Essays about: "sekundär regnskog"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words sekundär regnskog.

 1. 1. Degradation and restoration method interact to affect the performance of planted seedlings in tropical rainforest restoration : evidence from plant functional traits

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Julia Mellåker; [2016]
  Keywords : Dipterocarpaceae; enrichment planting; INIKEA; secondary rainforest; hjälpplantering; sekundär regnskog;

  Abstract : A common action to improve or save biodiversity in the tropics is restoration of degraded rainforest. To understand the complex ecological structures of the forest and adapt the restoration actions after them, studies have focused on characterizing species with functional traits. READ MORE

 2. 2. Hur påverkar tillgången på ljus höjdtillväxten hos planterade regnskogsträd i en sekundär regnskog på Borneo?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Emmy Dieden; [2015]
  Keywords : ljus; höjdtillväxt; sekundär regnskog; pionjärarter; klimaxarter; skogsrehabilitering;

  Abstract : Regnskogen på Borneo är en av de artrikaste i världen men till följd av mänsklig aktivitet, såsom avverkning, har dessa ekosystem drabbats hårt. Naturlig återhämtning är svår då dessa störningsdrabbade områden missgynnar arter som tillhör områdets naturliga flora och därför finns det ett behov av aktiv rehabilitering av dessa skogar. READ MORE

 3. 3. Restoring biodiversity in degraded secondary rain forest in Sabah, Malaysia : natural regeneration of trees after restoration treatments

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Sara Waern; [2015]
  Keywords : skogsbrand; selektiv avverkning; Dipterocarpaceae; assisterad naturlig föryngring ANR ; forest fire; selective logging; Dipterocarpaceae; assisted natural regeneration ANR ;

  Abstract : Many tropical rain forests has been lost or degraded as a result of human activities and environmental factors. Since the level of biodiversity is high in the tropics, maintaining these areas is of great importance. Forests like these are often assumed to benefit from forest restoration and rehabilitation. READ MORE

 4. 4. Rehabilitation in a tropical secondary rain forest in Malaysian Borneo : early effects of canopy properties on light conditions at the forest floor

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Joakim Jansson; [2015]
  Keywords : tropisk sekundär regnskog; Dipterocarpaceae; krontäckning; ljus; densiometer; luckor; hemisfäriska foton; tropical secondary rainforest; openness; canopy; light; gaps; visible sky; hemispherical photographs; Crown Illumination Index; densiometer;

  Abstract : Tropisk regnskog i Sydostasien är ett av de områden som hyser störst biodiversitet i världen, av vilken stora ytor är hotat. Ön Borneo drabbades av en katastrof åren 1982-1983 efter att väderfenomenet El Niño orsakat torka med vidsträckta skogsbränder som följd. READ MORE

 5. 5. Tree species traits response to different canopy cover for 34 tree species in an enrichment planted tropical secondary rain forest in Sabah, Malaysia

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Li Videkull; [2014]
  Keywords : Climax species; crown growth; dbh growth; Dipterocarpaceae; forest rehabilitation; height growth; pioneer species; tree species traits; tropical rain forest; wood density; diametertillväxt; höjdtillväxt; klimaxarter; krontillväxt; pionjärarter; skogsrehabilitering; tropisk regnskog; trädslagsegenskaper; veddensitet;

  Abstract : Tropical rain forests only cover around six percent of the world’s land area and contain around 70 % of the world´s animals and plants. Tropical rainforests have been, and still are, negatively affected by human activities. These activities lead to forest degradation which has negative impacts on production and biodiversity. READ MORE