Essays about: "spel"

Showing result 1 - 5 of 165 essays containing the word spel.

 1. 1. Fourth Wall Manipulation in Digital Games and its Impact on the Gameplay Experience

  University essay from Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Author : Alex Bräysy; Axel Arkö; [2017]
  Keywords : Fourth Wall; Gameplay Experience; Immersion; Engagement; Digital Games; Development-led Research; Qualitative Study; Fjärde Väggen; Spelupplevelse; Immersion; Engagemang; Digitala Spel; Utvecklingsled Forskning; Kvalitativ Studie;

  Abstract : This thesis explores how manipulation of the fourth wall can affect players’ Gameplay Experience in digital games, due to the lack of any significant research regarding the matter. In preparation of the study, multiple commercially released digital games with instances of fourth wall manipulation were analysed. READ MORE

 2. 2. Equilibrium Strategies for Time-Inconsistent Stochastic Optimal Control of Asset Allocation

  University essay from KTH/Optimeringslära och systemteori

  Author : Johan Dimitry El Baghdady; [2017]
  Keywords : Stochastic optimal control; dynamic programming; asset allocation; non-cooperative games; subgame perfect Nash equilibrium; time-inconsistency; dynamic portfolio optimization; mean-variance; state dependent risk aversion; extended Hamilton-Jacobi-Bellman; execution algorithms.; Stokastisk optimal styrning; dynamisk programmering; tillgångsallokering; icke-kooperativa spel; Nashjämvikt; tidsinkonsistens; dynamisk portföljoptimering; avvägning mellan förväntad avkastning och varians; tillståndsberoende riskhantering; utökad Hamilton-Jacobi-;

  Abstract : We have examinined the problem of constructing efficient strategies for continuous-time dynamic asset allocation. In order to obtain efficient investment strategies; a stochastic optimal control approach was applied to find optimal transaction control. READ MORE

 3. 3. Identification with Game Characters : Effects of visual attributes on the identification process between players and characters

  University essay from Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Author : Alexander Gast; [2017]
  Keywords : identification; visual attributes; characters; digital games; identifiering; visuella attribut; karaktärer; digitala spel;

  Abstract : Concept of identity within digital games is believed to be a prominent subject as the bond between the player and the character could potentially enhance the gameplay experience. There is as yet a lack of studies addressing the visual identification of predefined game characters. READ MORE

 4. 4. Animated Gamification - the effects of video clips as rewards in a gamified CRM software for B2B sales

  University essay from Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Author : Timothy Jalgard; [2016]
  Keywords : gamification; gamification design; gamified workplace; gamified experiences; MDA framework; gamification at work; video clips; motivation; extrinsic motivation;

  Abstract : Gamification innebär att man använder element och tekniker från spel i annars icke-lekfulla miljöer för att öka användarnas engagemang. Arbetssättet har de senaste åren blivit allt mer förekommande i profesionella sammanhang som skolan och i arbetslivet. READ MORE

 5. 5. Evaluating privacy and security risks in smart home entertainment appliances, from a communication perspective

  University essay from Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Author : Simon Irengård Gullstrand; Ivan Morales Larsson; [2016]
  Keywords : security; privacy; Internet; smart home; playstation; wireshark; wireless communication; entertainment;

  Abstract : Konceptet "smarta hem" blir mer och mer en del av vår vardag. På grund av den hastiga utvecklingen och med tanke på att trådlös kommunikation har blivit normen, har säkerhet och integritet blivit mer av ett bekymmer. READ MORE