Essays about: "spring season"

Showing result 1 - 5 of 68 essays containing the words spring season.

 1. 1. Beslutsunderlag för bevattning i svenskodlad sparris (Asparagus officinalis L.) : erfarenheter av marfuktighetsmätning i sparrisfält

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Josefine Lundblad; [2017]
  Keywords : sparris; bevattning; bevattningsstyrning; markfuktighet; markfuktighetsmätning; undertrycksmätare;

  Abstract : Sparrisen är känd för sitt kulinariska värde som späd välsmakande primör. Svenskodlad sparris är allt mer efterfrågad med krav på högre avkastning som ett resultat. Högre avkastning skulle vara ett sätt att möta efterfrågan, men också bli ett effektivt sätt att konkurrera ut importen. READ MORE

 2. 2. Potential for low temperature district heating system : Integrating 4th generation district heating system with existing technology

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Author : Majd Kamal; [2017]
  Keywords : Model; OpenModelica; retention flow; 4GDH; DHC; district cooling; combined heat and power; Lågtempererad fjärrvärme; fjärde generationen fjärrvärme; modellering; simulering; fjärrkyla; varmhållning;

  Abstract : This project presents a feasibility study and an investigation of the potential for low temperature district heating system in Västerås. The investigation treats integrations possibilities for 4GDH (4th Generation District Heating) in Kungsängens area in Västerås, which is undergoing a large-scale building-up and construction. READ MORE

 3. 3. Överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador i fält hos långnattsbehandlade ettåriga tallplantor med dubbelbarr

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Kristina Nilsson; [2017]
  Keywords : Barranlag; dubbelbarr; långnattsbehandling; pinus; snytbagge; tall; tillväxt; överlevnad; double needles; increment; needle primordia; pine; pine weevil; pinus; short day treatment; survival;

  Abstract : En skogsägare är skyldig att återbeskoga efter föryngringsavverkning och plantering är den vanligaste metoden. I Sverige produceras årligen miljontals skogsplantor för att tillgodose behovet och den vanligaste planttypen är täckrotsplantan. READ MORE

 4. 4. Skugga över en sittplats : gestaltning för skydd mot vårsolen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Bergsten; [2017]
  Keywords : sittplats; skugga; solskydd; urban miljö; vårsolen;

  Abstract : Öppna ytor som släpper fram solen är vanligt att se i offentliga rum i det skandinaviska klimatet och sittplatser, stora som små, är ofta placerade i soliga lägen. Att solen kan vara skadlig för människor under sommarmånaderna är känt. READ MORE

 5. 5. Idiopatisk epilepsi hos hund : en studie om tidpunkt för epileptiska krampanfall

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jennifer Assermark; [2017]
  Keywords : idiopatisk epilepsi; hund; krampanfall; tidpunkt; anfallsfrekvens;

  Abstract : SAMMANFATTNING Epilepsi hos hund är en förhållandevis vanligt förekommande neurologisk sjukdom inom veterinärmedicinen. Sjukdomen har sitt ursprung i hjärnan och orsakar en kronisk predisposition att drabbas av epileptiska krampanfall. READ MORE