract : This project proposes a user-focused approach to study the algorithm logic of on-demand apps, using Netflix as a case study. The main research interest is the perception that the user has about the suggestion and recommendation logic of Netflix. READ MORE

 4. 4. Världens första jämställda fredsavtal? : en kvalitativ innehållsanalys av det colombianska fredsavtalets potential att förbättra kvinnors situation utifrån Nussbaums kapacitetsteori

  University essay from Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Author : Julia Svanström; [2017]
  Keywords : fredsavtal; 2016; colombia; FARC; övergångsrättvisa; kvinnors rättigheter; kvinnligt fredsbyggande; martha c. nussbaum; kapacitetsteorin; Law and Political Science;

  Abstract : I november 2016 signerades ett historiskt fredsavtal mellan FARC-gerillan och Colombias regering som markerar en väg mot en fredlig lösning på den 50 år långa väpnade konflikten. Fredsavtalet är början på en ny epok av kvinnligt fredsbyggande, med mycket fokus på jämlikhet och ökat kvinnligt inflytande riktar avtalet särskilt mycket insatser för att stärka kvinnors position i Colombia. READ MORE

 5. 5. Implementation and Evaluation of a Different Way of Displaying Games in Virtual Reality

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för kreativa teknologier; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för kreativa teknologier

  Author : Daniel Hildesson; Filip Hintze; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : With the recent rise of virtual reality (VR) and head-mounted displays (HMDs), an increasing number of developers have started developing for this relatively new way of displaying content to the user. It is common to experience severe discomfort and symptoms much like Motion Sickness (MS) when using input methods that control the player’s position in the virtual world. READ MORE