Essays about: "socialt ansvar"

Showing result 1 - 5 of 38 essays containing the words socialt ansvar.

 1. 1. Tillfälliga bostäder på tillfällig vistelseort? : en studie om kommuners förhållningssätt till lagen om gemensamt mottagande av nyanlända

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnea Lindemann; [2016]
  Keywords : lagen om gemensamt mottagande av nyanlända; bosättningslagen; bostadsbrist; hyresrätter; allmännyttan; inkomstfattiga hushåll; legitimitet; segregation;

  Abstract : Den 1 mars 2016 infördes en ny lag om gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända. Lagen reglerar hur många nyanlända invandrare varje län och kommun ska ta emot. READ MORE

 2. 2. theatRUM - scener för alla : ett gestaltningsförslag för möten i en naturpark i Ulleråker

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emma Ask; Hannah Marschall; [2016]
  Keywords : offentliga rummet; Ulleråker; naturpark; gestalta mötesplatser; flexibilitet;

  Abstract : Uppsala växer som aldrig förr – fram till 2030 beräknas invånarantalet ha ökat med 50 000. För att stadens utveckling skall vara socialt håll¬bar måste, enligt vår uppfattning, de offentliga utrymmena prioriteras. READ MORE

 3. 3. Addressing dairy production challenges through a shared value approach : a case study of an Indonesian cooperative

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Simon Svensson; [2016]
  Keywords : dairy cooperative; innovation; networks; case study; semi-structured interviews; Indonesia;

  Abstract : The global demand for agricultural outputs are increasing due to the earth’s growing population and the numerous challenges related to it has been presented with many proposed solutions. In countries defined as developing markets and economies, challenges associated with the needs of the population are particularly difficult to meet. READ MORE

 4. 4. Vi vill helt enkelt träffas och ha kul : civilsamhällets integrationsarbete för unga i Lindesberg

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rebecka Wikström; [2016]
  Keywords : civilsamhället; mötesplats; integration; ungdomar; tillit; kollektiv handling; landsbygdsutveckling; Lindesberg;

  Abstract : Sverige har under de senaste åren tagit emot många asylsökande. En stor del av dem blir placerade i landsbygdskommuner där det är lättare att hitta boende. När asyltiden har passerat är det vissa som får uppehållstillstånd, och för dessa väntar en integrationsprocess som civil-samhället till stor del tar ansvar för. READ MORE

 5. 5. Communicating ethical sourcing : the case of palm oil in the Swedish food industry

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Ingrid Anderson; Johanna Bæcklund; [2015]
  Keywords : certification; codes of conduct; communication; ethical sourcing; food producer; palm oil; sustainable development; Sweden; transparency;

  Abstract : Palm oil has been used in processed food commodities since the 19th century. An increasing demand for regulating and ensuring a more sustainable palm oil production has resulted in various initiatives. However, these initiatives have received critique due to lack of compliance and insufficient revisions of palm oil plantations. READ MORE