Essays about: "spring season"

Showing result 1 - 5 of 77 essays containing the words spring season.

 1. 1. Den offentliga platsen året runt : hur en offentlig plats kan utformas för att främja utomhusvistelse och upplevas attraktiv under hela året

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Olivia Thörn; [2018]
  Keywords : årstidsgestaltning; säsongsvariation; utomhusvistelse; aktivitet; användning; vardagsplats; mikroklimat; landskapsarkitektur; offentliga platser; vinter;

  Abstract : Utomhusvistelse medför positiva effekter för hälsan under hela året. Offentliga platser och gröna miljöer fungerar även som viktiga mötesplatser för människor i staden. Emellertid minskar användningen av utomhusmiljön ofta under vintern, vilket får negativa konsekvenser – inte minst för den psykiska hälsan. READ MORE

 2. 2. Samspel mellan tillväxt och väderlek hos olika sorter av fodermajs

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Marcus Älmefur; [2018]
  Keywords : Fodermajs; FAO-tal; väder; majsvärmeenheter; skördedata.;

  Abstract : Fodermajs är en gröda som i Sverige ökat i odlingen sedan början på 2000-talet. En av anledningarna till det är höga skördenivåer av energirik biomassa per hektar. Eftersom majsen är en tropisk växt som härstammar ifrån Mellanamerika är val av sorter som passar i vårt klimat viktigt. READ MORE

 3. 3. Assessment of forcing mechanisms on net community production and dissolved inorganic carbon dynamics in the Southern Ocean using glider data

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Julia Schütt; [2017]
  Keywords : net community production; geography; physical geography; dissolved inorganic carbon; Southern Ocean; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : In the Subantarctic Zone of the Southern Ocean, a combination of physical forcings, chemical solubility and biological fixation is controlling the carbon uptake and thus the role the Southern Ocean is playing in the remediation of global climate change. Therefore, it is necessary to understand the mechanisms controlling oceanic carbon budgets and to quantify biological uptake rates to make reliable future climate predictions. READ MORE

 4. 4. Att uppmärksamma träd i staden : en intervjustudie om säsongsrelaterade kvaliteter hos stadsträd i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : My Nordström; Emma Nilborn; [2017]
  Keywords : färger; kontraster; landskapsarkitektur; stadsträd; upplevelse; årstidsvariation;

  Abstract : Hur människor uppfattar sin omgivning är del av den kunskapsgrund för att landskapsarkitekter ska kunna gestalta platser i staden som är tillgängliga för alla. Träden utgör ett viktigt och dynamiskt stadsbyggnadselement som ständigt växer och förändras. READ MORE

 5. 5. Potential for low temperature district heating system : Integrating 4th generation district heating system with existing technology

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Author : Majd Kamal; [2017]
  Keywords : Model; OpenModelica; retention flow; 4GDH; DHC; district cooling; combined heat and power; Lågtempererad fjärrvärme; fjärde generationen fjärrvärme; modellering; simulering; fjärrkyla; varmhållning;

  Abstract : This project presents a feasibility study and an investigation of the potential for low temperature district heating system in Västerås. The investigation treats integrations possibilities for 4GDH (4th Generation District Heating) in Kungsängens area in Västerås, which is undergoing a large-scale building-up and construction. READ MORE