Essays about: "spring season"

Showing result 1 - 5 of 75 essays containing the words spring season.

 1. 1. Assessment of forcing mechanisms on net community production and dissolved inorganic carbon dynamics in the Southern Ocean using glider data

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Julia Schütt; [2017]
  Keywords : net community production; geography; physical geography; dissolved inorganic carbon; Southern Ocean; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : In the Subantarctic Zone of the Southern Ocean, a combination of physical forcings, chemical solubility and biological fixation is controlling the carbon uptake and thus the role the Southern Ocean is playing in the remediation of global climate change. Therefore, it is necessary to understand the mechanisms controlling oceanic carbon budgets and to quantify biological uptake rates to make reliable future climate predictions. READ MORE

 2. 2. Att uppmärksamma träd i staden : en intervjustudie om säsongsrelaterade kvaliteter hos stadsträd i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : My Nordström; Emma Nilborn; [2017]
  Keywords : färger; kontraster; landskapsarkitektur; stadsträd; upplevelse; årstidsvariation;

  Abstract : Hur människor uppfattar sin omgivning är del av den kunskapsgrund för att landskapsarkitekter ska kunna gestalta platser i staden som är tillgängliga för alla. Träden utgör ett viktigt och dynamiskt stadsbyggnadselement som ständigt växer och förändras. READ MORE

 3. 3. Potential for low temperature district heating system : Integrating 4th generation district heating system with existing technology

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Author : Majd Kamal; [2017]
  Keywords : Model; OpenModelica; retention flow; 4GDH; DHC; district cooling; combined heat and power; Lågtempererad fjärrvärme; fjärde generationen fjärrvärme; modellering; simulering; fjärrkyla; varmhållning;

  Abstract : This project presents a feasibility study and an investigation of the potential for low temperature district heating system in Västerås. The investigation treats integrations possibilities for 4GDH (4th Generation District Heating) in Kungsängens area in Västerås, which is undergoing a large-scale building-up and construction. READ MORE

 4. 4. Effect of Environmental Factors on Pore Water Pressure in River Bank Sediments, Sollefteå, Sweden

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Hanna Fritzson; [2017]
  Keywords : negative pore water pressures; matrix suction; silt slope; slope stability; pore water pressure variations; negativa porvattentryck; siltslänt; släntstabilitet; porvattentrycksvariationer;

  Abstract : Pore water pressure in a silt slope in Sollefteå, Sweden, was measured from 2009-2016. The results from2009-2012 were presented and evaluated in a publication by Westerberg et al. (2014) and this report is an extension of that project.In a silt slope the pore water pressures are generally negative, contributing to the stability of theslope. READ MORE

 5. 5. Skugga över en sittplats : gestaltning för skydd mot vårsolen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Bergsten; [2017]
  Keywords : sittplats; skugga; solskydd; urban miljö; vårsolen;

  Abstract : Öppna ytor som släpper fram solen är vanligt att se i offentliga rum i det skandinaviska klimatet och sittplatser, stora som små, är ofta placerade i soliga lägen. Att solen kan vara skadlig för människor under sommarmånaderna är känt. READ MORE