Essays about: "socialt ansvar"

Showing result 1 - 5 of 46 essays containing the words socialt ansvar.

 1. 1. The Royal Climate Garden : a design proposal on how to adapt Kungsträdgården, Stockholm, to a warmer future climate

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Mathilda Axling; Agnes Sandström; [2018]
  Keywords : climate change; increased temperature; urban heat island effect; Kungsträdgården;

  Abstract : The aim of this thesis is to find strategies to mitigate the negative effects of an increased temperature and apply them in a design proposal to an urban space of social importance. The chosen site was Kungsträdgården, which is located in central Stockholm, Sweden. Climate change is a contested political debate and a global issue. READ MORE

 2. 2. Employment requirements in public procurement : Can shared value be created?

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Hanna Larsson; Josefine Stålhult; [2017]
  Keywords : Social sustainability; Corporate Social Responsibility; Creating Shared Value; employment requirements; public procurement; Social hållbarhet; företags samhällsansvar; skapa delat värde; sysselsättningskrav; offentlig upphandling;

  Abstract : Social sustainability is one of the three dimensions that make up sustainable development. The social dimension has for long been seen as the weakest and has often been ignored in favour of the economic and ecological dimension. READ MORE

 3. 3. Tillfälliga bostäder på tillfällig vistelseort? : en studie om kommuners förhållningssätt till lagen om gemensamt mottagande av nyanlända

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnea Lindemann; [2016]
  Keywords : lagen om gemensamt mottagande av nyanlända; bosättningslagen; bostadsbrist; hyresrätter; allmännyttan; inkomstfattiga hushåll; legitimitet; segregation;

  Abstract : Den 1 mars 2016 infördes en ny lag om gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända. Lagen reglerar hur många nyanlända invandrare varje län och kommun ska ta emot. READ MORE

 4. 4. theatRUM - scener för alla : ett gestaltningsförslag för möten i en naturpark i Ulleråker

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emma Ask; Hannah Marschall; [2016]
  Keywords : offentliga rummet; Ulleråker; naturpark; gestalta mötesplatser; flexibilitet;

  Abstract : Uppsala växer som aldrig förr – fram till 2030 beräknas invånarantalet ha ökat med 50 000. För att stadens utveckling skall vara socialt håll¬bar måste, enligt vår uppfattning, de offentliga utrymmena prioriteras. READ MORE

 5. 5. Addressing dairy production challenges through a shared value approach : a case study of an Indonesian cooperative

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Simon Svensson; [2016]
  Keywords : dairy cooperative; innovation; networks; case study; semi-structured interviews; Indonesia;

  Abstract : The global demand for agricultural outputs are increasing due to the earth’s growing population and the numerous challenges related to it has been presented with many proposed solutions. In countries defined as developing markets and economies, challenges associated with the needs of the population are particularly difficult to meet. READ MORE