Essays about: "secondary rainforest"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words secondary rainforest.

 1. 1. Degradation and restoration method interact to affect the performance of planted seedlings in tropical rainforest restoration : evidence from plant functional traits

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Julia Mellåker; [2016]
  Keywords : Dipterocarpaceae; enrichment planting; INIKEA; secondary rainforest; hjälpplantering; sekundär regnskog;

  Abstract : A common action to improve or save biodiversity in the tropics is restoration of degraded rainforest. To understand the complex ecological structures of the forest and adapt the restoration actions after them, studies have focused on characterizing species with functional traits. READ MORE

 2. 2. Hur påverkar tillgången på ljus höjdtillväxten hos planterade regnskogsträd i en sekundär regnskog på Borneo?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Emmy Dieden; [2015]
  Keywords : ljus; höjdtillväxt; sekundär regnskog; pionjärarter; klimaxarter; skogsrehabilitering;

  Abstract : Regnskogen på Borneo är en av de artrikaste i världen men till följd av mänsklig aktivitet, såsom avverkning, har dessa ekosystem drabbats hårt. Naturlig återhämtning är svår då dessa störningsdrabbade områden missgynnar arter som tillhör områdets naturliga flora och därför finns det ett behov av aktiv rehabilitering av dessa skogar. READ MORE

 3. 3. Rehabilitation in a tropical secondary rain forest in Malaysian Borneo : early effects of canopy properties on light conditions at the forest floor

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Joakim Jansson; [2015]
  Keywords : tropisk sekundär regnskog; Dipterocarpaceae; krontäckning; ljus; densiometer; luckor; hemisfäriska foton; tropical secondary rainforest; openness; canopy; light; gaps; visible sky; hemispherical photographs; Crown Illumination Index; densiometer;

  Abstract : Tropisk regnskog i Sydostasien är ett av de områden som hyser störst biodiversitet i världen, av vilken stora ytor är hotat. Ön Borneo drabbades av en katastrof åren 1982-1983 efter att väderfenomenet El Niño orsakat torka med vidsträckta skogsbränder som följd. READ MORE

 4. 4. Does small-scale land use affect the understory birds negative in the Peruvian National Reserve Allpahuayo Mishana?

  University essay from Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Author : Ofir Svensson; [2014]
  Keywords : fragmentation; secondary forest; understory birds; human activity;

  Abstract : Human activities that lead to fragmentation and habitat loss are big problems in the world. Due to global climate change the negative effects of fragmented habitats can be catastrophic for many organisms. In the Amazon rainforest, that is most sensitive to human impact, stands a big risk to lose its species diversity. READ MORE

 5. 5. Hur påverkar olika ståndortsfaktorer överlevnaden hos planterade regnskogsträd i en sekundär regnskog på Borneo?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Stina Söderlund; [2013]
  Keywords : sekundär regnskog; Dipterocarper; skogsrehabilitering; överlevnad; ståndortsfaktorer;

  Abstract : De tropiska regnskogarna är några av de mest komplexa och artrikaste ekosystemen i Världen. Stora delar av de naturliga Dipterocarpa regnskogarna har under de senaste decennierna försvunnit helt p.g.a. READ MORE