Essays about: "spel"

Showing result 1 - 5 of 207 essays containing the word spel.

 1. 1. Genetic Improvements to Procedural Generation in Games

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Author : Johan Forsblom; Jesper Johansson; [2018]
  Keywords : genetic algorithm; flow; procedural generation; games; gaming; experience; genetiska algoritmen; flow; procedurell generering; spel; upplevelse;

  Abstract : One of the biggest industries today is the gaming industry. A multitude of games are sold each year, competing for the players’ attention and wallets. READ MORE

 2. 2. Digitala spel och deras effekt för språkinlärning i fritids- och skolsammanhang

  University essay from Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Author : Michelle Stavroulaki; Jonas Lindskog; [2018]
  Keywords : Gamification; Language learning; Language development; ESL EFL; SLA; Extramural English; Teaching strategies; Blended learning;

  Abstract : This research synthesis delves into the complex topic of gamification in education, exploring its outcomes for language learning and development. Based on framework set by second language learning theory and method, educational journal articles are reviewed to find differences between extramural and in-class gaming language outcomes, and to investigate implications of gamification for language teachers. READ MORE

 3. 3. Doing gender in the gaming industry

  University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Author : Pontus Boholm; Joakim Wikström; [2017-09-14]
  Keywords : Doing gender; gender inclusion; gender stereotypes; gaming industry;

  Abstract : Forskningsområdet ICT har setts som ett maskulint område och forskning har visat att det är problematiskt för kvinnor att komma in i branschen samt att stanna kvar. Inom den industriella utvecklingen så har spelbranschen kommit att bli en utav de största inom media och kultur. READ MORE

 4. 4. Classification by Decomposition : A Partitioning of the Space of 2X2 Symmetric Games

  University essay from Linköpings universitet/Matematisk statistikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Matematisk statistikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Author : Mikael Böörs; Tobias Wängberg; [2017]
  Keywords : Game theory; Classification; 2x2 Games; Symmetric Games; Decomposition; Partition; Number of Games; Spelteori; Klassificering; 2x2-spel; Symmetriska spel; Dekomposition; Partitionering; Antal spel;

  Abstract : Game theory is the study of strategic interaction between rational agents. The need for understanding interaction arises in many different fields, such as: economics, psychology, philosophy, computer science and biology. The purpose of game theory is to analyse the outcomes and strategies of these interactions, in mathematical models called games. READ MORE

 5. 5. Predicting expert moves in the game of Othello using fully convolutional neural networks

  University essay from KTH/Robotik, perception och lärande, RPL

  Author : Hlynsson Hlynur Davíð; [2017]
  Keywords : Othello; board games; supervised learning; deep learning; convolutional neural networks; move prediction; feature engineering;

  Abstract :   Careful feature engineering is an important factor of artificial intelligence for games. In this thesis I investigate the benefit of delegating the engineering efforts to the model rather than the features, using the board game Othello as a case study. READ MORE